Attraktor Kiadó

A publikálás terén egyik feladatunk a magyar filozófiai és történeti fordításirodalom térképén még létező jónéhány fehér folt egynémelyikének eltüntetése, beleértve az antik, illetve a közép- és koraújkori klasszikus szerzők máig kiadatlan, vagy már megjelent, de a nagyközönség számára régóta hozzáférhetetlen fordításainak közzétételét. Másrészt szándékunkban áll a mai magyar fiatal és középgenerációhoz tartozó filozófusok, történészek és társadalomtudósok új munkáinak gondozása. Harmadsorban pedig célunk a magyar eszmetörténeti hagyomány ápolásának keretében XIX–XX. századi, egykor jelentős, de később feledésre ítélt történetírók és társadalomtudósok – esetleg nyomtatásban soha meg nem jelent – írásainak sajtó alá rendezése, erre szolgál Historia Incognita című sorozatunk.”

Könyvek - Történettudomány

Áldásy Antal: A keresztes hadjáratok története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009
Történettudomány

Áldásy Antal: Címertan

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008
Történettudomány

Alföldi András: A későrómai birodalom válaszúton. I. Valentinianus és a Senatus összeütközése

Máriabesnyő - Gödöllő, 2006
Történettudomány

Alföldi András: Magyarország népei és a Római Birodalom. Keletmagyarország a római korban

Máriabesnyő, 2014
Történettudomány

Alföldi András: Pogány szokások, keresztény emlékek

Máriabesnyő - Gödöllő, 2011
Történettudomány

Asztalos Miklós: A korszerű nemzeti eszme. A nemzetiségek története Magyarországon

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004
Történettudomány

Csoma József: A magyar heraldika korszakai

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008
Történettudomány

Darkó Jenő: Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén a középkorban

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
Történettudomány

Deér József: A Magyar Királyság megalakulása

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
Történettudomány

Deér József: A magyar törzsszövetség és patrimoniális királyság külpolitikája

Máriabesnyő, 2015
Történettudomány

Deér József: Pogány magyarság keresztény magyarság

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007
Történettudomány

Erdélyi László: A magyar lovagkor társadalma és művelődése 1205-1526. A magyar lovagkor nemzetségei 1200-1408

Máriabesnyő - Gödöllő, 2013
Történettudomány

Ferdinandy Mihály: A magyar honfoglalás mítoszai

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009
Történettudomány

Ferdinandy Mihály: Az Árpád-ház mítoszai

Máriabesnyő, 2012
Történettudomány

Ferdinandy Mihály: Nemzetiségi kérdés és magyar birodalom

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
Történettudomány

Ferdinandy Mihály: Országok úrnője. A Magyar Anjouk kora 1307-1387. Magyarország romlása 1490-1526

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007
Történettudomány

Ferdinandy Mihály (szerk.): Széchenyi összeomlása. Az 1848-as napló

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
Történettudomány

Gombos F. Albin: A honfoglaló magyarok itáliai kalandozása

Máriabesnyő, 2011
Történettudomány

Hóman Bálint: A magyar városok az Árpádok korában

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005
Történettudomány

Hóman Bálint: Történetírás és forráskritika 1. - Hóman Bálint munkái II.

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003
Történettudomány

Hóman Bálint: Történetírás és forráskritika 2. - Hóman Bálint munkái II.

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003
Történettudomány

Jancsó Benedek: Erdély története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008
Történettudomány

Kandra Kabos: Aba Samu király

Máriabesnyő, 2011
Történettudomány

Karácsonyi János: Szent László király élete

Máriabesnyő - Gödöllő, 2006
Történettudomány

Karácsonyi János: Történelmi jogunk hazánk területi épségéhez

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009
Történettudomány

Lázár Gyula: Az Ozmán Birodalom fénykora és hanyatlása

Máriabesnyő - Gödöllő, 2011
Történettudomány

Márki Sándor: Turáni tanulmányok

Máriabesnyő, 2014
Történettudomány

Miskolczy István: A középkori kereskedelem története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008
Történettudomány

Miskolczy István: Magyarország az Anjouk korában

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009
Történettudomány

Ortvay Tivadar: A mohácsi csata elvesztésének okai és következményei

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
Történettudomány

Rugonfalvi Kiss István: Bethlen Gábor

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008
Történettudomány

Szendrei László: A turanizmus

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
Történettudomány

Zichy István: A magyarság őstörténete és műveltsége a Honfoglalásig

Máriabesnyő, 2016
Történettudomány

Zichy István: Magyar őstörténet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009
Történettudomány

KBART