Balassi Kiadó

EMBLÉMÁNK A TUDÁS FÁJA

A Balassi Kiadót alapítói 1992-ben azzal a céllal indították útjára, hogy a humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez.

A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg tanulmányköteteket, monográfiákat kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven egyaránt.

Sorozatai több évtizede élnek és gazdagodnak.

Művészeti kiadványai között számos képzőművészeti album, zenetörténeti kuriózum is található.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

Legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötete volt.

Megjelent könyveiről naprakészen tájékozódhatnak a honlapról: www. balassikiado.hu.

A Kiadó saját könyvesboltjában, a Balassi Könyvesboltban találják az érdeklődők a legnagyobb választékot könyveinkből a legkedvezőbb áron, ezeket webáruházunkban is megrendelhetik azonos kedvezménnyel, akár személyes átvétellel, akár futárszolgálattal házhoz szállítva.

Az Arcanumtól megrendelhető könyvek sajnos nem fedik le teljesen a három évtized teljes választékát, egyes – elsősorban külföldi jogtulajdonosok – nem járultak hozzá a könyveik digitalizálásához, illetve időközben megszűntek, nem elérhetők.

Balassi Kiadó

Könyvek

Veres András (szerk.): Lukács-olvasókönyv I. kötet

Budapest, 2013
Filozófia, Irodalomtudomány

Veres András szerk.: A lélek, a lét türelme. Tanulmányok József Attiláról

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Vermes Gábor: Kulturális változások sodrában

Budapest, 2011
Irodalomtudomány

Vida Tivadar: Die Awarenzeitliche Keramik I.

Budapest, 1999
Régészet

Vidacs Bea - Pócs Éva: Faith, Doubt and Knowledge in Religious Thinking

Budapest, 2020
Néprajz, Open access, Történettudomány, Vallástudomány

Vígh Éva: Híres hölgyek az itáliai reneszánsz és barokk korban

Budapest, 2008
Művelődéstörténet

Vígh Éva (szerk.): Állatszimbólumtár. A-Z

Budapest, 2019
Művelődéstörténet

Vikár György: Az emlékezés ösvényein

Budapest, 1994
Pszichológia

Vikár György: Válság, túlélés, kreativitás

Budapest, 1996
Pszichológia

Vikár László: Volgán innen, Volgán túl. Naplójegyzetek a magyar őshaza vidékéről

Budapest, 2002
Történettudomány

Vikárius László (szerk.): Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára

Budapest, 2007
Zenetudomány

Vikárius László (szerk.): Béla Bartók: Duke Bluebeard's Castle (1911), fakszimile kiadás

Budapest, 2007
Zenetudomány

Vikárius László (szerk.): Béla Bartók: Herzog Blaubarts Burg (1911), fakszimile kiadás

Budapest, 2007
Zenetudomány

Vikárius László (szerk.): Béla Bartók: Le château de Barbe-Bleue (1911), fakszimile kiadás

Budapest, 2007
Zenetudomány

Vilcsek Béla: Az irodalomtudomány „provokációja”. Az irodalmi folyamat

Budapest, 1995
Irodalomtudomány

Virilio, Paul: Az eltűnés esztétikája

Fordító: Klimó Ágnes
Budapest, 1993
Művészettörténet

Virilio, Paul - Lotringer, Sylvère: Tiszta háború

Fordító: Bánki Dezső
Budapest, 1993
Művészettörténet

Visy Beatrix: Nem ahogy ma szokás

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Vizkelety András et al. (szerk.): Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Győr

Budapest, 1998
Művelődéstörténet

Voit Pál: Régi magyar otthonok

Budapest, 1993
Művelődéstörténet

Vörös Imre (szerk.): Péczeli József: Henriás, 1792

Budapest, 1996
Irodalomtudomány

Vujicsics Sztoján: Rasztocsenye

Budapest, 1993
Irodalom

Wieser, Margot: Csendes lázadás. Nők a rendszerváltásról

Fordító: Németh Zita - Katona Eszter
Budapest, 2004
Szociológia, Történettudomány

Z. Varga Zoltán: Önéletrajzi töredék, talált szöveg

Budapest, 2014
Irodalomtudomány

Zahár Zsófia (szerk.): Encounters. A Hungarian Quarterly Reader

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Zeke Gyula: Borbélyok, frizőrnők, fodrászok. Egy szakma és társadalma a modern kori Budapesten

Budapest, 2021
Művelődéstörténet, Történettudomány

Zeke Gyula: Idősb hölgy három ujja vállamon

Budapest, 1995
Irodalom

Zeke Gyula: Volt egy feketém

Budapest, 2014
Művelődéstörténet

Zeke Gyula (szerk.): Kártya, lóverseny, kávéház. Palásthy Marcell szrencsejátékos hírlapíró cikksorozatai az 1920-as évekből

Budapest, 2018
Művelődéstörténet

Zelki János (szerk.): Már nem sajog. József Attila legszebb öregkori versei

Budapest, 1994
Irodalom

Zimonyi István: A magyarság korai történetének sarokpontjai

Budapest, 2014
Történettudomány

Zimonyi István: Középkori nomádok, korai magyarok

Budapest, 2012
Történettudomány

Zimonyi István: Muszlim források a honfoglalás előtti magyarokról. A Dzsajháni-hagyomány magyar fejezete

Budapest, 2005
Történettudomány

Zöldi Gergely - Soóky Andrea: Katona József Színház. 1982–2002

Budapest, 2002
Színháztudomány

Zvara Edina: „Az keresztyén olvasóknak”. Magyar nyelvű bibliafordítások és -kiadások előszavai és ajánlásai a 16-17. századból

Budapest, 2003
Művelődéstörténet, Vallástudomány

Zsadányi Edit: Bazsali, rezeda meg kisasszonycipő

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Zsilák Mária (szerk.): Czambel Samu nyelvészeti életműve

Budapest, 2010
Nyelvészet

Zsille Gábor: Elúszik, beköszön

Budapest, 2002
Irodalom

KBART