Balassi Kiadó

EMBLÉMÁNK A TUDÁS FÁJA

A Balassi Kiadót alapítói 1992-ben azzal a céllal indították útjára, hogy a humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez.

A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg tanulmányköteteket, monográfiákat kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven egyaránt.

Sorozatai több évtizede élnek és gazdagodnak.

Művészeti kiadványai között számos képzőművészeti album, zenetörténeti kuriózum is található.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

Legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötete volt.

Megjelent könyveiről naprakészen tájékozódhatnak a honlapról: www. balassikiado.hu.

A Kiadó saját könyvesboltjában, a Balassi Könyvesboltban találják az érdeklődők a legnagyobb választékot könyveinkből a legkedvezőbb áron, ezeket webáruházunkban is megrendelhetik azonos kedvezménnyel, akár személyes átvétellel, akár futárszolgálattal házhoz szállítva.

Az Arcanumtól megrendelhető könyvek sajnos nem fedik le teljesen a három évtized teljes választékát, egyes – elsősorban külföldi jogtulajdonosok – nem járultak hozzá a könyveik digitalizálásához, illetve időközben megszűntek, nem elérhetők.

Balassi Kiadó

Könyvek

Czeizel Endre: Az eufénika. A genetikai megelőzés új lehetősége

Budapest, 1996
Genetika

Czigány István: Reform vagy kudarc? Kísérletek a magyarországi katonaság beillesztésére a Habsburg Birodalom hadseregébe 1600–1700

Budapest, 2004
Történettudomány

Czigány István - Hankó Ágnes et al. (szerk.): Napló Buda, avagy Offen erős városának híres ostromáról…

Budapest, 1998
Történettudomány

Csáki Éva: Magyar–török szótár

Budapest, 1997
Szótár

Csáki Éva: Török–magyar szótár

Budapest, 1995
Szótár

Csáktornyai Mátyás: Gróbián

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Cseke Péter: Horváth István

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Csepregi Zoltán: A reformáció nyelve

Budapest, 2013
Művelődéstörténet

Csipes Antal: A divatról komolyan

Budapest, 2011
Iparművészet

Csőgör András: Gondolatok fekete kabátban

Budapest, 2005
Irodalom

Csőgör András: Versek

Budapest, 1997
Irodalom

Csörsz Rumen István et al. (szerk.): Balassi Bálint és kora

Budapest, 2004
Irodalomtudomány

Csü Jüan: Kilenc varázsének

Fordító: Weöres Sándor
Budapest, 1998
Orientalisztika

Csü Jüan: Száműzetés

Fordító: Nagy László
Budapest, 1994
Orientalisztika

D. Molnár István: Kálvinista csepp a katolikus tengerben

Budapest, 2009
Művelődéstörténet

D. Molnár István: Vallási kisebbség és kisebbségi vallás. Görög katolikusok a régi és mai Lengyelországban

Budapest, 1995
Vallástudomány

D. Nagy András:: Az Erkel család krónikája

Budapest, 2009
Zenetudomány

Dallos Edina: Napevő, holdfaló. A volgai törökség hiedelemlényei

Budapest, 2020
Néprajz, Történettudomány, Vallástudomány

Dávid Gyula - Mikó Imre: Petőfi Erdélyben

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Davis, Natalie Zemon: Társadalom és kultúra a kora újkori Franciaországban

Fordító: Csaba István - Erdősi Péter - Kappanyos András
Budapest, 2001
Művelődéstörténet

Debreczeni Attila (szerk.): Szentjóbi Szabó László összes költeményei

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Deé Nagy Anikó: A marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtár ex librisei

Budapest, 2001
Könyvészet

Déri Balázs - Kovács Ilona - Tüskés Gábor (szerk.): II. Rákóczi Ferenc Meditációi

Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Déri Balázs - Kovács Ilona (szerk.): II. Rákóczi Ferenc Fohászai

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Déry Tibor: Gefängnisbriefe. Der Briefwechsel Tibor Derys mit seiner Mutter und seiner Ehefrau, 1957–1960

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Déry Tibor: Sirályháton – Dr. Nikodémusz Lázár híres útikalandjai

Budapest, 1993
Művelődéstörténet

Dille, Denijs: Bartók Béla családfája

Fordító: Csanák Dóra
Budapest, 1996
Zenetudomány

Dizseri Eszter: A kecskeméti rajzfilmstúdió

Budapest, 2009
Filmművészet

Dizseri Eszter: És mégis mozog... Az animáció magyar mesterei. A kezdetek

Budapest, 2006
Filmművészet

Dizseri Eszter: Kockáról kockára. A magyar animáció krónikája 1948–1998

Budapest, 1999
Filmművészet

Dobos István: Az én színrevitele. Önéletírás a 20. századi magyar irodalomban

Budapest, 2005
Irodalomtudomány

Dobrovits Mihály: Jurták és az Ebesz között

Budapest, 2015
Történettudomány

Dobszay László: Corpus Antiphonarum. Európai örökség és hazai alakítás

Budapest, 2003
Zenetudomány

Dobszay László - Szendrei Janka: Responsories 1-3.

Budapest, 2013
Zenetudomány

Dobszay László - Szendrei Janka: Responsories 4-8.

Budapest, 2013
Zenetudomány

Domokos György: A jámbor Herkules. Estei Hippolit bíboros egri kormányzója, Ercole Pio beszámolói Magyarországról 1508-1510

Budapest, 2019
Történettudomány

Domokos György: Ottavio Baldigara. Egy itáliai várfundáló mester Magyarországon

Budapest, 2000
Művelődéstörténet

Domokos György - Kuffart Hajnalka - Szovák Márton (szerk.): Vestigia II. Magyar források Itáliából

Piliscsaba, 2018
Történettudomány, Vallástudomány

Domokos Mária (szerk.): Népdaltípusok 4.

Fordító: Pokoly Judit
Budapest, 1995
Zenetudomány

Domokos Mária (szerk.): Népdaltípusok 6.

Fordító: Pokoly Judit
Budapest, 2011
Zenetudomány

Dömötör Adrienne (szerk.): Három körösztyén leány

Fordító: Szentgyörgyi Rudolf
Budapest, 2018
Irodalomtudomány

Dömötör Adrienne (szerk.): Három körösztyén leány. Az első magyar nyelvű dráma

Fordító: Szentgyörgyi Rudolf
Budapest, 2018
Irodalom

Dr. Holló Imre - Erdélyi Lajos: Palackposta az utókornak

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Dragomán György: A pusztítás könyve

Budapest, 2002
Irodalom

Dudás Mária - M. Pandur Julianna - Trendafilov, Hriszto (szerk.): Bolgár irodalmi antológia 1878-1945

Budapest, 2011
Irodalomtudomány

Dudás Mária - M. Pandur Julianna - Trendafilov, Hriszto (szerk.): Bolgár irodalmi antológia I.

Budapest, 2010
Irodalomtudomány

Dzsingisz Gábor J.: Európába – félúton. Egy diplomata feljegyzései 1999–2005

Budapest, 2006
Politika - Politológia

Ébli Gábor: Záborszky Gábor

Budapest, 2004
Művészettörténet

Eckhardt Sándor: Balassi Bálint

Budapest, 2004
Irodalomtudomány

Endrei Walter et al. (szerk.): Több nemzet vallja magáénak. Tudósok, találmányok és felfedezések a közép-európai régióban

Budapest, 2001
Művelődéstörténet

KBART