Mezei Balázs: Vallásbölcselet I. kötet: A vallás valósága - Filozofia (Máriabesnyő - Gödöllő, 2004)

I-II. kötet: 6900 Ft. attraktor@axelero.hu www.attraktor.hu ATTRAKTOR Mezei Balázs: VALLÁSBÖLCSELET I. A 20. század elsõ fele után ismét megéledõ vallásfilozófiai érdeklõdés tartósnak ígérkezik. Az a kérdés, hogy e tartósság valóban lehetõvé teszi-e egy valódi vallásfilozófia kialakulását, amely nem ad hoc szaktudományos követelményeknek kíván megfelelni, hanem egy mélyebbrõl fakadó óhajnak, ma még nem látható elõre. borito-vallas.qxp 2005.02.07. 7:53 Page 1 Mezei Balázs VALLÁSBÖLCSELET ATTRAKTOR

Next