Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei. Az új Magyarország. Az 1825-iki országgyűléstől az 1848-iki törvények szentesítéséig 2/1. - Politikai irodalom 5. (Máriabesnyő, 2011)

s Beöthy Ákos A MAGYAR ÁLLAMISÁG FEJLŐDÉSE, KÜZDELMEI ii/i. Attraktor

Next