Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.

A Kiadó sorozatairól – köztük több mint két évtizede folyamatosan megjelenő is van – honlapunkon (www. balassikiado.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. Álljon itt néhány példa: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.

Könyvek

Sebes Katalin (szerk.): Ha minden jól megy. Antológia

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Sinkó László: Bognár László beszélgetései Sinkó Lászlóval és Sinkó Lászlóról

Budapest, 2001
Színháztudomány

Sipos János: Bartók nyomában Anatóliában. Hasonló magyar és török dallamok

Budapest, 2002
Zenetudomány

Somlai Péter: Angol–magyar és magyar–angol szociológiai szótár

Budapest, 1993
Szótár

Somlyó György: Füst Milán vagy a Lesütöttszemű ember

Budapest, 1993
Irodalomtudomány

Stoll Béla: A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája. 1542–1840

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Stoll Béla (szerk.): Balassi-bibliográfia

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Szabics Imre: A trubadúrlíra és Balassi Bálint

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Szabó B. István: Örkény

Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Szabó Tibor: Megkezdett öröklét. Dante a XX. századi Magyarországon

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

Szádeczky-Kardoss Samu: Az avar történelem forrásai 557-től 806-ig

Budapest, 1998
Történettudomány

Szalay Olga - Rudasné Bajcsay Márta (szerk.): Kodály Zoltán nagyszalontai gyűjtése

Budapest, 2001
Zenetudomány

Szarka Klára: Fotográfia nőnemben

Budapest, 2002
Művészettörténet

Szekér Endre: Benedek Marcell

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Szepessy Tibor (szerk.): A régi Róma napjai

Budapest, 1998
Ókortudomány

Szili József: „Légy, ha birsz, te »világköltő«…” A magyar líra a XIX. század második felében

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Szili József: Önéletrajz-töredék

Budapest, 2018
Művelődéstörténet

Szinetár Miklós - Kozák Gyula: Így kell ezt! …Vagy másképp. Szinetár Miklós elmondja életét Kozák Gyulának

Budapest, 2003
Színháztudomány

Szirák Péter (szerk.): Pályák emlékezete. Szirák Péter beszélgetései irodalomtudósokkal

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Szőke Annamária - Beke László: Székely Bertalan mozgástanulmányai

Budapest, 1992
Művészettörténet

Szűcs Jenő: A magyar nemzeti tudat kialakulása

Budapest, 1997
Történettudomány

T. Erdélyi Ilona: Értékek és eszmények a reformkor hajnalán. Politikai restauráció és irodalmi újjászületés

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Takács Imre: A francia gótika recepciója Magyarországon II. András korában

Budapest, 2018
Művészettörténet

Tari Lujza: Kodály Zoltán, a hangszeres népzene kutatója

Budapest, 2001
Zenetudomány

Tari Lujza (szerk.): Különbféle magyar nóták a 19. század elejéről / Allerlei ungarische Melodien von Beginn des 19. Jahrhunderts

Fordító: Gubi Anna
Budapest, 1998
Zenetudomány

Teleki Domokos: Egynehány hazai utazások leírása

Budapest, 1993
Művelődéstörténet

Thassy Jenő: Egyetlen otthonom

Budapest, 2002
Irodalom

Tóth Sándor: Dicsőséges kudarcaink a diktatúra korszakából. Gaál Gábor sorsa és utóélete Romániában 1946–1986

Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Tőkei Ferenc (szerk.): Kínai szofisztika és logika

Fordító: Tőkei Ferenc
Budapest, 1997
Orientalisztika

Tőkei Ferenc (szerk.): A szeretkezés kínai tankönyveiből

Fordító: Tőkei Ferenc - Vámos Péter
Budapest, 1998
Orientalisztika

Turczi István: …se nélküled

Budapest, 1994
Irodalom

V. Ecsedy Judit (szerk.): Rola krakowskich drukarzy w kulturze wêgierskiej / Die Rolle des krakauer Druckwesens in der ungarischen Kultur, / A krakkói nyomdászat szerepe a magyar művelődésben

Budapest, 2000
Könyvészet

Varga László: A nem-lineáris dráma értelmezése

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Vargyas Lajos (szerk.): A Magyar Népzene Tára VIII/A, Népdaltípusok 3

Budapest, 1992
Zenetudomány

Vargyas Lajos (szerk.): A Magyar Népzene Tára VIII/B, Népdaltípusok 3

Budapest, 1992
Zenetudomány

Vaskó Péter: Árnyéklovasság. Vang So verseskönyve

Budapest, 2002
Orientalisztika

Vasy Géza: Kormos István

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Veres András - Kálmán C. György (szerk.): Bonyhai Gábor összegyűjtött munkái 1/A

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Veres András - Kálmán C. György (szerk.): Bonyhai Gábor összegyűjtött munkái 1/B

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Vikár György: Az emlékezés ösvényein

Budapest, 1994
Pszichológia

Virilio, Paul: Az eltűnés esztétikája

Fordító: Klimó Ágnes
Budapest, 1993
Művészettörténet

Virilio, Paul - Lotringer, Sylvère: Tiszta háború

Fordító: Bánki Dezső
Budapest, 1993
Művészettörténet

Vizkelety András et al. (szerk.): Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Győr

Budapest, 1998
Művelődéstörténet

Voit Pál: Régi magyar otthonok

Budapest, 1993
Művelődéstörténet

Vujicsics Sztoján: Rasztocsenye

Budapest, 1993
Irodalom

Zeke Gyula (szerk.): Kártya, lóverseny, kávéház. Palásthy Marcell szerencsejátékos hírlapíró cikksorozatai az 1920-as évekből

Budapest, 2018
Zenetudomány

Zöldi Gergely - Soóky Andrea: Katona József Színház. 1982–2002

Budapest, 2002
Színháztudomány

Zsille Gábor: Elúszik, beköszön

Budapest, 2002
Irodalom

KBART