Balassi Kiadó

EMBLÉMÁNK A TUDÁS FÁJA

A Balassi Kiadót alapítói 1992-ben azzal a céllal indították útjára, hogy a humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez.

A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg tanulmányköteteket, monográfiákat kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven egyaránt.

Sorozatai több évtizede élnek és gazdagodnak.

Művészeti kiadványai között számos képzőművészeti album, zenetörténeti kuriózum is található.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

Legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötete volt.

Megjelent könyveiről naprakészen tájékozódhatnak a honlapról: www. balassikiado.hu.

A Kiadó saját könyvesboltjában, a Balassi Könyvesboltban találják az érdeklődők a legnagyobb választékot könyveinkből a legkedvezőbb áron, ezeket webáruházunkban is megrendelhetik azonos kedvezménnyel, akár személyes átvétellel, akár futárszolgálattal házhoz szállítva.

Az Arcanumtól megrendelhető könyvek sajnos nem fedik le teljesen a három évtized teljes választékát, egyes – elsősorban külföldi jogtulajdonosok – nem járultak hozzá a könyveik digitalizálásához, illetve időközben megszűntek, nem elérhetők.

Balassi Kiadó

Könyvek

Sloterdijk, Peter: A varázsfa. A pszichoanalízis kialakulása az 1785-ös évben. Epikus kísérlet a pszichológia filozófiájára

Fordító: Nemes Péter
Budapest, 1995
Pszichológia

Solymosi László: A veszprémi egyház 1515. évi zsinati határozatai / Constitutiones synodales ecclesiae Vespremiensis anni MDXV

Budapest, 1997
Vallástudomány

Somlai Péter: Angol–magyar és magyar–angol szociológiai szótár

Budapest, 1993
Szótár

Somlyó György: Füst Milán vagy a Lesütöttszemű ember

Budapest, 1993
Irodalomtudomány

Soóky Andrea - Gilicze Ágnes (szerk.): Politikusportrék. Bánffy Miklós karikatúrái 1921

Budapest, 2006
Művészettörténet

Soóky Andrea (szerk.): Emlősök. 50 Haiku kortárs japán költőktől

Budapest, 2015
Irodalom

Soóky Andrea (szerk.): Irén, te édes

Budapest, 2018
Színháztudomány

Soóky Andrea et al. (szerk.): Irén, Te édes! In memoriam Psota Irén

Budapest, 2018
Filmművészet, Színháztudomány

Stemler Ágnes - Varga Bernadett (szerk.): „…mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc…” Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére

Budapest, 2010
Művelődéstörténet

Stoll Béla: A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája. 1542–1840

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Stoll Béla (szerk.): Balassi-bibliográfia

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Stoll Béla (szerk.): József Attila összes versei, 1916-1927. Kritikai kiadás I.

Budapest, 2005
Irodalomtudomány

Stoll Béla (szerk.): József Attila összes versei, 1927-1937. Kritikai kiadás II.

Budapest, 2005
Irodalomtudomány

Stoll Béla (szerk.): József Attila összes versei. Rögtönzések, tréfák, személyes érdekességű apróságok. Jegyzetek. Kritikai kiadás III.

Budapest, 2005
Irodalomtudomány

Sudár Balázs: A Palatics-kódex török versgyűjteményei

Budapest, 2005
Irodalomtudomány

Sugár János: Mínusz pátosz

Budapest, 1995
Művészettörténet

Suhai Pál (szerk.): Tollal és kézzel. Zrínyi Miklós költői és prózai művei

Budapest, 2020
Irodalom, Irodalomtudomány

Suhai Pál (szerk.): Zrínyi Miklós költő művei

Budapest, 2019
Irodalom, Irodalomtudomány

Sütő András: Étoile au bűcher

Budapest, 1999
Irodalom

Szabados György: A magyar történelem kezdeteiről. Az előidő-szemlélet hangsúlyváltásai a XV–XVIII. században

Budapest, 2006
Történettudomány

Szabics Imre: A trubadúrlíra és Balassi Bálint

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Szabics Imre: A trubadúrok költészete

Budapest, 1995
Irodalomtudomány

Szabó András: Coetus Ungaricus. A wittenbergi magyar diáktársaság 1555-1613

Budapest, 2017
Művelődéstörténet

Szabó András: Respublica litteraria. Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok a késői humanizmus koráról

Budapest, 1999
Művelődéstörténet

Szabó B. István: Örkény

Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Szabó G. Zoltán: Kölcsey Ferenc minden munkái. Levelezés IV. 1834-1836. Kritikai kiadás

Budapest, 2015
Irodalomtudomány

Szabó G. Zoltán: Kölcsey Ferenc minden munkái. Levelezés V. 1837-1838. Kritikai kiadás

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Szabó G. Zoltán: Kölcsey Ferenc minden munkája. Levelezés III. 1832-1833. Kritikai kiadás

Budapest, 2012
Irodalomtudomány

Szabó Júlia: A mitikus és a történeti táj

Budapest, 2000
Művészettörténet

Szabó Júlia: Utak és tanulságok

Budapest, 2014
Művészettörténet

Szabó Lajos - Tomka Miklós - Horváth Pál (szerk.): …és akik mást hisznek? Hívek és egyházak egymásról

Budapest, 2000
Vallástudomány

Szabó Székely Ármin: Zsámbéki Gábor három rendezése

Budapest, 2013
Színháztudomány

Szabó Tibor: Megkezdett öröklét. Dante a XX. századi Magyarországon

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

Szacki, Jerzy: Liberalizmus a kommunizmus után

Fordító: Szamay Ilona
Budapest, 1999
Történettudomány

Szádeczky-Kardoss Samu: Az avar történelem forrásai 557-től 806-ig

Budapest, 1998
Történettudomány

Szakács Béla Zsolt: A Magyar Anjou Legendárium képi rendszerei

Budapest, 2006
Művészettörténet

Szakály Ferenc: Mezőváros és reformáció. Tanulmányok a korai magyar polgárosodás kérdéséhez

Budapest, 1995
Történettudomány

Szakolczay Lajos: A csavargó esztétikája

Budapest, 1996
Irodalom

Szalai Júlia: A nem polgárosuló középosztály. Az „államfüggőség” társadalmi konfliktusai a jelenkori Magyarországon

Budapest, 2020
Politika - Politológia, Szociológia

Szalay Olga - Rudasné Bajcsay Márta (szerk.): Kodály Zoltán nagyszalontai gyűjtése

Budapest, 2001
Zenetudomány

Szántó Tibor: Betű & Géniusz

Budapest, 2000
Művészettörténet

Szarka Klára: Fotográfia nőnemben

Budapest, 2002
Művészettörténet

Széchenyi István, gróf: Buda-pesti por és sár

Budapest, 1995
Művelődéstörténet

Szegedy-Maszák Mihály: Minta a szőnyegen. A műértelmezés esélyei

Budapest, 1995
Irodalomtudomány

Szekér Endre: Benedek Marcell

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Szénási Zoltán: Vasadi Péter

Budapest, 2014
Irodalomtudomány

Szenci Molnár Albert: Az keresztyéni religióra és igaz hitre való tanítás, melyet deákul írt Calvinus János… / Hanau, 1624

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Szenci Molnár Albert: Imádságos könyvecske / Heidelberg, 1621

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Szendrei Janka: A „mos patriae” kialakulása 1341 előtti hangjegyes forrásaink tükrében

Budapest, 2005
Zenetudomány

Szentesi Edit - Ujvári Péter et al. (szerk.): A jáki apostolszobrok / Die Apostelfiguren von Ják

Budapest, 1999
Művészettörténet

KBART