Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.

A Kiadó sorozatairól – köztük több mint két évtizede folyamatosan megjelenő is van – honlapunkon (www. balassikiado.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. Álljon itt néhány példa: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.

Könyvek

Karafiáth Judit - Tverdota György (szerk.): Acclimater l’autre. La traduction littéraire et son contexte culturel

Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Kecskeméti Gábor: Római szerzők 17. századi magyar fordításai

Budapest, 1993
Irodalomtudomány

Kemény Gábor: Képekbe menekülő élet. Krúdy Gyula képalkotásáról és a nyelvi kép stilisztikájáról

Budapest, 1993
Irodalomtudomány

Király Péter: A lantjáték Magyarországon a XV. századtól a XVII. század közepéig

Budapest, 1994
Művelődéstörténet

Király Péter: Magyarország és Európa. Zenetörténeti írások

Budapest, 2003
Zenetudomány

Kiss József (szerk.): Petőfi-adattár III.

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Kiss Marianne: Készíts nekem szállást

Budapest, 2003
Művelődéstörténet

Klaniczay Gábor - Kőszeghy Péter (szerk.): Klaniczay Tibor: Stílus, nemzet és civilizáció

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Kmoskó Mihály: Mohamedán írók a steppe népeiről. Földrajzi irodalom I/1.

Budapest, 1997
Történettudomány

Kolta Magdolna (szerk.): Orbán Balázs összes fényképe a Székelyföldről

Budapest, 1993
Művelődéstörténet

Komlovszki Tibor: A Balassi-vers karaktere

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Kovács István - Petneki Áron (szerk.): Bámulám a Visztulát… Krakkó a magyar művelődés történetében

Budapest, 2003
Művelődéstörténet

Kovács László - Veszprémy László (szerk.): Honfoglalás és nyelvészet

Budapest, 1997
Nyelvtudomány

Kovács Zsuzsa - Németi Tamás: Szeptember 11. Értelmezések, elméletek, viták

Fordító: Kovács Zsuzsa et al.
Budapest, 2002
Történettudomány

Kozák Gyula: A hazugság mindennapi életünkben

Budapest, 2002
Szociológia

Kőbányai János: Riport

Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Kőszeghy Péter - Szentmártoni Szabó Géza (szerk.): Balassi Bálint versei

Budapest, 1994
Irodalom

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor I., Aachen - Bylica

Budapest, 2003
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor II., Calcagnini - Falkoner

Budapest, 2004
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor III., falkonéta - halászat

Budapest, 2005
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor IV., halételek - Jordán

Budapest, 2005
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor V., Jordánszky-kódex - kolostor-építészet

Budapest, 2006
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor VI., kolostorhálózat - Lestyán

Budapest, 2006
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor VII., Lethenyei - műgyűjtemény

Budapest, 2007
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor VIII., műhely - paleográfia

Budapest, 2008
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor IX, Pálffy - rénes forint

Budapest, 2009
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor X., reneszánsz - Szeben nyomdászata

Budapest, 2010
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor XI., Széchenyi - teuton lovagrend

Budapest, 2011
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor XII., Teutsch - vízjel

Budapest, 2011
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor XIII. Vizkeleti-kódex - Zsombori. Pótlás

Budapest, 2012
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor XIV. Mutatók

Budapest, 2014
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Zrínyi Miklós válogatott levelei

Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Kőszeghy Péter (szerk.): Rózsakoszorú

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Kőszeghy Péter (szerk.): Gyöngyösi István: Csalárd Cupido

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

Kőszeghy Péter et al. (szerk.): Gyöngyösi István: Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága – Palinódia (Kesergő Nimfa) Régi

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Kristó Gyula: A székelyek eredete

Budapest, 2005
Történettudomány

Krúdy Gyula: Kánaán könyve 1917–1919

Budapest, 1998
Irodalom

Kukla Krisztián - Sutyák Tibor (szerk.): Kitolási szakasz. Fiatal filozófusok antológiája

Budapest, 1997
Filozófia

Kulcsár Kálmán: Nyugatról Keletre. Útirajzok a két Amerikáról, Ázsiáról és Afrikáról

Budapest, 2001
Művelődéstörténet

Kulcsár Péter: Inventarium de operibus litterariis ad res Hungaricas pertinentiis ab initiis usque ad annum 1700 / A magyar történeti irodalom lelőhelyjegyzéke a kezdetektől 1700-ig

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

Kunkovács László: Kece, milling, marázsa. Hagyományos halászat természetes vizeinken

Budapest, 2001
Néprajz

Lázár Judit: A kommunikáció tudománya

Fordító: Pongrácz Mária
Budapest, 2001
Kommunikációtudomány

Lelkes György: Magyar helységnév-azonosító szótár

Budapest, 1992
Szótár

Lengyel Balázs: Két sorsforduló. Válogatott esszék

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Lenz, Jakob Michael Reinhold: Megjegyzések a színházról – A katonák – A nevelő avagy a házi nevelés előnyei

Fordító: Neményi Róza
Budapest, 1997
Színháztudomány

Leško, Marián: Mečiar és a mečiarizmus

Budapest, 1998
Politika - Politológia

Lukácsy Sándor: A végtelen jövő. Irodalmi tanulmányok

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Lukácsy Sándor (szerk.): Mi tilt jobbakká válnotok? Vörösmarty élete és kora

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig

Budapest, 2003
Könyvészet

Magyar Zoltán - Varga Norbert (szerk.): Ortutay Gyula zoborvidéki folklórgyűjtése

Budapest, 2018
Néprajz

KBART