Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.

A Kiadó sorozatairól – köztük több mint két évtizede folyamatosan megjelenő is van – honlapunkon (www. balassikiado.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. Álljon itt néhány példa: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.

Könyvek

Agárdi Péter et al. (szerk.): A hetvenes évek kultúrája. Tanácskozás a Fiatal Művészek Klubjában 1980. április 10–12.

Budapest, 2002
Művészettörténet

Babó Titti Kristóf: A szegezett árnyu madár

Budapest, 2003
Irodalom

Bakó Endre: Kiss Tamás

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Bakonyi István: Bella István

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Bakos Tamás - Bálványos Huba - Preisinger Zsuzsa - Sándor Zsuzsa: A vizuális nevelés pedagógiája a 6–12 éves korosztályban

Budapest, 2001
Művészettörténet

Bakos Tamás - Bálványos Huba - Preisinger Zsuzsa - Sándor Zsuzsa: A vizuális nevelés pedagógiája 6–12 éves korosztályban

Budapest, 2003
Művészettörténet

Balogh Béla et al. (szerk.): Nagybányai boszorkányperek

Budapest, 2003
Néprajz

Balogh Magdolna: Kiúttalan utakon. A katasztrofista irodalom Közép- és Kelet-Európában

Budapest, 1993
Irodalomtudomány

Balogh Magdolna - Berkes Tamás - Krasztev Péter: Áttűnések. A századforduló irodalma Közép- és Kelet-Európában

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Bálványos Huba: Esztétikai-művészeti ismeretek, esztétikai-művészeti nevelés. Képzőművészet, tárgy- és környezetkultúra

Budapest, 1998
Művészettörténet

Bálványos Huba: Esztétikai-művészeti ismeretek, nevelés

Budapest, 2003
Művészettörténet

Bálványos Huba (szerk.): Látás és szemléltetés. Szöveggyűjtemény

Budapest, 2003
Művészettörténet

Bárdos-Féltoronyi Miklós: Egyházak és államok Köztes-Európában. Geopolitikai töprengések

Fordító: Sajó Tamás
Budapest, 2001
Vallástudomány

Baum, Peter - Beke László et al.: Konok

Fordító: Berthonnet, Caroline -Schulcz Katalin et al.
Budapest, 2001
Művészettörténet

Bayo, Gérard: Un printemps difficile et autres poèmes

Budapest, 2001
Irodalom

Beke László: Médium/Elmélet. Tanulmányok 1972–1992

Budapest, 1997
Művészettörténet

Beke László (szerk.): Dadaizmus-antológia

Fordító: Beke László et al.
Budapest, 1998
Művészettörténet

Bél Mátyás: Bél Mátyás levelezése

Budapest, 1993
Irodalomtudomány

Benits Péter (szerk.): Istvánffy Miklós magyarok dolgairól írt históriája. Tállyai Pál XVII. századi fordításában I/2

Fordító: Tállyai Pál
Budapest, 2003
Történettudomány

Berkes Tamás: A cseh eszmetörténet antinómiái

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

Berkes Tamás (szerk.): Keresztirányok. Közép- és kelet-európai összehasonlító kultúrtörténet

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Bessenyei József (szerk.): Zay ferenc: János király árultatása – Kis Péter: Magyarázat – [Bánffy György]: Második János… török császárhoz menetele,

Budapest, 1993
Történettudomány

Bethlen János: Erdély története 1629–1673

Budapest, 1992
Történettudomány

Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Bíró Ferenc: Katona József Monográfia

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

Bodnár György: Jövő múlt időben. Tanulmányok, esszék, kritikák

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Bodnár György: Kaffka Margit

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Bodor Pál (Diurnus): Apám könyve. Haldoklás anyanyelven

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Boka László: Peremek és középpontok

Budapest, 2018
Irodalomtudomány

Bolonyai Gábor (szerk.): Lysias beszédei

Fordító: Adamik Tamás et al.
Budapest, 2003
Ókortudomány

Bónus Tibor: Diskurzusok összjátéka

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Boros István: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár

Budapest, 1994
Könyvtártudomány

Boros István: Bibliothek des Münsters von Kalocsa, übers. von Ottó Zwickl

Fordító: Zwickl, Otto
Budapest, 1994
Könyvtártudomány

Bozóki András - Sükösd Miklós (szerk.): Magyar anarchizmus 1884–1919. A magyarországi anarchizmus történeti forrásaiból

Budapest, 1998
Történettudomány

Braham, Randolph L. (szerk.): Tanulmányok a holokausztról II.

Budapest, 2002
Történettudomány

Büky Barna: Visszapillantás a hidegháborúra

Budapest, 2001
Történettudomány

Cennerné Wilhelmb Gizella (szerk.): A Zrínyi család ikonográfiája

Budapest, 1997
Művészettörténet

Czigány István - Hankó Ágnes et al. (szerk.): Napló Buda, avagy Offen erős városának híres ostromáról…

Budapest, 1998
Történettudomány

Csőgör András: Versek

Budapest, 1997
Irodalom

Csü Jüan: Kilenc varázsének

Fordító: Weöres Sándor
Budapest, 1998
Orientalisztika

Davis, Natalie Zemon: Társadalom és kultúra a kora újkori Franciaországban

Fordító: Csaba István - Erdősi Péter - Kappanyos András
Budapest, 2001
Művelődéstörténet

Debreczeni Attila (szerk.): Szentjóbi Szabó László összes költeményei

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Déri Balázs - Kovács Ilona - Tüskés Gábor (szerk.): II. Rákóczi Ferenc Meditációi

Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Déry Tibor: Sirályháton – Dr. Nikodémusz Lázár híres útikalandjai

Budapest, 1993
Művelődéstörténet

Domokos György: Ottavio Baldigara. Egy itáliai várfundáló mester Magyarországon

Budapest, 2000
Művelődéstörténet

Dr. Holló Imre - Erdélyi Lajos: Palackposta az utókornak

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Dragomán György: A pusztítás könyve

Budapest, 2002
Irodalom

Endrei Walter et al. (szerk.): Több nemzet vallja magáénak. Tudósok, találmányok és felfedezések a közép-európai régióban

Budapest, 2001
Művelődéstörténet

Enikő Békés (szerk.): Janus Pannonius: Válogatott bibliográfia

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

KBART