Balassi Kiadó

EMBLÉMÁNK A TUDÁS FÁJA

A Balassi Kiadót alapítói 1992-ben azzal a céllal indították útjára, hogy a humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez.

A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg tanulmányköteteket, monográfiákat kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven egyaránt.

Sorozatai több évtizede élnek és gazdagodnak.

Művészeti kiadványai között számos képzőművészeti album, zenetörténeti kuriózum is található.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

Legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötete volt.

Megjelent könyveiről naprakészen tájékozódhatnak a honlapról: www. balassikiado.hu.

A Kiadó saját könyvesboltjában, a Balassi Könyvesboltban találják az érdeklődők a legnagyobb választékot könyveinkből a legkedvezőbb áron, ezeket webáruházunkban is megrendelhetik azonos kedvezménnyel, akár személyes átvétellel, akár futárszolgálattal házhoz szállítva.

Az Arcanumtól megrendelhető könyvek sajnos nem fedik le teljesen a három évtized teljes választékát, egyes – elsősorban külföldi jogtulajdonosok – nem járultak hozzá a könyveik digitalizálásához, illetve időközben megszűntek, nem elérhetők.

Balassi Kiadó

Könyvek

Bitskey István (kísérő tan.): Formulae puerilium colloquiorum. Dicta Graeciae sapientum. Libellus elegantissimus. Civilitas morum / Debrecen, 1591

Budapest, 2007
Irodalomtudomány

Bódiné Beliznai Kinga: A bíbor méltóság, a sárga árulás

Budapest, 2014
Jogtudomány

Bodnár György: Jövő múlt időben. Tanulmányok, esszék, kritikák

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Bodnár György: Juhász Ferenc

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Bodnár György: Juhász Ferenc. Második, javított, bővített kiadás

Budapest, 2005
Irodalomtudomány

Bodnár György: Kaffka Margit

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Bodor Pál (Diurnus): Apám könyve. Haldoklás anyanyelven

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Bogdán István: Dani

Budapest, 1996
Irodalom

Bohár András: Papp Tibor

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Boka László: Peremek és középpontok

Budapest, 2018
Irodalomtudomány

Boka László: Peremek és középpontok. Tanulmányok a 20. század első felének magyar irodalmáról

Budapest, 2018
Irodalomtudomány

Bollobás Enikő: Egy képlet nyomában

Budapest, 2012
Irodalomtudomány

Bollobás Enikő: Kölcsönösségek. Irodalomelmélet, szövegolvasás, kultúraközvetítés

Budapest, 2020
Irodalomtudomány

Bollobás Enikő: Vendégünk a végtelenből

Budapest, 2015
Irodalomtudomány

Bolonyai Gábor (szerk.): Lysias beszédei

Fordító: Adamik Tamás et al.
Budapest, 2003
Ókortudomány

Bonfini, Antonio: A magyar történelem tizedei

Fordító: Kulcsár Péter
Budapest, 1995
Történettudomány

Bónis Ferenc: A Budapesti Filharmóniai Társaság százötven esztendeje, 1853–2003

Budapest, 2005
Zenetudomány

Bónis Ferenc: Bartók Béla - Paul Sacher levelezése 1936-1940

Fordító: Bónis Ferenc
Budapest, 2013
Zenetudomány

Bónis Ferenc: Béla Bartók. Pictures of a life

Fordító: Sollosy, Judith
Budapest, 2016
Zenetudomány

Bónis Ferenc: Élet-képek: Bartók Béla

Budapest, 2006
Zenetudomány

Bónis Ferenc: Élet-pálya: Kodály Zoltán

Budapest, 2011
Zenetudomány

Bónis Ferenc: Life on track Zoltán Kodály

Fordító: Reichmann, Angelika - Nagy Norbert
Budapest, 2018
Zenetudomány

Bónis Ferenc: Rákóczi-induló, Kossuth-szimfónia, Székely fonó

Budapest, 2015
Zenetudomány

Bónis Ferenc (szerk.): Bartók Béla - Annie Müller Widmann levelezése

Budapest, 2016
Zenetudomány

Bónis Ferenc (szerk.): Berlioz Rákóczi induló

Budapest, 2009
Zenetudomány

Bónis Ferenc (szerk.): Himnusz. Kölcsey Ferenc költeménye, Erkel Ferenc zenéje

Budapest, 2010
Zenetudomány

Bónis Ferenc (szerk.): Így láttuk Kodályt. Nyolcvannyolc emlékezés

Budapest, 2017
Zenetudomány

Bónus Tibor: Diskurzusok összjátéka

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Borbély Szilárd: Mint. minden. alkalom

Budapest, 1995
Irodalom

Bordás Sándor - Hunčik Péter - Mikulás Domonkos - Stredl Terézia: Együttlét

Budapest, 2004
Szociológia

Bornemisza Péter: Prédikációk egész esztendő által minden vasárnapra rendeltetett Evangéliomból / Detrekő–Rárbok, 1584

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Boros István: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár

Budapest, 1994
Könyvtártudomány

Boros István: Bibliothek des Münsters von Kalocsa, übers. von Ottó Zwickl

Fordító: Zwickl, Otto
Budapest, 1994
Könyvtártudomány

Borzsák István et al. (szerk.): Iani Pannonii opera quae manserunt omnia. Epigrammata

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Botka Ferenc (szerk.): Déry Tibor levelezése 1901–1926

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Botka Ferenc (szerk.): Déry Tibor levelezése I/B. 1927–1935

Budapest, 2007
Irodalomtudomány

Botka Ferenc (szerk.): Déry Tibor levelezése I/C. 1936–1944

Budapest, 2007
Irodalomtudomány

Botka Ferenc (szerk.): Déry Tibor levelezése II/A. 1945–1950

Budapest, 2008
Irodalomtudomány

Botka Ferenc (szerk.): Déry Tibor levelezése II/B. 1951–1955

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Botka Ferenc (szerk.): Déry Tibor levelezése II/C. 1956-1960

Budapest, 2010
Irodalomtudomány

Botka Ferenc (szerk.): Liebe Mamuskám. Déry Tibor levelezése édesanyjával

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Botka Ferenc (szerk.): Tere-fere. Kosztolányi Dezső írásai a Bácsmegyei Naplóból 1923–1926

Budapest, 2004
Irodalomtudomány

Bozóki András - Sükösd Miklós (szerk.): Magyar anarchizmus 1884–1919. A magyarországi anarchizmus történeti forrásaiból

Budapest, 1998
Történettudomány

Böhringer, Hannes: Kísérletek és tévelygések. A filozófiától a művészetig és vissza

Fordító: Tillmann J. A.
Budapest, 1995
Művészettörténet

Braham, Randolph (szerk.): Tanulmányok a holokausztról V.

Budapest, 2011
Történettudomány

Braham, Randolph L. (szerk.): Tanulmányok a holokausztról II.

Budapest, 2002
Történettudomány

Braham, Randolph L. (szerk.): Tanulmányok a holokausztról III.

Budapest, 2004
Történettudomány

Braidotti, Rosi: Egy nomád térképei. Feminizmus a posztmodern után

Fordító: Vándor Judit - Agárdi Izabella
Budapest, 2007
Szociológia, Történettudomány

Buda Attila: Macskatéka

Budapest, 2014
Művelődéstörténet

Butler, Judith: Problémás nem. Feminizmus és az identitás felforgatása

Fordító: Berán Eszter - Vándor Judit
Budapest, 2006
Szociológia, Történettudomány

KBART