Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.

A Kiadó sorozatairól – köztük több mint két évtizede folyamatosan megjelenő is van – honlapunkon (www. balassikiado.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. Álljon itt néhány példa: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.

Könyvek

Morel, Julius: Radikális egyházreform

Fordító: Mente Éva
Budapest, 2007
Vallástudomány

Mózes Huba: A fejedelemasszony portréjához. Széljegyzetek, dokumentumok

Budapest, 1994
Történettudomány

Mózes Huba (szerk.): Kötött formájú költemények antológiája

Budapest, 1997
Irodalom

Muckenhaupt Erzsébet - Benkő Samu (szerk.): A csíksomlyói Ferences Könyvtár kincsei. Könyvleletek 1980–1985

Budapest, 1999
Könyvészet

Nacuisi Banja: A tenger világa

Fordító: Banja, Nacuisi - Galmitz, Jack - Vihar Judit
Budapest, 2011
Orientalisztika

Nacuisi Banja: Madarak. 50 haiku

Fordító: Banja, Naculsi - Galmitz, Jack - Vihar Judit
Budapest, 2007
Orientalisztika

Nagy Elemér: Az építő Kós Károly

Budapest, 1995
Művészettörténet

Nagy Imre: Iskola és színház. Csokonai vígjátékai és a magyar iskolai komédia

Budapest, 2007
Irodalomtudomány

Nagy Imre (szerk.): Bessenyei György: Tariménes útazása

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Nagy Imre (szerk.): Katona József: Jerú'sálem' pusztúlása / 1814. Kritikai kiadás

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Nagy László: A Föld gömbölyű. Nyolcvan év a világ körül

Budapest, 2001
Művelődéstörténet

Nagy Márta: Aknay és az ikon

Budapest, 2013
Művészettörténet

Nagy Sz. Péter: Hatvany Lajos

Budapest, 1993
Irodalomtudomány

Nagy Zoltán: A magyar litográfia története a XIX. században

Budapest, 2001
Művészettörténet

Navracsics Judit: A kétnyelvű mentális lexikon

Budapest, 2007
Nyelvészet

Németh G. Béla: Kérdések és kétségek. Válogatott tanulmányok

Budapest, 1995
Irodalomtudomány

Nóvé Béla: Patria Nostra. 56-os menekült kamaszok a francia idegenlégióban

Budapest, 2016
Történettudomány

Nóvé Béla: Tény/Soros. A magyar Soros Alapítvány első tíz éve. 1984–1994

Budapest, 1999
Történettudomány

Nyepokojcsickij, Artur Adamovics: Az erdélyi hadjárat orosz szemmel, 1849

Fordító: Rosonczy Ildikó
Budapest, 1999
Történettudomány

Nyerges László: Az olasz reneszánsz komédia. XV–XVI. század

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

Olasz Sándor: Sorskert. Sándor Iván művei

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Oreusz, Ivan Ivanovics: Oroszország háborúja a magyarok ellen 1849-ben

Budapest, 2002
Történettudomány

Orlovszky Géza (szerk.): Régi magyar költők tára XVI. századbeli magyar költők művei

Budapest, 2004
Irodalomtudomány

Orlovszky Géza (szerk.): Toth István költői művei

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Orosz István: Grafikák, plakátok, filmek

Fordító: Whitehouse, Carl
Budapest, 1994
Művészettörténet

Orosz László: Kérdőjelek. Egy Katona-kutató töprengése

Budapest, 2007
Irodalomtudomány

Orosz László (szerk.): Katona József történelmi művei. Kritikai kiadás

Budapest, 2005
Irodalomtudomány

Orosz László (szerk.): Katona József: Versek, tanulmányok, egyéb írások

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Oszmán aga: A gyaurok rabságában. Pasák és generálisok között

Fordító: Jólesz László
Budapest, 1996
Történettudomány

Ö. Kovács József: Vidéki Magyarország 1945-1970. Dokumentumok földről, hatalomról, emberi sorsokról

Budapest, 2015
Szociológia

Örkény Antal - Csepeli György - Székelyi Mária: Nemzetek egymás tükrében. Interetnikus viszonyok a Kárpát-medencében

Budapest, 2002
Politika - Politológia

Örkény Antal - Székelyi Mária - Csepeli György - Poór János - Várhalmi Zoltán:: Nemzeti érzés és európai identitás

Budapest, 2008
Szociológia

P. Müller Péter: Test és teatralitás

Budapest, 2009
Színháztudomány

Pakó László - Tóth G. Péter (szerk.): Kolozsvári boszorkányperek 1564-1743

Budapest, 2014
Néprajz

Paksa Katalin (szerk.): Népdaltípusok 5.

Fordító: Pokoly Judit
Budapest, 1997
Zenetudomány

Paksa Katalin (szerk.): Népdaltípusok 7.

Fordító: Pokoly Judit
Budapest, 2011
Zenetudomány

Pál József - Újvári Edit (szerk.): Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából

Budapest, 1997
Művelődéstörténet

Pál-Antal Sándor - Kiss András et al. (szerk.): A magyarországi boszorkányság forrásai III.

Budapest, 2002
Néprajz

Pálfalvi Lajos: Tény és metafora. A lengyel emigráció prózairodalma 1945–1980

Budapest, 1993
Irodalomtudomány

Pálffy, Stephen: The first thousand years

Budapest, 2008
Történettudomány

Papp Júlia: Bitnicz Lajos és a régiségtudomány

Budapest, 2009
Művelődéstörténet

Papp Szilárd: A királyi udvar építkezései Magyarországon, 1480–1515

Budapest, 2005
Művészettörténet

Papp Tibor: Múzsával vagy múzsa nélkül? Irodalom számítógépen

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Papp Tibor: Térvers képek

Budapest, 1998
Irodalom

Parti Nagy Lajos (szerk.): A magyar értelmező képtára. Kemény György százhat rajza

Budapest, 1999
Művészettörténet

Passerini, Luisa et al. (szerk.): A nők migrációja Keletről Nyugatra. Társadalmi nem, mobilitás és azonosulás a jelenkori Európában

Fordító: Szári Péter
Budapest, 2008
Szociológia

Passuth Krisztina: Avantgarde kapcsolatok Prágától Bukarestig 1907–1930

Budapest, 1998
Művészettörténet

Passuth Krisztina: Treffpunkte der Avantgarden Ostmitteleuropa 1907–1930

Fordító: Harmath Anikó
Budapest, 2003
Művészettörténet

Pavičić, Mladen (szerk.): Szlovén irodalmi antológia III.

Budapest, 2010
Irodalomtudomány

Pavičić, Mladen (szerk.): Szlovén irodalmi antológia IV. A 20. század második fele II.

Budapest, 2011
Irodalomtudomány

KBART