Gyenge Zoltán: Kierkegaard élete és filozófiája - Ad Hominem (Máriabesnyő - Gödöllő, 2007)

Gyenge Zoltán KIERKEGAARD ÉLETE ÉS FILOZÓFIÁJA 3900 Ft. attraktor@t-online.hu www.attraktor.hu ATTRAKTOR ATTRAKTOR Gyenge Zoltán: KIERKEGAARD ÉLETE ÉS FILOZÓFIÁJA borito-kierkegaard.qxp 2007.05.15. 11:25 Page 1 "Hogy valaki milyen filozófiát választ, az tehát attól függ, milyen ember: mert egy filozófiai rendszer nem valami holt ruhanemû, amelyet tetszés szerint felölthetünk és levethetünk, hanem átlelkesíti annak az embernek a lelke, akié." (J.G. Fichte)

Next