Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.

A Kiadó sorozatairól – köztük több mint két évtizede folyamatosan megjelenő is van – honlapunkon (www. balassikiado.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. Álljon itt néhány példa: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.

Könyvek

Tót H. Zsolt: Széttaposott ösvény. Karácsony Benő élete és műve

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Tóth Anna Judit: Ünnepek a keresztény és pogány kor határán

Budapest, 2017
Néprajz

Tóth G. Péter: A magyarországi boszorkányság forrásai IV.

Budapest, 2005
Néprajz

Tóth G. Péter - Németh Ildikó (szerk.): Soproni boszorkányperek

Budapest, 2011
Néprajz

Tóth G. Péter et al. (szerk.): Szegedi boszorkányperek 1726-1744

Budapest, 2016
Néprajz

Tóth István György: Misszionáriusok a kora újkori Magyarországon

Budapest, 2007
Történettudomány

Tóth Péter (szerk.): Szent Demeter. Magyarország elfeledett védőszentje

Budapest, 2007
Néprajz

Tóth Sándor: Dicsőséges kudarcaink a diktatúra korszakából. Gaál Gábor sorsa és utóélete Romániában 1946–1986

Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Tóth Zoltán: Társadalomfogalmak az osztrák és a magyar társadalomstatisztikában

Budapest, 2015
Szociológia

Tőkei Ferenc: Kínai buddhista filozófia

Budapest, 1996
Orientalisztika

Tőkei Ferenc (szerk.): A szeretkezés kínai tankönyveiből

Fordító: Tőkei Ferenc - Vámos Péter
Budapest, 1998
Orientalisztika

Tőkei Ferenc (szerk.): A Zenepalota verseiből (Jo-fu)

Budapest, 1997
Orientalisztika

Tőkei Ferenc (szerk.): Kínai szofisztika és logika

Fordító: Tőkei Ferenc
Budapest, 1997
Orientalisztika

Tőkei Ferenc (szerk.): Régi versek forrása, szemelvények

Fordító: Tokaji Zsolt - Tőkei Ferenc
Budapest, 1999
Orientalisztika

Tsuneo, Morita: Változás és örökség. Ferdeszemmel Magyarországról

Budapest, 2009
Szociológia

Turai Tünde: Hierarchiák fogságában

Budapest, 2018
Szociológia

Turai Tünde: Öreg ember nem vénember

Budapest, 2010
Néprajz

Turczi István: …se nélküled

Budapest, 1994
Irodalom

Turnai Tímea: A színpadi látvány művészi útjai

Budapest, 2017
Színháztudomány

Turnai Tímea: Szenvedélyem a hivatásom Jánoskúti Márta jelmeztervező

Budapest, 2017
Színháztudomány

Tüskés Gábor - Kovács Ilona - Köpeczi Béla (szerk.): Correspondance de François II. Rákóczi et de la Palatie Elżbieta Sieniawska 1704–1727

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Tverdota György: Németh Andor. Egy középeurópai értelmiségi a XX. század első felében I.

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Tverdota György - Veres András (szerk.): Testet öltött érv. Az értekező József Attila

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

Tverdota György:: Németh Andor. Változatok az otthontalanságra II.

Budapest, 2010
Irodalomtudomány

Újfalvi Imre: Keresztyéni énekek / Debrecen, 1602

Budapest, 2004
Irodalomtudomány

Urbán László (szerk.): Gépes Képes Krónika

Budapest, 1996
Irodalomtudomány

Urkom Aleksander: Szerb gyakorlati fonetika

Budapest, 2010
Irodalomtudomány

V. Ecsedy Judit: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei 1473–1600

Budapest, 2004
Könyvészet

V. Ecsedy Judit - Pavercsik Ilona: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában. 1473–1800

Budapest, 1999
Könyvészet

V. Ecsedy Judit - Simon Melinda: Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon. 1488–1800. Hungarian Printers' and Publishers' Devices. 1488–1800

Budapest, 2009
Könyvészet

V. Ecsedy Judit (szerk.): Rola krakowskich drukarzy w kulturze wêgierskiej / Die Rolle des krakauer Druckwesens in der ungarischen Kultur, / A krakkói nyomdászat szerepe a magyar művelődésben

Budapest, 2000
Könyvészet

V. Ecsedy Judit:: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei, XVII. század. Nyugat és Észak-magyarországi nyomdák

Budapest, 2010
Könyvészet

Vadai István (szerk.): Balassa-kódex

Budapest, 1994
Irodalom

Vadas József: Akit a vonat szele megfogott. Szentpéteri Tibor formatervező

Budapest, 2017
Iparművészet

Vályi Nagy Ferenc - Sobor András (szerk.): Ódák Horátz’ mértékeinn / 1807

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Varga J. János (szerk.): Magyarország különösen híres erődítményeinek ábrázolása. Magyar várak német szemmel 1664-ben

Budapest, 1995
Művészettörténet

Varga László: A nem-lineáris dráma értelmezése

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Varga Nándor Lajos: Vízjegyek - kézzel merített magyar vagy külföldi magyar vonatkozású papirosokon 1330-tól 1896-ig

Budapest, 1995
Művészettörténet

Varga Nándor Lajos: Vízjegyek, 1623-1896

Budapest, 1995
Művészettörténet

Vargyas Lajos (szerk.): A Magyar Népzene Tára VIII/A, Népdaltípusok 3

Budapest, 1992
Zenetudomány

Vargyas Lajos (szerk.): A Magyar Népzene Tára VIII/B, Népdaltípusok 3

Budapest, 1992
Zenetudomány

Várkonyi Judit (szerk.): Épített varázslat. Csikós Attila művészete

Budapest, 2014
Művészettörténet

Varsányi Erika (szerk.): Megfigyelés és cselekvés. Válogatás a közösségi munka elméleteiből

Fordító: Varsámyo Erika
Budapest, 1999
Szociológia

Várszegi Tibor: Az ittlét öröme. A színpadi mű hermeneutikája

Budapest, 2005
Színháztudomány

Vas József (szerk.): Lélekgyógyászatról jelképekben

Budapest, 2000
Pszichológia

Vásáry István: Magyar őshazák és magyar őstörténészek

Budapest, 2008
Történettudomány

Vaskó Péter: Árnyéklovasság. Vang So verseskönyve

Budapest, 2002
Orientalisztika

Vasy Géza: Kormos István

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Vasy Géza: Nagy László

Budapest, 1995
Irodalomtudomány

Veres András: Kosztolányi Ady-komplexuma

Budapest, 2012
Irodalomtudomány

KBART