Balassi Kiadó

EMBLÉMÁNK A TUDÁS FÁJA

A Balassi Kiadót alapítói 1992-ben azzal a céllal indították útjára, hogy a humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez.

A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg tanulmányköteteket, monográfiákat kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven egyaránt.

Sorozatai több évtizede élnek és gazdagodnak.

Művészeti kiadványai között számos képzőművészeti album, zenetörténeti kuriózum is található.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

Legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötete volt.

Megjelent könyveiről naprakészen tájékozódhatnak a honlapról: www. balassikiado.hu.

A Kiadó saját könyvesboltjában, a Balassi Könyvesboltban találják az érdeklődők a legnagyobb választékot könyveinkből a legkedvezőbb áron, ezeket webáruházunkban is megrendelhetik azonos kedvezménnyel, akár személyes átvétellel, akár futárszolgálattal házhoz szállítva.

Az Arcanumtól megrendelhető könyvek sajnos nem fedik le teljesen a három évtized teljes választékát, egyes – elsősorban külföldi jogtulajdonosok – nem járultak hozzá a könyveik digitalizálásához, illetve időközben megszűntek, nem elérhetők.

Balassi Kiadó

Könyvek

Szentesi Edit (szerk.): Henszlmann Imre levelezése és iratai I.

Budapest, 2016
Művelődéstörténet

Szentesi Edit (szerk.): Henszlmann Imre levelezése és iratai II.

Budapest, 2016
Művelődéstörténet

Szepessy Tibor (szerk.): A régi Róma napjai

Budapest, 1998
Ókortudomány

Széphelyi F. György (szerk.): MNHMOSYNH. Aby M. Warburg válogatott tanulmányai

Fordító: Adamik Lajos - Hajnóczy Gábor - Széphelyi F. György
Budapest, 1995
Művészettörténet

Szigeti Csaba: Magyar versszak

Budapest, 2005
Irodalomtudomány

Szijartó István (szerk.): A történelem mint hivatás

Budapest, 2015
Történettudomány

Szilágyi Márton: Kritikai berek

Budapest, 1995
Irodalom

Szilárdfy Zoltán: Ikonográfia – Kultusztörténet. Képes tanulmányok

Budapest, 2003
Művészettörténet

Szilasi László: A sas és az apró madarak. Balassi Bálint költői nyelvének utóélete a XVII. század első harmadában

Budapest, 2008
Irodalomtudomány

Szili József: „Légy, ha birsz, te »világköltő«…” A magyar líra a XIX. század második felében

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Szili József: Irodalomtudat-hasadás. Az irodalom interkulturális elmélete

Budapest, 2005
Irodalomtudomány

Szili József: Önéletrajz-töredék

Budapest, 2018
Művelődéstörténet

Szili József: Zenétlen zene. Versek

Budapest, 2019
Irodalom

Szilvitzky Margit: Folyamatos jelen. Műfajok, művek, kommentárok

Budapest, 2007
Művészettörténet

Szinetár Miklós - Kozák Gyula: Így kell ezt! …Vagy másképp. Szinetár Miklós elmondja életét Kozák Gyulának

Budapest, 2003
Színháztudomány

Szirák Péter: Az Úr nem tud szaxofonozni

Budapest, 1995
Irodalom

Szirák Péter (szerk.): Pályák emlékezete. Szirák Péter beszélgetései irodalomtudósokkal

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Szokolay Katalin: Lengyelország története

Budapest, 1996
Történettudomány

Szokolay Katalin: Lengyelország története. Harmadik, javított, bővített kiadás

Budapest, 2006
Történettudomány

Szolláth Dávid: A kommunista aszketizmus esztétikája

Budapest, 2011
Irodalomtudomány

Szőke Annamária - Beke László: Székely Bertalan mozgástanulmányai

Budapest, 1992
Művészettörténet

Szőke Annamária (szerk.): A performance-művészet

Fordító: Adamik Lajos et al.
Budapest, 2000
Művészettörténet

Szörényi László: Andreae Dugonicii: Argonauticorum, fakszimile kiadás. Dugonics Argonauticája

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Szörényi László: Memoria Hungarorum. Tanulmányok a régi magyar irodalomról

Budapest, 1996
Irodalomtudomány

Szörényi László: Önfiloszhattyú. Irodalomtörténeti rejtélyek

Budapest, 2010
Irodalomtudomány

Szun-ce: A hadviselés törvényei

Fordító: Tőkei Ferenc
Budapest, 1995
Orientalisztika

Szűcs Jenő: A magyar nemzeti tudat kialakulása

Budapest, 1997
Történettudomány

Szűcs Katalin Ágnes: Rendszerváltás a színházban

Budapest, 2017
Színháztudomány

T. Erdélyi Ilona: Értékek és eszmények a reformkor hajnalán. Politikai restauráció és irodalmi újjászületés

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Tábor Ádám: A váratlan kultúra. Esszék a magyar neoavantgárd irodalomról és művészetről

Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Tábor Béla et al. (szerk.): Személyiség és Logosz. Bevezető és kommentárok a valóság őstörténetéhez

Budapest, 2003
Filozófia

Takács Imre: A francia gótika recepciója Magyarországon II. András korában

Budapest, 2018
Művészettörténet

Takács Imre: A francia gótika recepciója Magyarorszáon II. András korában

Budapest, 2018
Művészettörténet

Tallián Tibor: Magyar képek. Fejezetek a magyar zeneélet és zeneszerzés történetéből, 1940-1956

Budapest, 2014
Zenetudomány

Tallián Tibor: Schodel Rozália és a hivatásos magyar operajátszás kezdetei

Budapest, 2015
Zenetudomány

Tamás Zsuzsanna - Kőszeghy Péter (szerk.): Heltai Gáspár: Háló

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Tandori Dezső: Hosszú Koporsó

Budapest, 1994
Irodalom

Tandori Dezső: Vagy majdnem az

Budapest, 1995
Irodalom

Tari Lujza: Kodály Zoltán, a hangszeres népzene kutatója

Budapest, 2001
Zenetudomány

Tari Lujza (szerk.): Különbféle magyar nóták a 19. század elejéről / Allerlei ungarische Melodien von Beginn des 19. Jahrhunderts

Fordító: Gubi Anna
Budapest, 1998
Zenetudomány

Tarnóc Márton: Mátyás király és a magyarországi reneszánsz, 1450–1541

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Tasnádi Attila: Vásárhelyi János, a bútortervező

Budapest, 2010
Iparművészet

Tatár Sándor: A szénszünetre eljött a nyár

Budapest, 1999
Irodalom

Teleki Domokos: Egynehány hazai utazások leírása

Budapest, 1993
Művelődéstörténet

Tellér Gyula (szerk.): Tizenkilenc Régi Vers

Fordító: Tellér Gyula
Budapest, 1996
Orientalisztika

Thassy Jenő: A botcsinálta amerikai

Budapest, 2000
Irodalom

Thassy Jenő: Egyetlen otthonom

Budapest, 2002
Irodalom

Thassy Jenő: Hátraarc

Budapest, 1999
Irodalom

Thassy Jenő: Veszélyes vidék. Átdolgozott kiadás

Budapest, 2006
Irodalom

Theophülaktosz Szimokratész: Világtörténelem

Fordító: Olajos Teréz
Budapest, 2012
Történettudomány

KBART