Attraktor Kiadó

A publikálás terén egyik feladatunk a magyar filozófiai és történeti fordításirodalom térképén még létező jónéhány fehér folt egynémelyikének eltüntetése, beleértve az antik, illetve a közép- és koraújkori klasszikus szerzők máig kiadatlan, vagy már megjelent, de a nagyközönség számára régóta hozzáférhetetlen fordításainak közzétételét. Másrészt szándékunkban áll a mai magyar fiatal és középgenerációhoz tartozó filozófusok, történészek és társadalomtudósok új munkáinak gondozása. Harmadsorban pedig célunk a magyar eszmetörténeti hagyomány ápolásának keretében XIX–XX. századi, egykor jelentős, de később feledésre ítélt történetírók és társadalomtudósok – esetleg nyomtatásban soha meg nem jelent – írásainak sajtó alá rendezése, erre szolgál Historia Incognita című sorozatunk.”

Könyvek - Történelem

Alföldi András: A korai Róma

Fordító: Takács Levente
Máriabesnyő - Gödöllő, 2009
Történelem

Asser: Alfred angolszász király élete

Fordító: Kiss Sándor
Máriabesnyő, 2014
Történelem

Asztalos Miklós: A magyar nagyhatalom A magyar külpolitika a kezdetektől 1526-ig. I. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003
Történelem

Asztalos Miklós: A magyar nagyhatalom A magyar külpolitika a kezdetektől 1526-ig. II. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003
Történelem

B. Szabó János: A középkor magyarországi könnyűlovassága, X–XVI. század

Máriabesnyő, 2017
Történelem

Bárány Attila: A normann hódítástól a Magna Cartáig

Máriabesnyő, 2011
Történelem

Bárány Attila: A szulejmáni ajánlat. Magyarország, a Török Birodalom és a Nyugat (1521-1524)

Máriabesnyő, 2014
Történelem

Bárány Attila: Középkori magyar emlékek Angliában

Máriabesnyő, 2013
Történelem

Barta Róbert: Az államférfi és a világpolgár. Winston S. Churchill és Emery Reves

Máriabesnyő, 2013
Történelem

Berend Nóra: A kereszténység kapujában. Zsidók, muszlimok és „pogányok” a középkori magyar királyságban, 1000 k - 1300 k

Fordító: F. Romhányi Beatrix
Máriabesnyő, 2012
Történelem

Carlyle, Thomas: Egykor és most

Fordító: Katona Gábor
Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
Történelem

Censorinus: A születésnap

Fordító: Forisek Péter
Máriabesnyő - Gödöllő, 2014
Történelem

Darkó Jenő: Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása Nyugateurópára

Máriabesnyő, 2013
Történelem

Deér József: A magyarok szent koronája

Fordító: F. Romhányi Beatrix
Budapest - Máriabesnyő - Gödöllő, 2005
Történelem

Deér József: A pápaság és a normannok

Fordító: F. Romhányi Beatrix
Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
Történelem

Deér József: Királyság és nemzet. Tanulmányok 1930-1947, I. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005
Történelem

Deér József: Királyság és nemzet. Tanulmányok 1930-1947, II. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005
Történelem

Demján Izabella - Guitman Barnabás: Ez levél adassék az bártfai bíró kezébe. XVI. századi magyar nyelvű levelek a bártfai városi levéltárból

Máriabesnyő, 2017
Történelem

Ferrari, Guido: Savoyai Eugén herceg magyarországi háborúban végrehajtott haditetteiről szóló három könyv

Fordító: Szebelédi Zsolt
Máriabesnyő, 2011
Történelem

Flavius, Josephus: Apión ellen, avagy a zsidó nép ősi voltáról

Fordító: Hahn István
Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
Történelem

Fraknói Vilmos: A magyar királyválasztások története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005
Történelem

