Attraktor Kiadó

Könyvek

Reiman Judit - Pálfalvi Lajos: Irodalom és normalitás. Tanulmányok a modern lengyel irodalomról és színházról

Fordító: Balogh Magdolna et al.
Máriabesnyő - Gödöllő, 2006

Boros Gábor: Leibniz gyakorlati filozófiája

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009

Csejtei Dezső - Juhász Anikó: Oswald Spengler élete és filozófiája

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009

Farkas Zoltán: Vlagyimir Szolovjov, az első rendszeralkotó orosz bölcselő

Máriabesnyő, 2012

Gyenge Zoltán: Kierkegaard élete és filozófiája

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007

Gyenge Zoltán: Schelling élete és filozófiája

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005

Losoncz Alpár: Merleau-Ponty filozófiája

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Pavlovits Tamás: Blaise Pascal. A természettudománytól a vallási apológiáig

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Simon Ferenc: Hegel élete és filozófiája

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009

Sutyák Tibor: Michel Foucault gondolkodása

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007

Miskolczy Ambrus: A bolygó zsidó Bécsben. Gustave d'Eichthal, Metternich és a magyar kérdés 1836-1837-ben

Máriabesnyő, 2016

Miskolczy Ambrus: Horn Ede (1825-1875). A magyar-zsidó nemzeti identitástudat forrásvidékén

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007

Trachtenberg, Joshua: Az ördög és a zsidók. A zsidók középkori képe és ennek kapcsolata a modern antiszemitizmussal

Fordító: F. Romhányi Beatrix
Máriabesnyő, 2014

Uhrman Iván: A pogrom prototípusa (Alexandria Kr. u. 38-ban)

Máriabesnyő, 2021

Uhrman Iván: Kazárok, magyarok, zsidók

Máriabesnyő, 2020

Uhrman Iván: Zsidók, pogányok, keresztények

Máriabesnyő, 2021

Bright, Richard: Utazás Bécsből Alsó-Magyarországon keresztül némi betekintéssel Bécs állapotára a Kongresszus idején az 1814. évben I. kötet

Fordító: Kiss Sándor
Máriabesnyő, 2019

Bright, Richard: Utazás Bécsből Alsó-Magyarországon keresztül némi betekintéssel Bécs állapotára a Kongresszus idején az 1814. évben II. kötet

Fordító: Kiss Sándor
Máriabesnyő, 2019

Normann, Hans: Magyarország, a birodalom, az ország és a nép, a mostani állapotában

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2020

Pákei Lajos: Az ausztriai birodalom némely részeiben tett utazásom jegyzetei 1830

Máriabesnyő, 2021

Pardoe, Julia: A magyarok városa avagy Magyarország és intézményei 1839-1840-ben. Első kötet

Fordító: Kiss Sándor - Hornyák Levente
Máriabesnyő, 2015

Pardoe, Julia: A magyarok városa avagy Magyarország és intézményei 1839-1840-ben. Második kötet

Fordító: Kiss Sándor - Hornyák Levente
Máriabesnyő, 2015

Patterson, Arthur J.: Utazás Erdélyben 1864 nyarán

Fordító: Kiss Sándor
Máriabesnyő - Gödöllő, 2017

Richter, Wilhelm: Barangolások Magyarországon és annak lakói közt. Magyarország modernkori helyzetének és fejlődési irányának megvilágítása

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2019

S. Sárdi Margit (szerk.): Rhédei Ádám Útinaplója (1788–1792)

Máriabesnyő, 2019

Csejtei Dezső: Filozófia a mindennapokban. Gondolatok emberről, világról, Istenről

Gödöllő - Máriabesnyő, 2016

Csejtei Dezső - Juhász Anikó: Amerika felfedezése és az új globális rend. I. Az alteritás és a Ius Gentium kérdése Vitoria és Sepúlveda írásaiban

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004

Csejtei Dezső - Juhász Anikó: Amerika felfedezése és az új globális rend. II. Francisco de Vitoria és Juan Ginés de Sepúlveda írásai

Máriabesnyő, 2004

Csejtei Dezső - Juhász Anikó: Caminos filosóficos – Philosophische Wege

Gödöllő - Máriabesnyő, 2013

Csejtei Dezső - Juhász Anikó: Filozófiai elmélkedések a tájról

Máriabesnyő, 2012

Ferdinandy Mihály: Magyar portyák Ibér földön 1943-1957

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008

Alexander Bernát: A háború után

Máriabesnyő, 2014

B. Szabó János: A középkor magyarországi könnyűlovassága, X–XVI. század

Máriabesnyő, 2017

Darkó Jenő: A magyar huszárság eredete

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Darkó Jenő: Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása Nyugateurópára

Máriabesnyő, 2013

Erdeös László: A magyar honvédelem egy negyedszázada (1919-1944) I. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007

Erdeös László: A magyar honvédelem egy negyedszázada (1919-1944) II. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007

Erdeös László: Egy emberöltõ a zászló alatt háborúban és békében

Máriabesnyő - Gödöllő, 2012

Farkass Jenő: Budapesti ostromnapló 1944. december 10. – 1945. május 4.

Máriabesnyő, 2016

Ötvös István: Koncepcióváltások. A Rajk-per katonai vonala

Máriabesnyő - Gödöllő, 2012

Pethő Sándor: Görgey Artur

Máriabesnyő - Gödöllő, 2006

Takáts Sándor: A török-magyar bajviadalok

Máriabesnyő, 2012

Bárány Attila (szerk.): A három Villani krónikája

Fordító: Rácz Miklós
Máriabesnyő, 2011

Demján Izabella - Guitman Barnabás: Ez levél adassék az bártfai bíró kezébe. XVI. századi magyar nyelvű levelek a bártfai városi levéltárból

Máriabesnyő, 2017

Ferrari, Guido: Savoyai Eugén herceg magyarországi háborúban végrehajtott haditetteiről szóló három könyv

Fordító: Szebelédi Zsolt
Máriabesnyő, 2011

Kalotai Noémi (szerk.): Kolozsvár és Torda város jogkönyve

Fordító: Kalotai Noémi
Máriabesnyő, 2017

Marsili, Luigi Ferdinando: A Magyar Királyság történetének kivonata

Fordító: Nagy Levente
Máriabesnyő - Gödöllő, 2009

Somogyi Ambrus: História Magyar- és Erdélyország dolgairól 1. 1517-1540

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007

Somogyi Ambrus: História Magyar- és Erdélyország dolgairól az 1490-es évektől 1606-ig. 1-2. könyv

Máriabesnyő, 2013

Somogyi Ambrus: História Magyar- és Erdélyország dolgairól az 1490-es évektől 1606-ig. 3-4. könyv

Máriabesnyő, 2013

KBART