Balassi Kiadó

EMBLÉMÁNK A TUDÁS FÁJA

A Balassi Kiadót alapítói 1992-ben azzal a céllal indították útjára, hogy a humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez.

A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg tanulmányköteteket, monográfiákat kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven egyaránt.

Sorozatai több évtizede élnek és gazdagodnak.

Művészeti kiadványai között számos képzőművészeti album, zenetörténeti kuriózum is található.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

Legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötete volt.

Megjelent könyveiről naprakészen tájékozódhatnak a honlapról: www. balassikiado.hu.

A Kiadó saját könyvesboltjában, a Balassi Könyvesboltban találják az érdeklődők a legnagyobb választékot könyveinkből a legkedvezőbb áron, ezeket webáruházunkban is megrendelhetik azonos kedvezménnyel, akár személyes átvétellel, akár futárszolgálattal házhoz szállítva.

Az Arcanumtól megrendelhető könyvek sajnos nem fedik le teljesen a három évtized teljes választékát, egyes – elsősorban külföldi jogtulajdonosok – nem járultak hozzá a könyveik digitalizálásához, illetve időközben megszűntek, nem elérhetők.

Balassi Kiadó

Könyvek

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor IX, Pálffy - rénes forint

Budapest, 2009
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor V., Jordánszky-kódex - kolostor-építészet

Budapest, 2006
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor VI., kolostorhálózat - Lestyán

Budapest, 2006
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor VII., Lethenyei - műgyűjtemény

Budapest, 2007
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor VIII., műhely - paleográfia

Budapest, 2008
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor X., reneszánsz - Szeben nyomdászata

Budapest, 2010
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor XI., Széchenyi - teuton lovagrend

Budapest, 2011
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor XII., Teutsch - vízjel

Budapest, 2011
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor XIII. Vizkeleti-kódex - Zsombori. Pótlás

Budapest, 2012
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor XIV. Mutatók

Budapest, 2014
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Rózsakoszorú

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Kőszeghy Péter (szerk.): Szenci Molnár Albert Psalterium ungaricum. Kis katekizmus

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Kőszeghy Péter (szerk.): Szenci Molnár Albert: Jubileus esztendei prédikáció. Appendix de Idolo Laurentano

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Kőszeghy Péter (szerk.): Új Testamentum magyar nyelven / Bécs, 1536

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Kőszeghy Péter (szerk.): Zrínyi Miklós válogatott levelei

Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Kőszeghy Péter et al. (szerk.): Gyöngyösi István: Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága – Palinódia (Kesergő Nimfa) Régi

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Krasztev Péter: Ismét újra kell születnünk. A szimbolista irányzat a közép- és kelet-európai irodalmakban

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Krippendorff, Klaus: A tartalomelemzés módszertanának alapjai

Fordító: Kállai Tibor
Budapest, 1995
Irodalomtudomány

Kristó Gyula: A székelyek eredete

Budapest, 2005
Történettudomány

Kristó Gyula: A székelyek eredete, 2. kiadás

Budapest, 2005
Történettudomány

Krúdy Gyula: Kánaán könyve 1917–1919

Budapest, 1998
Irodalom

Krúdy Gyula: Magyar tükör, 1921

Budapest, 1998
Irodalom

Kruppa Tamás: Tradíció és propaganda keresztútján. Fejezetek Báthory Zsigmond udvarának kultúrájából

Budapest, 2015
Művelődéstörténet

Kubinyi András: Matthias Rex

Fordító: Gane, Andrew T.
Budapest, 2008
Történettudomány

Kukla Krisztián - Sutyák Tibor (szerk.): Kitolási szakasz. Fiatal filozófusok antológiája

Budapest, 1997
Filozófia

Kulcsár György: Az halálra való készöletről rövid tanóság

Budapest, 2007
Irodalomtudomány

Kulcsár Kálmán: Nyugatról Keletre. Útirajzok a két Amerikáról, Ázsiáról és Afrikáról

Budapest, 2001
Művelődéstörténet

Kulcsár Péter: A történelemszemlélet előzményei

Budapest, 2014
Történettudomány

Kulcsár Péter: Inventarium de operibus litterariis ad res Hungaricas pertinentiis ab initiis usque ad annum 1700 / A magyar történeti irodalom lelőhelyjegyzéke a kezdetektől 1700-ig

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

Kulcsár Péter (szerk.): Krónikáink magyarul III/1.

Fordító: Kulcsár Péter
Budapest, 2006
Történettudomány

Kulcsár Péter (szerk.): Krónikáink magyarul III/2.

Fordító: Kulcsár Péter
Budapest, 2007
Történettudomány

Kulcsár Péter (szerk.): Krónikáink magyarul III/3.

Fordító: Kulcsár Péter
Budapest, 2008
Történettudomány

Kulcsár Szabó Ernő: Az új kritika dilemmái. Az irodalomértés helyzete az ezredvégen

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Kun Árpád: Esőkönyv

Budapest, 1995
Irodalom

Kun Árpád: Véletlen madár

Budapest, 2003
Irodalom

Kunkovács László: Kece, milling, marázsa. Hagyományos halászat természetes vizeinken

Budapest, 2001
Néprajz

Kurdy Fehér János: Valóság Museion

Budapest, 1996
Irodalom

Küllős Imola (szerk.): Közköltészet 1. Mulattatók

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Labádi Gergely - Balázs Péter (szerk.): Német Máté koma

Budapest, 2014
Irodalomtudomány

Laczkó András: Simon István

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Lakatos Éva: Sikersajtó a századfordulón

Budapest, 2004
Irodalomtudomány

Lakatos Gyula: Az emberi tőke. Az önismeret gazdaságtana

Budapest, 2005
Közgazdaságtudomány

Láng Benedek: Titkosírás a kora újkori Magyarországon

Budapest, 2015
Művelődéstörténet

Lányi Gusztáv (szerk.): Politikai pszichológia

Fordító: Tóth Judit et al.
Budapest, 1996
Pszichológia

Lao-ce: Az út és erény könyve

Fordító: Tőkei Ferenc
Budapest, 1996
Orientalisztika

Lázár Judit: A kommunikáció tudománya

Fordító: Pongrácz Mária
Budapest, 2001
Kommunikációtudomány

Lázs Sándor: Apácaműveltség Magyarországon XV-XVI. század fordulóján

Budapest, 2016
Irodalomtudomány

Legéndy Jácint: Központi zóna

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Lelkes György: Magyar helységnév-azonosító szótár

Budapest, 1992
Szótár

Lengyel Balázs: Két Róma. Esszék

Budapest, 1995
Irodalomtudomány

KBART