Áldásy Antal: A keresztes hadjáratok története (Máriabesnyő - Gödöllő, 2009)

HISTÓRIA INCOGNITA (Az elfeledett magyar társadalomtudományok tára) III. sorozat: Zsebkönyvek (Sorozatszerkesztő: Bárány Attila) 1. Komjáthy István: A tehetségkutatás magyar módja 2. Váczy Péter: A szimbolikus államszemlélet kora Magyarországon 3. Áldásy Antal: Címertan 4. Mályusz Elemér: Turóc megye kialakulása 5. Concha Győző: A kilenczvenes évek reformeszméi és előzményeik 6. Horváth Barna: Az erkölcsi norma természete 7. Hóman Bálint: A magyar városok az Árpádok korában 8. gróf Zichy István: A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig 9. Mályusz Elemér: A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri jog 10: Erdélyi László: A magyar lovagkor 11. Deér József: Pogány magyarság - keresztény magyarság 12. Ferdinandy Mihály: Az Arpád-ház mítoszai 13. Alföldi András: Keresztény császárok, pogány Róma 14. Karácsonyi János: Szent László király élete 15. Alföldi András: A későrómai birodalom válaszúton 16. Áldásy Antal: A keresztes hadjáratok története

Next

/
Oldalképek
Tartalom