Balassi Kiadó

EMBLÉMÁNK A TUDÁS FÁJA

A Balassi Kiadót alapítói 1992-ben azzal a céllal indították útjára, hogy a humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez.

A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg tanulmányköteteket, monográfiákat kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven egyaránt.

Sorozatai több évtizede élnek és gazdagodnak.

Művészeti kiadványai között számos képzőművészeti album, zenetörténeti kuriózum is található.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

Legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötete volt.

Megjelent könyveiről naprakészen tájékozódhatnak a honlapról: www. balassikiado.hu.

A Kiadó saját könyvesboltjában, a Balassi Könyvesboltban találják az érdeklődők a legnagyobb választékot könyveinkből a legkedvezőbb áron, ezeket webáruházunkban is megrendelhetik azonos kedvezménnyel, akár személyes átvétellel, akár futárszolgálattal házhoz szállítva.

Az Arcanumtól megrendelhető könyvek sajnos nem fedik le teljesen a három évtized teljes választékát, egyes – elsősorban külföldi jogtulajdonosok – nem járultak hozzá a könyveik digitalizálásához, illetve időközben megszűntek, nem elérhetők.

Balassi Kiadó

Könyvek

Entz Géza - Kovács András: A kolozsvári Farkas utcai templom címerei

Budapest, 1995
Művészettörténet

Enyedi György: Historia elegantissima

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Enyedi Sándor: Színészek, színházak, városok. A határon túli magyar színházművészet kislexikona

Budapest, 2005
Színháztudomány

Epstein, Helen: Anyám nyomában

Fordító: Vándor Judit
Budapest, 2004
Szociológia, Történettudomány

Erdődy Edit: A lélek színpadán. Esszék, tanulmányok, kritikák

Budapest, 2019
Irodalomtudomány

Erdődy Edit: Kertész Imre

Budapest, 2008
Irodalomtudomány

Erdődy Edit: Mándy Iván

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Esterházy Pál: Az boldogságos Szűz Mária szombatja, azaz minden szombat napokra való aetatosságok

Budapest, 1995
Irodalomtudomány

Esterházy Pál: Az egész világon levő csudálatos Boldogságos Szűz képeinek rövideden föltett eredeti / Nagyszombat, 1690

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Faragó Ferenc: A flox

Budapest, 1995
Irodalom

Farkas Attila Márton: Az alkímia eredete és misztériuma

Budapest, 2001
Művelődéstörténet

Farkas Gábor Farkas: Régi könyvek, új csillagok

Budapest, 2011
Művelődéstörténet

Farkas János László: A meglett ember. Válogatott tanulmányok

Budapest, 2020
Irodalomtudomány

Fazekas Sándor (szerk.): „Jobb aranyat csinált a császárénál is”. A szebeni Nicolaus Melchiornak tulajdonított alkímiai mise és utóélete

Budapest, 2017
Művelődéstörténet

Fehér Judit - Horváth Z. Zoltán: Buddhista logika

Fordító: Agócs Tamás
Budapest, 1995
Orientalisztika

Fehér Judit (szerk.): Tibeti buddhista filozófia

Budapest, 1997
Orientalisztika

Fél Edit - Hofer Tamás: Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban

Budapest, 1997
Néprajz

Feldman Andrea (szerk.): A nők Horvátországban. Nőtörténelem és női művelődés

Fordító: Radics Viktoria
Budapest, 2008
Szociológia

Felföldi Szabolcs - Sinkovics Balázs (szerk.): Nomád népvándorlások, magyar honfoglalás

Budapest, 2001
Történettudomány

Fenyő Ervin (szerk.): Széchenyi választása. Széchenyi István és Seilern Crescence levelezése I, 1825–1837

Fordító: Kajtár Mária et al.
Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Ferdinandy Mihály: III. Ottó, a szent császár

Fordító: Váróczi Zsuzsa
Budapest, 2000
Történettudomány

Ferenc Bónis (szerk.): Béla Bartók - Dance Suite for Orchestra

Fordító: Bodoczky, Nicholas
Budapest, 1998
Zenetudomány

Ferenc Bónis (szerk.): Tánc-suite – Bónis Ferenc: Bartók Béla Tánc-szvitje

Fordító: Bodoczky, Nicholas
Budapest, 1998
Zenetudomány

Ferenc Bónis (szerk.): Tanz-Suite – Bónis Ferenc: Die Tanz-Suite von Béla Bartók

Fordító: Bónis Ferenc
Budapest, 1998
Zenetudomány

Ferenczi Attila és Hajdu Péter: A klasszikusok magyarul

Budapest, 2009
Ókortudomány

Filip Tamás: Amin most utazol

Budapest, 2001
Irodalom

Flusser, Vilém: Az írás. Van-e jövője az írásnak?

Fordító: Tilmann J. A. - Jósvai Lídia
Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Fodor István: Mire jó a nyelvtudomány? Nyelv és élet

Budapest, 2001
Nyelvészet

Fodor Pál: A szultán és az aranyalma. Tanulmányok az oszmán-török történelemről

Budapest, 2001
Történettudomány

Fogarassy Miklós: Tandori-kalauz

Budapest, 1996
Irodalomtudomány

Font Márta: Oroszország, Ukrajna, Rusz

Budapest, 1998
Történettudomány

Font Márta (szrk.): A keresztény nagyhatalmak vonzásában. Közép- és Kelet-Európa a 10–12. században

Budapest, 2005
Történettudomány

Fráter Zoltán: Áprily Lajos

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Frojimovics Kinga: Szétszakadt történelem. Zsidó vallási irányzatok Magyarországon 1868–1950

Budapest, 2008
Történettudomány

Frojimovics Kinga - Molnár Judit (szerk.): A Világ Igazai Magyarországon a második világháború alatt

Fordító: Novák György
Budapest, 2009
Történettudomány

G. Etényi Nóra: Hadszíntér és nyilvánosság. A magyarországi török háború hírei a 17. századinémet újságokban

Budapest, 2003
Művelődéstörténet

G. Etényi Nóra - Horn Ildikó: Idővel paloták... Magyar udvari kultúra a 16-17. században

Budapest, 2005
Művelődéstörténet

Gábor Anna: A jeruzsálemi szentély. Egy 16. századi metszetsorozat nyomán

Budapest, 2019
Művészettörténet

Gara László - Feuillade, Lucien: Balassi Bálint válogatott versei

Budapest, 1994
Irodalom

Gara László et al. (szerk.): Poèmes choisis / Balassi Bálint válogatott versei

Fordító: Gara László - Feuillade, Lucien
Budapest, 1999
Irodalom

Gazsi Judit - Pető Andrea - Toronyi Zsuzsa: Gender, Memory, and Judaism

Budapest, 2007
Szociológia

Gellér Katalin: Mester, hol lakol? Nagy Sándor művészete

Budapest, 2003
Művészettörténet

Gerevich András: Átadom a pórázt

Budapest, 1997
Irodalom

Gergely Ágnes: A kastély előtt

Budapest, 2001
Irodalom

Gergely Ágnes: Közép-Európa ígéret volt

Budapest, 1994
Irodalom

Gergely Ágnes: Necropolis. Százhuszonhat vers 1993–1996

Budapest, 1997
Irodalom

Gergely Ágnes: Őrizetlenek

Budapest, 2000
Irodalom

Gergely Júlia: Akita Japán északnyugati kapuja

Budapest, 2002
Orientalisztika

Gergye László (szerk.): Kazinczy Ferenc összes költeményei

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Gerhard, Ute: Lélegzetvételnyi szünet

Fordító: Mesés Péter
Budapest, 2006
Szociológia

KBART