Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.

A Kiadó sorozatairól – köztük több mint két évtizede folyamatosan megjelenő is van – honlapunkon (www. balassikiado.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. Álljon itt néhány példa: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.

Könyvek

Makra Vilmos: Lysander

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Márton Alfréd: A Kárpát-medence és a steppe

Budapest, 2001
Történettudomány

Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról

Budapest, 2001
Művészettörténet

Mezei Árpád: Elmélkedések a művészetről

Budapest, 1994
Művészettörténet

Micsiko japán császárné - Takeda Vako: Először mászom meg a hegyet

Fordító: Gergely Júlia
Budapest, 2001
Irodalom

Molnár Antal: Katolikus missziók a hódolt Magyarországon I. 1572–1647

Budapest, 2002
Művelődéstörténet

Molnár István: Anamnézis

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Monok István (szerk.): A művelődéstörténet problémái

Budapest, 2003
Művelődéstörténet

Mózes Huba: A fejedelemasszony portréjához. Széljegyzetek, dokumentumok

Budapest, 1994
Történettudomány

Nagy Imre (szerk.): Katona József: Jerú'sálem' pusztúlása

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Nagy László: A Föld gömbölyű. Nyolcvan év a világ körül

Budapest, 2001
Művelődéstörténet

Nagy Sz. Péter: Hatvany Lajos

Budapest, 1993
Irodalomtudomány

Nyerges László: Az olasz reneszánsz komédia. XV–XVI. század

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

Orlovszky Géza (szerk.): Toth István költői művei

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Orosz István: Grafikák, plakátok, filmek

Fordító: Whitehouse, Carl
Budapest, 1994
Művészettörténet

Orosz László (szerk.): Katona József: Versek, tanulmányok, egyéb írások

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Örkény Antal - Csepeli György - Székelyi Mária: Nemzetek egymás tükrében. Interetnikus viszonyok a Kárpát-medencében

Budapest, 2002
Politika - Politológia

Pál-Antal Sándor - Kiss András et al. (szerk.): A magyarországi boszorkányság forrásai III.

Budapest, 2002
Néprajz

Pálfalvi Lajos: Tény és metafora. A lengyel emigráció prózairodalma 1945–1980

Budapest, 1993
Irodalomtudomány

Pázmány Péter: Válogatott prédikációk

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Peternák Miklós: Új képfajtákról

Budapest, 1993
Művészettörténet

Pető Andrea: Rajk Júlia

Budapest, 2001
Történettudomány

Pető Andrea (szerk.): Női esélyegyenlőség Európában

Budapest, 2003
Szociológia

Petrőczi Éva: Fél-szentek és fél-poéták. Epizódok a magyar és angolszász puritanizmus irodalmából

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Pléh Csaba: Hagyomány és újítás a pszichológiában. Tanulmányok

Budapest, 1998
Pszichológia

Pócs Éva (szerk.): Áldozat, divináció, istenítélet

Budapest, 2018
Néprajz

Pócs Éva (szerk.): Eksztázis, álom, látomás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben

Budapest, 1998
Néprajz

Pócs Éva (szerk.): Lélek, halál, túlvilág. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben

Budapest, 2001
Néprajz

Pócs Éva (szerk.): Mikrokozmosz – makrokozmosz. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben

Budapest, 2002
Néprajz

Pollmann Ferenc: Balszerencse, semmi más? Tersztyánszky Károly cs. és kir. vezérezredes élete és pályafutása

Budapest, 2003
Történettudomány

Pomogáts Béla: A negyedik esztendő

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Pór Péter: Léted felirata. Válogatott tanulmányok

Budapest, 2002
Irodalom

Randolph L. Braham (szerk.): Tanulmányok a holokausztról I,

Budapest, 2001
Történettudomány

Rédei Károly: Őstörténetünk kérdései. A nyelvészeti dilettantizmus kritikája

Budapest, 1998
Nyelvészet

Rejtő István (szerk.): Mikszáth Kálmán összes művei 84. kötet

Budapest, 1992
Irodalom

Rejtő István (szerk.): Mikszáth Kálmán összes művei 85. kötet

Budapest, 1992
Irodalom

Rejtő István (szerk.): Mikszáth Kálmán összes művei 86. kötet

Budapest, 1992
Irodalom

Réz Pál (szerk.): Lucifer a katedrán. Kosztolányi Dezső színpadi játékai

Budapest, 1997
Színháztudomány

Riegl, Alois: Művészettörténeti tanulmányok

Fordító: Adamik Lajos
Budapest, 1998
Művészettörténet

Rimay János: Epicédium a Balassi fivérek, Bálint és Ferenc halálára

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Ritoókné Szalay Ágnes (szerk.): Nympha super ripam Danubii. Tanulmányok a XV–XVI. századi magyarországi művelődés köréből

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Róna-Tas András (szerk.): Források a korai magyar történelem ismeretéhez

Budapest, 2001
Történettudomány

Rónay László: Mécs László

Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Ruzsa György: A régi orosz festészet kapcsolatai. A kezdetektől a XVI. század végéig

Budapest, 1998
Művészettörténet

S. Nagy Katalin: A lakáskultúra története

Budapest, 2003
Művészettörténet

S. Sárdi Margit (szerk.): Hermányi Dienes József szépprózai munkái

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Salát Gergely: Büntetőjog az ókori Kínában

Budapest, 2003
Orientalisztika

Schmögner, Walter: Sárkánykönyv / Das Drachenbuch

Budapest, 1997
Irodalom

Schütz István: Albán nyelvkönyv

Budapest, 2002
Nyelvészet

Schütz István: Fehér foltok a Balkánon. Bevezetés az albanológiába és a balkanisztikába

Budapest, 2002
Nyelvészet

KBART