Mezei Balázs: Vallásbölcselet II. kötet: A vallás valósága - Filozofia (Máriabesnyő - Gödöllő, 2004)

borito-vallas II kotet.qxp 2005.02.07. 7:54 Page 1 I-II. kötet: 6900 Ft. A vallás a vallásszabadságban áll fenn. Mezei Balázs: VALLÁSBÖLCSELET Mezei Balázs VALLÁSBÖLCSELET ATTRAKTOR attraktor@axelero.hu www.attraktor.hu ATTRAKTOR II.

Next