Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.

A Kiadó sorozatairól – köztük több mint két évtizede folyamatosan megjelenő is van – honlapunkon (www. balassikiado.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. Álljon itt néhány példa: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.

Könyvek

Fél Edit - Hofer Tamás: Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban

Budapest, 1997
Néprajz

Feldman Andrea (szerk.): A nők Horvátországban. Nőtörténelem és női művelődés

Fordító: Radics Viktoria
Budapest, 2008
Szociológia

Felföldi Szabolcs - Sinkovics Balázs (szerk.): Nomád népvándorlások, magyar honfoglalás

Budapest, 2001
Történettudomány

Fenyő Ervin (szerk.): Széchenyi választása. Széchenyi István és Seilern Crescence levelezése I, 1825–1837

Fordító: Kajtár Mária et al.
Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Ferdinandy Mihály: III. Ottó, a szent császár

Fordító: Váróczi Zsuzsa
Budapest, 2000
Történettudomány

Ferenc Bónis (szerk.): Béla Bartók - Dance Suite for Orchestra

Fordító: Bodoczky, Nicholas
Budapest, 1998
Zenetudomány

Ferenc Bónis (szerk.): Tánc-suite – Bónis Ferenc: Bartók Béla Tánc-szvitje

Fordító: Bodoczky, Nicholas
Budapest, 1998
Zenetudomány

Ferenc Bónis (szerk.): Tanz-Suite – Bónis Ferenc: Die Tanz-Suite von Béla Bartók

Fordító: Bónis Ferenc
Budapest, 1998
Zenetudomány

Ferenczi Attila és Hajdu Péter: A klasszikusok magyarul

Budapest, 2009
Ókortudomány

Filip Tamás: Amin most utazol

Budapest, 2001
Irodalom

Flusser, Vilém: Az írás. Van-e jövője az írásnak?

Fordító: Tilmann J. A. - Jósvai Lídia
Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Fodor István: Mire jó a nyelvtudomány? Nyelv és élet

Budapest, 2001
Nyelvészet

Fodor Pál: A szultán és az aranyalma. Tanulmányok az oszmán-török történelemről

Budapest, 2001
Történettudomány

Fogarassy Miklós: Tandori-kalauz

Budapest, 1996
Irodalomtudomány

Font Márta: Oroszország, Ukrajna, Rusz

Budapest, 1998
Történettudomány

Font Márta (szrk.): A keresztény nagyhatalmak vonzásában. Közép- és Kelet-Európa a 10–12. században

Budapest, 2005
Történettudomány

Fráter Zoltán: Áprily Lajos

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Frojimovics Kinga: Szétszakadt történelem. Zsidó vallási irányzatok Magyarországon 1868–1950

Budapest, 2008
Történettudomány

Frojimovics Kinga - Molnár Judit (szerk.): A Világ Igazai Magyarországon a második világháború alatt

Fordító: Novák György
Budapest, 2009
Történettudomány

G. Etényi Nóra: Hadszíntér és nyilvánosság. A magyarországi török háború hírei a 17. századinémet újságokban

Budapest, 2003
Művelődéstörténet

G. Etényi Nóra - Horn Ildikó: Idővel paloták... Magyar udvari kultúra a 16-17. században

Budapest, 2005
Művelődéstörténet

Gara László - Feuillade, Lucien: Balassi Bálint válogatott versei

Budapest, 1994
Irodalom

Gara László et al. (szerk.): Poèmes choisis / Balassi Bálint válogatott versei

Fordító: Gara László - Feuillade, Lucien
Budapest, 1999
Irodalom

Gazsi Judit - Pető Andrea - Toronyi Zsuzsa: Gender, Memory, and Judaism

Budapest, 2007
Szociológia

Gellér Katalin: Mester, hol lakol? Nagy Sándor művészete

Budapest, 2003
Művészettörténet

Gerevich András: Átadom a pórázt

Budapest, 1997
Irodalom

Gergely Ágnes: A kastély előtt

Budapest, 2001
Irodalom

Gergely Ágnes: Közép-Európa ígéret volt

Budapest, 1994
Irodalom

Gergely Ágnes: Necropolis. Százhuszonhat vers 1993–1996

Budapest, 1997
Irodalom

Gergely Ágnes: Őrizetlenek

Budapest, 2000
Irodalom

Gergely Júlia: Akita Japán északnyugati kapuja

Budapest, 2002
Orientalisztika

Gergye László (szerk.): Kazinczy Ferenc összes költeményei

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Gerhard, Ute: Lélegzetvételnyi szünet

Fordító: Mesés Péter
Budapest, 2006
Szociológia

Gerő András - Jalsovszky Katalin - Tomsics Emőke: Once Upon a Time in Hungary

Fordító: Johanna Kapitánffy
Budapest, 1996
Történettudomány

Gerő András - Jalsovszky Katalin - Tomsics Emőke: Volt egyszer egy Magyarország

Budapest, 1996
Történettudomány

Glózer Rita - Mártonffy Marcell - Szöllősy Ágnes: A kölcsönösség struktúrái

Budapest, 2002
Vallástudomány

Görföl Balázs: Hans Georg Gadamer művészet- és költészetfelfogása

Budapest, 2016
Irodalomtudomány

Görög Veronika (szerk.): A három út. Varsányi cigány mesék Berki Jánostól

Budapest, 2012
Néprajz

Gracza Lajos: Ő volt Weimar napja. Liszt-olvasókönyv kezdőknek és haladóknak, közös kiadás a Liszt Ferenc Archívummal (Göppingen–Budapest),

Fordító: Gracza Lajos
Budapest, 2008
Zenetudomány

Gracza Lajos (szerk.): Nem biccentek igent a pusztulásnak. Vujicsics Tihamér emlékére

Budapest, 2007
Irodalomtudomány

Granasztói Pál: Vallomás és búcsú

Budapest, 2007
Irodalomtudomány

Gránicz István: A nyelvészeti poétika útjai és lehetőségei

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Gulyás András (szerk.): Ó, Napkorong, ura a fénynek... Himnuszok az ókori Egyiptomból

Fordító: Grigássy Éva
Budapest, 2007
Irodalomtudomány

Gyertyán Ervin: Visszajátszás

Budapest, 2008
Irodalomtudomány

Gyöngyösi István: Márssal társolkodó Murányi Vénus

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Gyöngyösi István: Új életre hozatott Chariclia

Budapest, 2005
Irodalomtudomány

Gyöngyösi István et al. (szerk.): Porábúl megéledett Főnix avagy Kemény János emlékezete

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Györffy György: István király és műve. 3. Bővített, javított kiadás

Budapest, 2000
Történettudomány

Györffy György: István király és műve. Negyedik, javított kiadás

Budapest, 2013
Történettudomány

Györffy György: Krónikáink és a magyar őstörténet. Régi kérdések – új válaszok

Budapest, 1993
Történettudomány

KBART