Asztalos Miklós: A magyar nagyhatalom A magyar külpolitika a kezdetektől 1526-ig. I. kötet - Historia incognita 1. - Történettudomány (Máriabesnyő - Gödöllő, 2003)

BORITO-asztalos 01.qxd 2003.02.09. 11:54 Page 1 6900 Ft. Historia Incognita Asztalos Miklós� A MAGYAR NAGYHATALOM Asztalos Miklós (1899-1986) Asztalos Miklós A MAGYAR NAGYHATALOM ATTRAKTOR I. ATTRAKTOR

Next