Deér József: A pápaság és a normannok - Historia incognita 1. - Történettudomány (Máriabesnyő - Gödöllő, 2010)

HISTORIA INCOGNITA (Az elfeledett magyar társadalomtudományok tára) I. sorozat: Történettudomány (Sorozatszerkesztő: Bárány Attila) 1. Pukánszky Béla: A magyarországi német irodalom története 2. Asztalos Miklós: A magyar nagyhatalom I—II. 3. Hóman Bálint: Magyar középkor I—II. 4. Eckhardt Sándor: A francia szellem 5. Ferdinandy Mihály: Az Istenkeresők 6. Hóman Bálint: Történetírás és forráskritika I—II. 7. Pukánszky Béla: Erdélyi szászok és magyarok 8. Jancsó Benedek: A román irredentista mozgalmak története 9. Zoványi Jenő: A magyarországi Protestantismus története 1895-ig I—II. 10. Rugonfalvi Kiss István: A székely nemzet története 11. Bierbauer Virgil: A magyar építészet története 12. Asztalos Miklós: A korszerű nemzeti eszme 13. Deér József: Királyság és nemzet I—II. 14. Fraknói Vilmos: A magyar királyválasztások története 15.1. Tóth Zoltán: Az erdélyi román nacionalizmus első százada 16. Ferdinandy Mihály: Országok úrnője / Magyarország romlása 17. Jancsó Benedek: Erdély története 18. Deér József: A magyarok Szent Koronája 19. Mályusz Elemér: A vörös emigráció 20. Rugonfalvi Kiss István: Bethlen Gábor 21. Mályusz Elemér: A türelmi rendelet 22. Nagy Géza: A református egyház története (1608-1715) I—II. 23. Erdélyi László: Árpád-kor 24. Miskolczy István: A középkori kereskedelem története 25. Mályusz Elemér: A magyar történettudomány 26. Csorna József: A magyar heraldika korszakai 27. Deér József: A pápaság és a normannok

Next

/
Oldalképek
Tartalom