Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.

A Kiadó sorozatairól – köztük több mint két évtizede folyamatosan megjelenő is van – honlapunkon (www. balassikiado.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. Álljon itt néhány példa: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.

Könyvek

Csőgör András: Versek

Budapest, 1997
Irodalom

Csörsz Rumen István et al. (szerk.): Balassi Bálint és kora

Budapest, 2004
Irodalomtudomány

Csü Jüan: Kilenc varázsének

Fordító: Weöres Sándor
Budapest, 1998
Orientalisztika

Csü Jüan: Száműzetés

Fordító: Nagy László
Budapest, 1994
Orientalisztika

D. Molnár István: Kálvinista csepp a katolikus tengerben

Budapest, 2009
Művelődéstörténet

D. Molnár István: Vallási kisebbség és kisebbségi vallás. Görög katolikusok a régi és mai Lengyelországban

Budapest, 1995
Vallástudomány

D. Nagy András:: Az Erkel család krónikája

Budapest, 2009
Zenetudomány

Dávid Gyula - Mikó Imre: Petőfi Erdélyben

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Davis, Natalie Zemon: Társadalom és kultúra a kora újkori Franciaországban

Fordító: Csaba István - Erdősi Péter - Kappanyos András
Budapest, 2001
Művelődéstörténet

Debreczeni Attila (szerk.): Szentjóbi Szabó László összes költeményei

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Deé Nagy Anikó: A marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtár ex librisei

Budapest, 2001
Könyvészet

Déri Balázs - Kovács Ilona - Tüskés Gábor (szerk.): II. Rákóczi Ferenc Meditációi

Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Déri Balázs - Kovács Ilona (szerk.): II. Rákóczi Ferenc Fohászai

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Déry Tibor: Gefängnisbriefe. Der Briefwechsel Tibor Derys mit seiner Mutter und seiner Ehefrau, 1957–1960

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Déry Tibor: Sirályháton – Dr. Nikodémusz Lázár híres útikalandjai

Budapest, 1993
Művelődéstörténet

Dille, Denijs: Bartók Béla családfája

Fordító: Csanák Dóra
Budapest, 1996
Zenetudomány

Dizseri Eszter: A kecskeméti rajzfilmstúdió

Budapest, 2009
Filmművészet

Dizseri Eszter: És mégis mozog... Az animáció magyar mesterei. A kezdetek

Budapest, 2006
Filmművészet

Dizseri Eszter: Kockáról kockára. A magyar animáció krónikája 1948–1998

Budapest, 1999
Filmművészet

Dobos István: Az én színrevitele. Önéletírás a 20. századi magyar irodalomban

Budapest, 2005
Irodalomtudomány

Dobrovits Mihály: Jurták és az Ebesz között

Budapest, 2015
Történettudomány

Dobszay László: Corpus Antiphonarum. Európai örökség és hazai alakítás

Budapest, 2003
Zenetudomány

Dobszay László - Szendrei Janka: Responsories 1-3.

Budapest, 2013
Zenetudomány

Dobszay László - Szendrei Janka: Responsories 4-8.

Budapest, 2013
Zenetudomány

Domokos György: Ottavio Baldigara. Egy itáliai várfundáló mester Magyarországon

Budapest, 2000
Művelődéstörténet

Domokos Mária (szerk.): Népdaltípusok 4.

Fordító: Pokoly Judit
Budapest, 1995
Zenetudomány

Domokos Mária (szerk.): Népdaltípusok 6.

Fordító: Pokoly Judit
Budapest, 2011
Zenetudomány

Dömötör Adrienne (szerk.): Három körösztyén leány

Fordító: Szentgyörgyi Rudolf
Budapest, 2018
Irodalomtudomány

Dömötör Adrienne (szerk.): Három körösztyén leány. Az első magyar nyelvű dráma

Fordító: Szentgyörgyi Rudolf
Budapest, 2018
Irodalom

Dr. Holló Imre - Erdélyi Lajos: Palackposta az utókornak

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Dragomán György: A pusztítás könyve

Budapest, 2002
Irodalom

Dudás Mária - M. Pandur Julianna - Trendafilov, Hriszto (szerk.): Bolgár irodalmi antológia 1878-1945

Budapest, 2011
Irodalomtudomány

Dudás Mária - M. Pandur Julianna - Trendafilov, Hriszto (szerk.): Bolgár irodalmi antológia I.

Budapest, 2010
Irodalomtudomány

Dzsingisz Gábor J.: Európába – félúton. Egy diplomata feljegyzései 1999–2005

Budapest, 2006
Politika - Politológia

Ébli Gábor: Záborszky Gábor

Budapest, 2004
Művészettörténet

Eckhardt Sándor: Balassi Bálint

Budapest, 2004
Irodalomtudomány

Endrei Walter et al. (szerk.): Több nemzet vallja magáénak. Tudósok, találmányok és felfedezések a közép-európai régióban

Budapest, 2001
Művelődéstörténet

Entz Géza - Kovács András: A kolozsvári Farkas utcai templom címerei

Budapest, 1995
Művészettörténet

Enyedi György: Historia elegantissima

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Enyedi Sándor: Színészek, színházak, városok. A határon túli magyar színházművészet kislexikona

Budapest, 2005
Színháztudomány

Erdődy Edit: Kertész Imre

Budapest, 2008
Irodalomtudomány

Erdődy Edit: Mándy Iván

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Esterházy Pál: Az boldogságos Szűz Mária szombatja, azaz minden szombat napokra való aetatosságok

Budapest, 1995
Irodalomtudomány

Esterházy Pál: Az egész világon levő csudálatos Boldogságos Szűz képeinek rövideden föltett eredeti / Nagyszombat, 1690

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Faragó Ferenc: A flox

Budapest, 1995
Irodalom

Farkas Attila Márton: Az alkímia eredete és misztériuma

Budapest, 2001
Művelődéstörténet

Farkas Gábor Farkas: Régi könyvek, új csillagok

Budapest, 2011
Művelődéstörténet

Fazekas Sándor (szerk.): „Jobb aranyat csinált a császárénál is”. A szebeni Nicolaus Melchiornak tulajdonított alkímiai mise és utóélete

Budapest, 2017
Művelődéstörténet

Fehér Judit - Horváth Z. Zoltán: Buddhista logika

Fordító: Agócs Tamás
Budapest, 1995
Orientalisztika

Fehér Judit (szerk.): Tibeti buddhista filozófia

Budapest, 1997
Orientalisztika

KBART