Balassi Kiadó

EMBLÉMÁNK A TUDÁS FÁJA

A Balassi Kiadót alapítói 1992-ben azzal a céllal indították útjára, hogy a humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez.

A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg tanulmányköteteket, monográfiákat kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven egyaránt.

Sorozatai több évtizede élnek és gazdagodnak.

Művészeti kiadványai között számos képzőművészeti album, zenetörténeti kuriózum is található.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

Legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötete volt.

Megjelent könyveiről naprakészen tájékozódhatnak a honlapról: www. balassikiado.hu.

A Kiadó saját könyvesboltjában, a Balassi Könyvesboltban találják az érdeklődők a legnagyobb választékot könyveinkből a legkedvezőbb áron, ezeket webáruházunkban is megrendelhetik azonos kedvezménnyel, akár személyes átvétellel, akár futárszolgálattal házhoz szállítva.

Az Arcanumtól megrendelhető könyvek sajnos nem fedik le teljesen a három évtized teljes választékát, egyes – elsősorban külföldi jogtulajdonosok – nem járultak hozzá a könyveik digitalizálásához, illetve időközben megszűntek, nem elérhetők.

Balassi Kiadó

Könyvek

Lengyel Balázs: Két sorsforduló. Válogatott esszék

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Lenz, Jakob Michael Reinhold: Megjegyzések a színházról – A katonák – A nevelő avagy a házi nevelés előnyei

Fordító: Neményi Róza
Budapest, 1997
Színháztudomány

Leško, Marián: Mečiar és a mečiarizmus

Budapest, 1998
Politika - Politológia

Lo Kuan-csung: A Három Királyság története

Fordító: Ecsedy Ildikó
Budapest, 1997
Történettudomány

Lukács István (szerk.): Antologia hrvatske poezije

Budapest, 2010
Irodalomtudomány

Lukácsy Sándor: A hazudni büszke író. Válogatott tanulmányok

Budapest, 1995
Irodalomtudomány

Lukácsy Sándor: A végtelen jövő. Irodalmi tanulmányok

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Lukácsy Sándor (szerk.): Mi tilt jobbakká válnotok? Vörösmarty élete és kora

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

Lütgenau, Stefan August (szerk.): Esterházy Pál 1901–1989. Az utolsó herceg a szélsőségek évszázadában

Fordító: Jónás Péter
Budapest, 2008
Történettudomány

M. Nagy Miklós: Nikkelszamovár

Budapest, 1996
Irodalom

Maczák Ibolya: Papírdarabok. Pilinszky János drámaírói munkássága

Budapest, 2015
Irodalomtudomány

Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig

Budapest, 2003
Könyvészet

Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon. A kezdetektől 1730-ig

Budapest, 1998
Könyvészet

Magyar Zoltán: A csángók mondavilága. Gyimesi csángó népmondák

Budapest, 2003
Néprajz

Magyar Zoltán: A herencsényi mesemondó. Herencsényi mesék, mondák és tréfás népi elbeszélések Bartusné Szandai Teréz előadásában

Budapest, 2004
Néprajz

Magyar Zoltán: A Szilágyság mondahagyománya

Budapest, 2007
Néprajz

Magyar Zoltán: Csinódi népköltészet. Az Úz-völgyi csángók néphagyománya

Budapest, 2009
Néprajz

Magyar Zoltán: Kalotaszegi népmondák

Budapest, 2004
Néprajz

Magyar Zoltán: Mátyás király narratív hagyományköre. Típus- és motívumindex

Budapest, 2017
Néprajz

Magyar Zoltán: Mezőségi népmondák

Budapest, 2012
Néprajz

Magyar Zoltán: Népmondák Erdély szívében. Alsó-Fehér megye mondahagyománya

Budapest, 2008
Néprajz

Magyar Zoltán: Szilágysági Dekameron. Szilágysámsoni tréfás népi elbeszélések és igaz történetek

Budapest, 2019
Néprajz

Magyar Zoltán: Torna felé vezet egy út

Budapest, 2011
Néprajz

Magyar Zoltán - Varga Norbert (szerk.): Ortutay Gyula Zoborvidéki folklórgyűjtése

Budapest, 2018
Néprajz

Magyar Zoltán (szerk.): Őrségi mesék és mondák

Budapest, 2013
Néprajz

Makra Vilmos: Lysander

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Márai Sándor: Ismeretlen kínai költő. Kr. után a XX. századból – kézirat gyanánt

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Márai Sándor - Varga Béla - Eckhardt Tibor et al.: Posztumusz interjú. Válogatás Thassy Jenő hangarchívumából

Budapest, 2004
Művelődéstörténet

Marosi Ernő - Erőss Nikolett et al. (szerk.): Lossonczy Tamás – Lossonczy Ibolya

Budapest, 1999
Művészettörténet

Marosi Ernő - Wehli Tünde (szerk.): Az Árpád-kor művészeti emlékei – Képes atlasz

Budapest, 1997
Művészettörténet

Marosi Ernő (szerk.): A középkori művészet történetének olvasókönyve. XI–XV. század,

Fordító: Babits Mihály et al.
Budapest, 1997
Művészettörténet

Martin Baker: Twenty hungary years

Budapest, 2016
Művelődéstörténet

Márton Alfréd: A Kárpát-medence és a steppe

Budapest, 2001
Történettudomány

Máté Gábor: Első lépések

Budapest, 2014
Színháztudomány

Mátrai Diána Eszter: A csavartól a spirálig

Budapest, 2013
Színháztudomány

Mátyus Norbert: Gondold tovább ezt a kis kóstolót

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Mátyus Norbert (szerk.): Dante a középkorban

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról

Budapest, 2001
Művészettörténet

Mayer Gyula: Iani Pannonii Opera quae manserunt omnia III.

Budapest, 2018
Irodalomtudomány

Mayer Gyula: Iani Pannonii Opera quae supersunt omnia II.

Budapest, 2014
Irodalomtudomány

Mayer Gyula (szerk.): Iani Pannonii: Poëmata I. / Utrecht, 1784 -Janus Pannonius műveinek utrechti kiadása, hasonmás

Fordító: Kovács Zsuzsa
Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Mayer Gyula (szerk.): Iani Pannonii: Poëmata II. / Utrecht, 1784 -Janus Pannonius műveinek utrechti kiadása, hasonmás

Fordító: Kovács Zsuzsa
Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Ménes Attila: A négy rántott hús

Budapest, 2004
Irodalom

Ménes Attila: Egy délután Noémivel

Budapest, 2007
Irodalom

Ménes Attila: Nyugati utcai rémtörténetek

Budapest, 1996
Irodalom

Mészöly Dezső: Sirály a Burgban. Erzsébet királyné költeményei

Budapest, 1995
Irodalom

Mezei Árpád: Elmélkedések a művészetről

Budapest, 1994
Művészettörténet

Michman, Dan: Holokauszt és történetírás

Fordító: Frojimovics Márk - Vándor Judit - Keller György
Budapest, 2008
Történettudomány

Micsiko japán császárné - Takeda Vako: Először mászom meg a hegyet

Fordító: Gergely Júlia
Budapest, 2001
Irodalom

Mikó Krisztina: Halász Gábor

Budapest, 1995
Irodalomtudomány

KBART