Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.

A Kiadó sorozatairól – köztük több mint két évtizede folyamatosan megjelenő is van – honlapunkon (www. balassikiado.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. Álljon itt néhány példa: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.

Könyvek

Pázmány Péter: Hodoegus. Igazságra vezérlő kalauz… / Pozsony, 1637

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Pázmány Péter: Keresztyéni imádságos könyv / Grác, 1606

Budapest, 1993
Irodalomtudomány

Pázmány Péter: Válogatott prédikációk

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Pécsi Lukács: Az keresztyén szüzeknek tisztességes koszorója

Budapest, 2014
Irodalomtudomány

Penke Olga: Filozofikus világtörténetek és történetfilozófiák. A francia és a magyar felvilágosodás

Budapest, 2000
Filozófia

Perjés Géza: Seregszemle. Hadtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok

Budapest, 1999
Történettudomány

Peternák Miklós: Új képfajtákról

Budapest, 1993
Művészettörténet

Pető Andrea: Napasszonyok és Holdkisasszonyok. A mai magyar konzervatív politizálás alaktana

Budapest, 2003
Politika - Politológia

Pető Andrea: Rajk Júlia

Budapest, 2001
Történettudomány

Pető Andrea (szerk.): Női esélyegyenlőség Európában

Budapest, 2003
Szociológia

Petrőczi Éva: A bokályos házban

Budapest, 1997
Irodalom

Petrőczi Éva: Fél-szentek és fél-poéták. Epizódok a magyar és angolszász puritanizmus irodalmából

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Petrőczi Éva: Puritans and puritanicals

Budapest, 2005
Irodalomtudomány

Petrőczi Éva: Szőlő, holdfénynél

Budapest, 1995
Irodalom

Petrőczi Éva - Szabó András: Szent Biblia / Várad–Kolozsvár, 1660–1661

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Pintér Borbála - Somogyi Gréta (szerk.): Kemény Zsigmond levelezése

Budapest, 2007
Irodalomtudomány

Pintér Nagy Katalin: A hunok és az avarok fegyverzete, harcmodora az írott források alapján

Budapest, 2017
Történettudomány

Pirnát Antal: Balassi Bálint poétikája

Budapest, 1996
Irodalomtudomány

Pléh Csaba: Hagyomány és újítás a pszichológiában. Tanulmányok

Budapest, 1998
Pszichológia

Pócs Éva: Hiedelemszövegek

Budapest, 2012
Néprajz

Pócs Éva (szerk.): Áldás és átok csoda és boszorkányság

Budapest, 2004
Néprajz

Pócs Éva (szerk.): Áldozat, divináció, istenítélet. Vallásetnológiai fogalmak tudományközeli megközelítésben

Budapest, 2018
Filozófia, Néprajz

Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben

Budapest, 2008
Néprajz

Pócs Éva (szerk.): Eksztázis, álom, látomás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben

Budapest, 1998
Néprajz

Pócs Éva (szerk.): Lélek, halál, túlvilág. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben

Budapest, 2001
Néprajz

Pócs Éva (szerk.): Mágikus és szakrális medicina

Budapest, 2010
Néprajz

Pócs Éva (szerk.): Maszk, átváltozás, beavatás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben

Budapest, 2007
Néprajz

Pócs Éva (szerk.): Mikrokozmosz – makrokozmosz. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben

Budapest, 2002
Néprajz

Pócs Éva (szerk.): Ráolvasások. Gyűjtemény a legújabb korból, 1851-2012

Budapest, 2014
Néprajz

Pócs Éva (szerk.): Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikáció

Budapest, 2015
Néprajz

Pollmann Ferenc: Balszerencse, semmi más? Tersztyánszky Károly cs. és kir. vezérezredes élete és pályafutása

Budapest, 2003
Történettudomány

Pomogáts Béla: A negyedik esztendő

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Pongrácz Mária (szerk.): A vallások és az európai integráció I.

Budapest, 2000
Vallástudomány

Pongrácz Mária (szerk.): A vallások és az európai integráció II.

Budapest, 2000
Vallástudomány

Poós Zoltán: Felkészülés kedvenc mondatomra

Budapest, 2000
Irodalom

Pór Péter: Léted felirata. Válogatott tanulmányok

Budapest, 2002
Irodalom

Poszler György: Az eltévedt lovas nyomában

Budapest, 2008
Irodalomtudomány

Puskás Ildikó: Lélek a körforgásban. A hinduizmus születése

Budapest, 2000
Orientalisztika

Rába György: Ráismerések

Budapest, 1996
Irodalom

Radajev, Vaszilij: Ének Tyustya fejedelemről

Fordító: Dugántsy Mária
Budapest, 1999
Irodalom

Randolph L. Braham (szerk.): Tanulmányok a holokausztról I.

Budapest, 2001
Történettudomány

Rédei Károly: Őstörténetünk kérdései. A nyelvészeti dilettantizmus kritikája

Budapest, 1998
Nyelvészet

Rédei Károly: Őstörténetünk kérdései. A nyelvészeti dilettantizmus kritikája. Második, bővített kiadás

Budapest, 2003
Történettudomány

Redő Ferenc: Az első 50 év

Budapest, 2013
Művészettörténet

Redő Ferenc - Redő Katalin (szrk.): Vörös Rozália festőművész

Budapest, 2018
Művészettörténet

Rejtő István (szerk.): Mikszáth Kálmán összes művei 84. kötet

Budapest, 1992
Irodalom

Rejtő István (szerk.): Mikszáth Kálmán összes művei 85. kötet

Budapest, 1992
Irodalom

Rejtő István (szerk.): Mikszáth Kálmán összes művei 86. kötet

Budapest, 1992
Irodalom

Réz Pál (szerk.): Lucifer a katedrán. Kosztolányi Dezső színpadi játékai

Budapest, 1997
Színháztudomány

Ri Hocshol: Déliek, északiak

Fordító: Kwon Hyukyang
Budapest, 2011
Irodalom

KBART