Attraktor Kiadó

Könyvek

A Nibelung-ének. Ó-német hősköltemény

Fordító: Szász Károly
Máriabesnyő - Gödöllő, 2017

Tain Bó Cúailnge (A Cooley-i marharablás története) Ír eposz a kora középkorból

Fordító: Kiss Sándor
Máriabesnyő, 2014

Csejtei Dezső - Juhász Anikó: Amerika felfedezése és az új globális rend. I. Az alteritás és a Ius Gentium kérdése Vitoria és Sepúlveda írásaiban

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004

Csejtei Dezső - Juhász Anikó: Amerika felfedezése és az új globális rend. II. Francisco de Vitoria és Juan Ginés de Sepúlveda írásai

Máriabesnyő, 2004

Ferdinandy Mihály: Magyar portyák Ibér földön 1943-1957

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008

Csejtei Dezső - Juhász Anikó: Filozófiai elmélkedések a tájról

Máriabesnyő, 2012

Csejtei Dezső - Juhász Anikó: Caminos filosóficos – Philosophische Wege

Gödöllő - Máriabesnyő, 2013

Csejtei Dezső: Filozófia a mindennapokban. Gondolatok emberről, világról, Istenről

Gödöllő - Máriabesnyő, 2016

Aquinói Szent Tamás: A fejedelmek kormányzásáról. A zsidók kormányzásáról

Fordító: Tudós-Takács János
Máriabesnyő, 2016

Barta Róbert: Az államférfi és a világpolgár. Winston S. Churchill és Emery Reves

Máriabesnyő, 2013

Karácsony András: A jogtudomány teológusa. Carl Schmitt politikai teológiája

Gödöllő - Máriabesnyő, 2016

Karácsony András: Mozaikok. Politika-Értelmiség-Konzervativizmus

Máriabesnyő, 2014

Karácsony András - Pokol Béla: Paradigmák erőterében. (Rögzítettség/szellemítettség - adalékok a társadalom értelemteli felépítettségéhez)

Máriabesnyő, 2011

Trubeckoj, Nyikolaj Szergejevics: Dzsingisz kán hagyatéka

Fordító: Íjgyártó Judit et al.
Máriabesnyő, 2011

Miskolczy Ambrus: Horn Ede (1825-1875). A magyar-zsidó nemzeti identitástudat forrásvidékén

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007

Trachtenberg, Joshua: Az ördög és a zsidók. A zsidók középkori képe és ennek kapcsolata a modern antiszemitizmussal

Fordító: F. Romhányi Beatrix
Máriabesnyő, 2014

Miskolczy Ambrus: A bolygó zsidó Bécsben. Gustave d'Eichthal, Metternich és a magyar kérdés 1836-1837-ben

Máriabesnyő, 2016

Uhrman Iván: Kazárok, magyarok, zsidók

Máriabesnyő, 2020

Uhrman Iván: Zsidók, pogányok, keresztények

Máriabesnyő, 2021

Uhrman Iván: A pogrom prototípusa (Alexandria Kr. u. 38-ban)

Máriabesnyő, 2021

Somogyi Ambrus: História Magyar- és Erdélyország dolgairól 1. 1517-1540

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007

Marsili, Luigi Ferdinando: A Magyar Királyság történetének kivonata

Fordító: Nagy Levente
Máriabesnyő - Gödöllő, 2009

Szálkai Tamás: Armales Transylvanorum. Válogatás az erdélyi fejedelemk címeradományaiból

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009

Ferrari, Guido: Savoyai Eugén herceg magyarországi háborúban végrehajtott haditetteiről szóló három könyv

Fordító: Szebelédi Zsolt
Máriabesnyő, 2011

Bárány Attila (szerk.): A három Villani krónikája

Fordító: Rácz Miklós
Máriabesnyő, 2011

Szentgyörgyi János: Hermányi Dienes József jegyzetkönyve

Máriabesnyő, 2011
Open access

Velius, Caspar Ursinus: Tíz könyv a magyar háborúról

Fordító: Szebelédi Zsolt
Máriabesnyő, 2013

Somogyi Ambrus: História Magyar- és Erdélyország dolgairól az 1490-es évektől 1606-ig. 1-2. könyv

Máriabesnyő, 2013

Somogyi Ambrus: História Magyar- és Erdélyország dolgairól az 1490-es évektől 1606-ig. 3-4. könyv

Máriabesnyő, 2013

Demján Izabella - Guitman Barnabás: Ez levél adassék az bártfai bíró kezébe. XVI. századi magyar nyelvű levelek a bártfai városi levéltárból

Máriabesnyő, 2017

Kalotai Noémi (szerk.): Kolozsvár és Torda város jogkönyve

Fordító: Kalotai Noémi
Máriabesnyő, 2017

Pethő Sándor: Görgey Artur

Máriabesnyő - Gödöllő, 2006

Erdeös László: A magyar honvédelem egy negyedszázada (1919-1944) I. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007

Erdeös László: A magyar honvédelem egy negyedszázada (1919-1944) II. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007

Darkó Jenő: Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása Nyugateurópára

Máriabesnyő, 2013

Darkó Jenő: A magyar huszárság eredete

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Ötvös István: Koncepcióváltások. A Rajk-per katonai vonala

Máriabesnyő - Gödöllő, 2012

Takáts Sándor: A török-magyar bajviadalok

Máriabesnyő, 2012

Erdeös László: Egy emberölt a zászló alatt háborúban és békében

Máriabesnyő - Gödöllő, 2012

Alexander Bernát: A háború után

Máriabesnyő, 2014

Farkass Jenő: Budapesti ostromnapló 1944. december 10. – 1945. május 4.

Máriabesnyő, 2016

B. Szabó János: A középkor magyarországi könnyűlovassága, X–XVI. század

Máriabesnyő, 2017

Asser: Alfred angolszász király élete

Fordító: Kiss Sándor
Máriabesnyő, 2014

Bárány Attila: A normann hódítástól a Magna Cartáig

Máriabesnyő, 2011

Bárány Attila: A szulejmáni ajánlat. Magyarország, a Török Birodalom és a Nyugat (1521-1524)

Máriabesnyő, 2014

Bárány Attila: Britek, angolszászok, vikingek. Észak-Nyugat-Európa a koria középkor századaiban

Máriabesnyő, 2018

Bárány Attila: Középkori magyar emlékek Angliában

Máriabesnyő, 2013

Berend Nóra: A kereszténység kapujában. Zsidók, muszlimok és „pogányok” a középkori magyar királyságban, 1000 k - 1300 k

Fordító: F. Romhányi Beatrix
Máriabesnyő, 2012

Forisek Péter: Arrianos-tanulmányok. Stratégia és taktika a Kr. u. 2. századi római hadseregben Arrianos Ektaxis kata Alanón-ja alapján

Máriabesnyő, 2013

Gibbon, Edward: A hunok hódításai és Attila birodalma

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő - Gödöllő, 2016

KBART