Nyirkos Tamás: Az ötfejű sas. Teológia és politika a francia ellenforradalomban (Máriabesnyő, 2014)

Next