Attraktor Kiadó

Könyvek

Bárány Attila: Britek, angolszászok, vikingek. Észak-Nyugat-Európa a koria középkor századaiban

Máriabesnyő, 2018

Bárány Attila: Középkori magyar emlékek Angliában

Máriabesnyő, 2013

Berend Nóra: A kereszténység kapujában. Zsidók, muszlimok és „pogányok” a középkori magyar királyságban, 1000 k - 1300 k

Fordító: F. Romhányi Beatrix
Máriabesnyő, 2012

Forisek Péter: Arrianos-tanulmányok. Stratégia és taktika a Kr. u. 2. századi római hadseregben Arrianos Ektaxis kata Alanón-ja alapján

Máriabesnyő, 2013

Gibbon, Edward: A hunok hódításai és Attila birodalma

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő - Gödöllő, 2016

Gibbon, Edward: Az iszlám hódítások és a kalifák uralma

Máriabesnyő, 2019

Gibbon, Edward: Mohamed élete és az iszlám születése

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2018

Gloviczky Zoltán - Zsinka László: Nevelés és iskola az antik és középkori Európában

Máriabesnyő, 2014

Gulyás László: Edvard Beneš. Közép-Európa koncepciók és a valóság

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008

Kerepeszki Róbert: A Turul Szövetség. 1919-1945. Egyetemi ifjúság és jobboldali radikalizmus a Horthy-korszakban

Máriabesnyő, 2012

Kiss Sándor: A viharisten és a sárkány. Indoeurópai mitológia

Máriabesnyő, 2017

Kiss Sándor: Az Arthur király mondakör

Máriabesnyő, 2012

Kiss Sándor: Elfeledett évszázadok. Az angolszász Anglia története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Kiss Sándor (szerk.): A Rózsakereszt rejtélyei, avagy a Rózsakeresztesekként ismer különös középkori szekta története, törekvéseik és tanításaik példáival szemléltetve, amiként azokat vezetőik és követőik lejegyezték

Fordító: Kiss Sándor
Máriabesnyő, 2016

Kiss Sándor (szerk.): Arthur király históriája. Geoffrey of Monmouth: Britannia királyainak története című krónikájából

Máriabesnyő, 2011

Kiss Sándor (szerk.): Horn király gesztája

Fordító: Kiss Sándor
Máriabesnyő, 2016

Máthé Áron: A nyilaskereszt árnyéka. A magyarországi nemzetiszocializmus elmélete és gyakorlata

Máriabesnyő, 2019

Pósán László: A Német Lovagrend Poroszországban. A népesség és a településszerkezet változásai

Máriabesnyő, 2015

Ricardus: Oroszlánszívű Richard keresztes hadjárata. A Zarándokok útja és Richard király tettei című krónikából

Fordító: Kiss Sándor
Máriabesnyő, 2013

Szendrei László: A "Magyarok Istene". Művelődéstörténeti tanulmány

Máriabesnyő, 2014

Szendrei László: A „turáni átok”. Egy politikai mítosz születése és diadalútja

Máriabesnyő, 2021

Szendrei László: A turanizmus

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Szendrei László: Baráti tanácsok amatőr őstörténészeknek

Máriabesnyő, 2017

Szolovjov, Vlagyimir: A középkori világszemlélet hanyatlásáról. Tanulmányok

Fordító: Farkas Zoltán
Máriabesnyő, 2018

Szolovjov, Vlagyimir: Előadások az istenemberségről

Fordító: Farkas Zoltán
Máriabesnyő, 2014

Szolovjov, Vlagyimir: Platón életének drámája. Tanulmányok

Fordító: Farkas Zoltán
Máriabesnyő, 2015

Takács Levente: A római földmérés

Máriabesnyő, 2014

Uhrman Iván: Árpádok, szentek, koronák

Máriabesnyő, 2021

Varjassy Péter - Kölnei Lívia: Az Ispotályos Johannita lovagok. A johanniták középkori ispotályai a rend központjaiban és Magyarországon

Máriabesnyő, 2012

Reiman Judit - Pálfalvi Lajos: Irodalom és normalitás. Tanulmányok a modern lengyel irodalomról és színházról

Fordító: Balogh Magdolna et al.
Máriabesnyő - Gödöllő, 2006

Mackiewicz, Józef: A kommunista provokáció diadala

Fordító: Pálfalvi Lajos
Máriabesnyő - Gödöllő, 2007

Mackiewicz, Józef: Kontra

Fordító: Pálfalvi Lajos
Máriabesnyő - Gödöllő, 2008

Mackiewicz, Józef: A kereszt árnyékában. Külön vonal a gondviseléshez

Fordító: Pálfalvi Lajos
Máriabesnyő - Gödöllő, 2009

Mackiewicz, Józef: Út a semmibe

Fordító: Pálfalvi Lajos
Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Mackiewicz, Józef: A katyni tömeggyilkosság. Ez a könyv volt az első

Fordító: Pálfalvi Lajos
Máriabesnyő, 2011

Mackiewicz, Józef: A Vatikán a vörös csillag árnyékában

Fordító: Pálfalvi Lajos
Máriabesnyő, 2012

Mackiewicz, Józef: Az ezredes

Fordító: Pálfalvi Lajos
Máriabesnyő, 2014

Mackiewicz, Józef: Minden másképp történt I.

Fordító: Pálfalvi Lajos
Máriabesnyő, 2017

Mackiewicz, Józef: Minden másképp történt II.

Fordító: Pálfalvi Lajos
Máriabesnyő, 2017

KBART