Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.

A Kiadó sorozatairól – köztük több mint két évtizede folyamatosan megjelenő is van – honlapunkon (www. balassikiado.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. Álljon itt néhány példa: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.

Könyvek

Erdődy Edit: Mándy Iván

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Farkas Attila Márton: Az alkímia eredete és misztériuma

Budapest, 2001
Művelődéstörténet

Fehér Judit (szerk.): Tibeti buddhista filozófia

Budapest, 1997
Orientalisztika

Fél Edit - Hofer Tamás: Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban

Budapest, 1997
Néprajz

Felföldi Szabolcs - Sinkovics Balázs (szerk.): Nomád népvándorlások, magyar honfoglalás

Budapest, 2001
Történettudomány

Fenyő Ervin (szerk.): Széchenyi választása. Széchenyi István és Seilern Crescence levelezése I, 1825–1837

Fordító: Kajtár Mária et al.
Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Filip Tamás: Amin most utazol

Budapest, 2001
Irodalom

Flusser, Vilém: Az írás. Van-e jövője az írásnak?

Fordító: Tilmann J. A. - Jósvai Lídia
Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Fodor István: Mire jó a nyelvtudomány? Nyelv és élet

Budapest, 2001
Nyelvészet

Fodor Pál: A szultán és az aranyalma. Tanulmányok az oszmán-török történelemről

Budapest, 2001
Történettudomány

Font Márta: Oroszország, Ukrajna, Rusz

Budapest, 1998
Történettudomány

Fráter Zoltán: Áprily Lajos

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

G. Etényi Nóra: Hadszíntér és nyilvánosság. A magyarországi török háború hírei a 17. századinémet újságokban

Budapest, 2003
Művelődéstörténet

Gellér Katalin: Mester, hol lakol? Nagy Sándor művészete

Budapest, 2003
Művészettörténet

Gerevich András: Átadom a pórázt

Budapest, 1997
Irodalom

Gergely Ágnes: Őrizetlenek

Budapest, 2000
Irodalom

Gergely Ágnes: A kastély előtt

Budapest, 2001
Irodalom

Gergely Júlia: Akita Japán északnyugati kapuja

Budapest, 2002
Orientalisztika

Gergye László (szerk.): Kazinczy Ferenc összes költeményei

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Glózer Rita - Mártonffy Marcell - Szöllősy Ágnes: A kölcsönösség struktúrái

Budapest, 2002
Vallástudomány

Gránicz István: A nyelvészeti poétika útjai és lehetőségei

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Gyöngyösi István: Márssal társolkodó Murányi Vénus

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Györffy György: Krónikáink és a magyar őstörténet. Régi kérdések – új válaszok

Budapest, 1993
Történettudomány

Györffy György (szerk.): Árpád-kori oklevelek. 1101–1196

Budapest, 1997
Történettudomány

H. Haraszti Éva: Horthy Miklós – dokumentumok tükrében

Budapest, 1993
Történettudomány

H. Haraszti Éva: A Kossuth-láz Angliában

Budapest, 2003
Történettudomány

Halász László - Hantos Károly - Faa Balázs: Az interaktív művészeti CD-ROM hatása

Budapest, 2002
Művészettörténet

Hamar Imre: Buddha megjelenése a világban

Budapest, 2002
Orientalisztika

Hamar Imre - Salát Gergely (szerk.): Kínai nyelv és irodalom. Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára

Budapest, 2003
Orientalisztika

Hazai Attila: Budapesti skizo

Budapest, 1997
Irodalom

Hazai Attila: Szex a nappaliban

Budapest, 2000
Irodalom

Hebing, Cornelius: Aranyozás és bronzozás

Budapest, 1997
Iparművészet

Heltai János: Alvinczi Péter és a heidelbergi peregrinusok

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Hencsey Gusztáv - Bendik József (szerk.): Hencsey gyűjtemény

Fordító: Bendik József
Budapest, 2018
Művészettörténet

Hopp Lajos: Az „antemurale” és „conformitas” humanista eszméje a magyar–lengyel hagyományban

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Horváth Iván - Tverdota György: Miért fáj ma is? Az ismeretlen József Attila

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

II. Piusz pápa: II. Piusz pápa feljegyzései II/1

Fordító: Bellus Ibolya - Boronkai Iván
Budapest, 2001
Történettudomány

II. Piusz pápa: II. Piusz pápa feljegyzései II/2

Fordító: Bellus Ibolya - Boronkai Iván
Budapest, 2001
Történettudomány

Izikné Hedri Gabriella - Palánkai Tibor (szerk.): Európa ma és holnap. Hogyan készül fel Magyarország a csatlakozásra az Európai Unióhoz?

Budapest, 1998
Történettudomány

Jákfalvi Magdolna (szerk.): Színházi antológia. XX. század

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Jankovich Júlia: Az újjászületett gobelin

Budapest, 2001
Művészettörténet

Jankovics József - Németh S. Katalin (szerk.): Der Mythos von Amor und Psyche in der europäischen Renaissance

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Jankovits László: Accessus ad Janum. A műértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

József Attila: Az istenek halnak, az ember él. Tárgyi kritikai tanulmány Babits Mihály verseskötetéről (Budapest, 1930)

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

József Attila: Kései sirató. Válogatott versek / Complainte tardive. Poèmes choisis

Budapest, 1998
Irodalom

Juhász Ferenc: Az őrangyal és a szél

Budapest, 2003
Irodalom

K. Kabai Lóránt: Nem kijárat

Budapest, 2003
Irodalom

Káldos János et al. (szerk.): Unitario-ecclesiastica historia Transylvanica I–II.

Budapest, 2002
Vallástudomány

Kálmán C. György (szerk.): Az értelmező közösségek elmélete

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Kappanyos András: Kétséges egység. Az Átokföldje, és amit tehetünk vele

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

KBART