Gibbon, Edward: Mohamed élete és az iszlám születése

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2018
Történelem

Godwin, Francis: Ember a Holdon

Fordító: Kiss Sándor
Máriabesnyő, 2015
Történelem

Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája 5. A revíziós sikerek 2. A második bécsi döntés (1939–1940)

Máriabesnyő, 2018
Történelem

Hóman Bálint: Magyar középkor I. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003
Történelem

Hóman Bálint: Magyar középkor II. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003
Történelem

Hóman Bálint: Ősemberek - ősmagyarok

Máriabesnyő - Gödöllő, 2013
Történelem

Jancsó Benedek: A román irredentista mozgalmak története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004
Történelem

Kalotai Noémi (szerk.): Kolozsvár és Torda város jogkönyve

Fordító: Kalotai Noémi
Máriabesnyő, 2017
Történelem

Kiss Sándor: Elfeledett évszázadok. Az angolszász Anglia története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
Történelem

Kiss Sándor (szerk.): Arthur király históriája. Geoffrey of Monmouth: Britannia királyainak története című krónikájából

Máriabesnyő, 2011
Történelem

Kiss Sándor (szerk.): Horn király gesztája

Fordító: Kiss Sándor
Máriabesnyő, 2016
Történelem

Kiss Sándor (szerk.): Robin Hood krónikák. 1. Robyn Hode kis gesztája

Fordító: Hornyák Levente
Máriabesnyő, 2013
Történelem

Kiss Sándor (szerk.): Robin Hood krónikák. 2. A korai balladák és színművek

Fordító: Kiss Sándor
Máriabesnyő, 2013
Történelem

Kratochvil Károly: A Székely hadosztály

Máriabesnyő, 2017
Történelem

Leontyev, Konsztantyin Nyikolajevics: A bizantinizmus és a szlávság

Fordító: Farkas Zoltán
Máriabesnyő, 2016
Történelem

Miskolczy Ambrus: A bolygó zsidó Bécsben. Gustave d'Eichthal, Metternich és a magyar kérdés 1836-1837-ben

Máriabesnyő, 2016
Történelem

Miskolczy Ambrus: Horn Ede (1825-1875). A magyar-zsidó nemzeti identitástudat forrásvidékén

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007
Történelem

Nyirkos Tamás: Az ötfejű sas. Teológia és politika a francia ellenforradalomban

Máriabesnyő, 2014
Történelem

Pethő Sándor: Görgey Artur

Máriabesnyő - Gödöllő, 2006
Történelem

Ricardus: Oroszlánszívű Richard keresztes hadjárata. A Zarándokok útja és Richard király tettei című krónikából

Fordító: Kiss Sándor
Máriabesnyő, 2013
Történelem

Rugonfalvi Kiss István: A székely nemzet története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004
Történelem

Somogyi Ambrus: História Magyar- és Erdélyország dolgairól 1. 1517-1540

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007
Történelem

Somogyi Ambrus: História Magyar- és Erdélyország dolgairól az 1490-es évektől 1606-ig. 1-2. könyv

Máriabesnyő, 2013
Történelem

Somogyi Ambrus: História Magyar- és Erdélyország dolgairól az 1490-es évektől 1606-ig. 3-4. könyv

Máriabesnyő, 2013
Történelem

Szálkai Tamás: Armales Transylvanorum. Válogatás az erdélyi fejedelemk címeradományaiból

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009
Történelem

Szendrei László: A "Magyarok Istene". Művelődéstörténeti tanulmány

Máriabesnyő, 2014
Történelem

Szentgyörgyi János: Hermányi Dienes József jegyzetkönyve

Máriabesnyő, 2011
Történelem

Takáts Sándor: A török-magyar bajviadalok

Máriabesnyő, 2012
Történelem

Trubeckoj, Nyikolaj Szergejevics: Dzsingisz kán hagyatéka

Fordító: Íjgyártó Judit et al.
Máriabesnyő, 2011
Történelem

KBART