Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.

A Kiadó sorozatairól – köztük több mint két évtizede folyamatosan megjelenő is van – honlapunkon (www. balassikiado.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. Álljon itt néhány példa: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.

Könyvek

Maczák Ibolya: Papírdarabok. Pilinszky János drámaírói munkássága

Budapest, 2015
Irodalomtudomány

Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig

Budapest, 2003
Könyvészet

Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon. A kezdetektől 1730-ig

Budapest, 1998
Könyvészet

Magyar Zoltán: A csángók mondavilága. Gyimesi csángó népmondák

Budapest, 2003
Néprajz

Magyar Zoltán: A herencsényi mesemondó. Herencsényi mesék, mondák és tréfás népi elbeszélések Bartusné Szandai Teréz előadásában

Budapest, 2004
Néprajz

Magyar Zoltán: A Szilágyság mondahagyománya

Budapest, 2007
Néprajz

Magyar Zoltán: Csinódi népköltészet. Az Úz-völgyi csángók néphagyománya

Budapest, 2009
Néprajz

Magyar Zoltán: Kalotaszegi népmondák

Budapest, 2004
Néprajz

Magyar Zoltán: Mátyás király narratív hagyományköre. Típus- és motívumindex

Budapest, 2017
Néprajz

Magyar Zoltán: Mezőségi népmondák

Budapest, 2012
Néprajz

Magyar Zoltán: Népmondák Erdély szívében. Alsó-Fehér megye mondahagyománya

Budapest, 2008
Néprajz

Magyar Zoltán: Torna felé vezet egy út

Budapest, 2011
Néprajz

Magyar Zoltán - Varga Norbert (szerk.): Ortutay Gyula Zoborvidéki folklórgyűjtése

Budapest, 2018
Néprajz

Magyar Zoltán (szerk.): Őrségi mesék és mondák

Budapest, 2013
Néprajz

Makra Vilmos: Lysander

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Márai Sándor: Ismeretlen kínai költő. Kr. után a XX. századból – kézirat gyanánt

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Márai Sándor - Varga Béla - Eckhardt Tibor et al.: Posztumusz interjú. Válogatás Thassy Jenő hangarchívumából

Budapest, 2004
Művelődéstörténet

Marosi Ernő - Erőss Nikolett et al. (szerk.): Lossonczy Tamás – Lossonczy Ibolya

Budapest, 1999
Művészettörténet

Marosi Ernő - Wehli Tünde (szerk.): Az Árpád-kor művészeti emlékei – Képes atlasz

Budapest, 1997
Művészettörténet

Marosi Ernő (szerk.): A középkori művészet történetének olvasókönyve. XI–XV. század,

Fordító: Babits Mihály et al.
Budapest, 1997
Művészettörténet

Martin Baker: Twenty hungary years

Budapest, 2016
Művelődéstörténet

Márton Alfréd: A Kárpát-medence és a steppe

Budapest, 2001
Történettudomány

Máté Gábor: Első lépések

Budapest, 2014
Színháztudomány

Mátrai Diána Eszter: A csavartól a spirálig

Budapest, 2013
Színháztudomány

Mátyus Norbert: Gondold tovább ezt a kis kóstolót

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Mátyus Norbert (szerk.): Dante a középkorban

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról

Budapest, 2001
Művészettörténet

Mayer Gyula: Iani Pannonii Opera quae manserunt omnia III.

Budapest, 2018
Irodalomtudomány

Mayer Gyula: Iani Pannonii Opera quae supersunt omnia II.

Budapest, 2014
Irodalomtudomány

Mayer Gyula (szerk.): Iani Pannonii: Poëmata I. / Utrecht, 1784 -Janus Pannonius műveinek utrechti kiadása, hasonmás

Fordító: Kovács Zsuzsa
Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Mayer Gyula (szerk.): Iani Pannonii: Poëmata II. / Utrecht, 1784 -Janus Pannonius műveinek utrechti kiadása, hasonmás

Fordító: Kovács Zsuzsa
Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Ménes Attila: A négy rántott hús

Budapest, 2004
Irodalom

Ménes Attila: Egy délután Noémivel

Budapest, 2007
Irodalom

Ménes Attila: Nyugati utcai rémtörténetek

Budapest, 1996
Irodalom

Mészöly Dezső: Sirály a Burgban. Erzsébet királyné költeményei

Budapest, 1995
Irodalom

Mezei Árpád: Elmélkedések a művészetről

Budapest, 1994
Művészettörténet

Michman, Dan: Holokauszt és történetírás

Fordító: Frojimovics Márk - Vándor Judit - Keller György
Budapest, 2008
Történettudomány

Micsiko japán császárné - Takeda Vako: Először mászom meg a hegyet

Fordító: Gergely Júlia
Budapest, 2001
Irodalom

Mikó Krisztina: Halász Gábor

Budapest, 1995
Irodalomtudomány

Miles, Rosalind: Az idő leányai. A nők világtörténelme

Fordító: Juhász Borbála
Budapest, 2000
Szociológia

Milneus, A. A.: Winnie ille Pu

Fordító: Lénárd Sándor
Budapest, 1996
Irodalom

Molnár Ádám (szerk.): A sámánhit emlékei. Török népek

Fordító: Dévényi Levente - Kocsis Zoltán
Budapest, 2003
Néprajz

Molnár Antal: Elfelejtett végvidék. Tanulmányok a hódoltsági katolikus művelődés történetéből

Budapest, 2008
Művelődéstörténet

Molnár Antal: Katolikus missziók a hódolt Magyarországon I. 1572–1647

Budapest, 2002
Művelődéstörténet

Molnár István: Anamnézis

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Molnár József: Misztótfalusi Kis Miklós

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Molnár Judit (szerk.): A holokauszt Magyarországon európai perspektívában

Fordító: Balázs Éva - Novák György - Vándor Judit
Budapest, 2005
Történettudomány

Molnár Judit (szerk.): The Holocaust in Hungary a European perspektive

Fordító: Balázs Éva et al.
Budapest, 2006
Történettudomány

Molnár Judit szerk.: A nagypolitikától a hétköznapokig

Budapest, 2016
Történettudomány

Monok István (szerk.): A művelődéstörténet problémái

Budapest, 2003
Művelődéstörténet

KBART