Attraktor Kiadó

A publikálás terén egyik feladatunk a magyar filozófiai és történeti fordításirodalom térképén még létező jónéhány fehér folt egynémelyikének eltüntetése, beleértve az antik, illetve a közép- és koraújkori klasszikus szerzők máig kiadatlan, vagy már megjelent, de a nagyközönség számára régóta hozzáférhetetlen fordításainak közzétételét. Másrészt szándékunkban áll a mai magyar fiatal és középgenerációhoz tartozó filozófusok, történészek és társadalomtudósok új munkáinak gondozása. Harmadsorban pedig célunk a magyar eszmetörténeti hagyomány ápolásának keretében XIX–XX. századi, egykor jelentős, de később feledésre ítélt történetírók és társadalomtudósok – esetleg nyomtatásban soha meg nem jelent – írásainak sajtó alá rendezése, erre szolgál Historia Incognita című sorozatunk.”

Könyvek - Filozófia

Barcsi Tamás: Az ember méltósága

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005
Filozófia

Barcsi Tamás: Három filozófiai kérdés az emberről. Gondolatok a halálról, az elismerésről és a humanizmusról

Máriabesnyő, 2016
Filozófia

Boros Gábor: Leibniz gyakorlati filozófiája

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009
Filozófia

Csejtei Dezső: Filozófiai metszetek a halálról. A halál metamorfózisai a 19-20. századi élet- és egzisztenciálfilozófiákban

Budapest, 2002
Filozófia

Csejtei Dezső - Juhász Anikó: Caminos filosóficos – Philosophische Wege

Gödöllő - Máriabesnyő, 2013
Filozófia

Csejtei Dezső - Juhász Anikó: Oswald Spengler élete és filozófiája

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009
Filozófia

Dévény István: Sören Kierkegaard

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003
Filozófia

Dilthey, Wilhelm: A filozófia lényege

Fordító: Csejtei Dezső - Juhász Anikó
Máriabesnyő - Gödöllő, 2007
Filozófia

Farkas Zoltán: Vlagyimir Szolovjov, az első rendszeralkotó orosz bölcselő

Máriabesnyő, 2012
Filozófia

Gyenge Zoltán: Kierkegaard élete és filozófiája

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007
Filozófia

Gyenge Zoltán: Schelling élete és filozófiája

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005
Filozófia

Horváth Barna: Az erkölcsi norma természete

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005
Filozófia

Joó Tibor: Bevezetés a szellemtörténetbe

Máriabesnyő, 2016
Filozófia

Mezei Balázs: Ezredvégi számvetés. Esszék a vallásról

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005
Filozófia

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: A vidám tudomány. „La gaya scienza”

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2017
Filozófia

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Művelődési intézményeink jövőjéről

Máriabesnyő, 2011
Filozófia

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Richard Wagnernek, Georg Brandesnek és Jacob Burckhardtnak írt összes levelei

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008
Filozófia

Sutyák Tibor: Michel Foucault gondolkodása

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007
Filozófia

Szolovjov, Vlagyimir: A középkori világszemlélet hanyatlásáról. Tanulmányok

Fordító: Farkas Zoltán
Máriabesnyő, 2018
Filozófia

KBART