Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.

A Kiadó sorozatairól – köztük több mint két évtizede folyamatosan megjelenő is van – honlapunkon (www. balassikiado.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. Álljon itt néhány példa: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.

Könyvek

Györffy György (szerk.): Árpád-kori oklevelek. 1101–1196

Budapest, 1997
Történettudomány

Györffy György et al. (szerk.): Chartae Antiquissimae Hungariae

Budapest, 1997
Történettudomány

Gyulai Endre: Igazságosabb és testvériesebb világot! A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele a hívekhez és minden jóakaratú emberhez a magyar társadalomról

Budapest, 1997
Vallástudomány

H. Farkas Julianna: Értékek, célok, iskolák. Az emberkép változása az oktatáspolitikai dokumentumok és az empirikus vizsgálatok tükrében

Budapest, 2006
Pedagógia

H. Haraszti Éva: A Kossuth-láz Angliában

Budapest, 2003
Történettudomány

H. Haraszti Éva: Horthy Miklós – dokumentumok tükrében

Budapest, 1993
Történettudomány

H. Hubert Gabriella et al. (szerk.): Evangélikus és református gyülekezeti énekek, 1601-1700

Budapest, 2016
Irodalomtudomány

Hadas Miklós - Zeke Gyula: Egy fölösleges ember élete

Budapest, 2012
Művelődéstörténet

Hadas Miklós:: A férfiasság kódjai

Budapest, 2010
Szociológia

Hagenthurn Endre (szerk.): Segesvári boszorkányperek

Budapest, 2010
Néprajz

Haiman György (szerk.): A nagyszombati egyetemi nyomda betűmintakönyve, 1773

Budapest, 1997
Könyvészet

Haiman György - Muszka Erzsébet - Borsa Gedeon:: A nagyszombati jezsuita kollégium és az egyetemi nyomda leltára, 1773

Budapest, 1997
Könyvészet

Hajdu Péter: Irodalom, történet, titok, idegenség

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Hajdu Péter: Már a régi görögök is. Tanulmányok az antik hagyományról

Budapest, 2004
Ókortudomány

Hajdu Péter - Polgár Anikó: Papírgaluska. Tanulmányok a görög és latin klasszikusok fordításáról

Budapest, 2006
Ókortudomány

Hajnal Mátyás: Szíves könyvecske / Bécs, 1629

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Hajnóczi Gábor (szerk.): A reneszánsz művészet történetének olvasókönyve I. XV. század

Fordító: Babics Zsófia et al.
Budapest, 2004
Irodalomtudomány

Halasi Zoltán: 33 vers

Budapest, 1997
Irodalom

Halász Károly: Privát adás 1967–1993

Budapest, 1995
Irodalom

Halász László - Hantos Károly - Faa Balázs: Az interaktív művészeti CD-ROM hatása

Budapest, 2002
Művészettörténet

Halmai Tamás: Gergely Ágnes

Budapest, 2012
Irodalomtudomány

Halmai Tamás:: Székely Magda

Budapest, 2011
Irodalomtudomány

Halmai Tamás:: Takács Zsuzsa

Budapest, 2010
Irodalomtudomány

Hamar Imre: Buddha megjelenése a világban

Budapest, 2002
Orientalisztika

Hamar Imre: Kínai buddhizmus a középkorban. Cs’eng-kuan élete és filozófiája

Budapest, 1998
Orientalisztika

Hamar Imre - Salát Gergely (szerk.): Kínai filozófia és vallás a középkor hajnalán

Budapest, 2005
Orientalisztika

Hamar Imre - Salát Gergely (szerk.): Kínai nyelv és irodalom. Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára

Budapest, 2003
Orientalisztika

Hamar Imre - Salát Gergely (szerk.): Kínai történelem és kultúra. Tanulányok Ecsedy Ildikó emlékére

Budapest, 2009
Orientalisztika

Hamar Imre - Salát Gergely (szerk.): Modern kínai elbeszélők. Tanulmányok és fordítások Galla Endre 80. születésnapjára

Budapest, 2007
Orientalisztika

Hamar Imre et al. (szerk.): Mítoszok és vallások Kínában,

Budapest, 2000
Orientalisztika

Hamburger Klára: Liszt Ferenc zenéje

Budapest, 2010
Zenetudomány

Hamp Gábor - Horányi Özséb - Rábai László: Magyar megfontolások a Soáról

Budapest, 1999
Történettudomány

Hamp Gábor - Kelemen Gábor: A család

Budapest, 2000
Szociológia

Hamp Gábor - Szöllősy Ágnes (szerk.): Egyház és kommunikáció

Budapest, 2000
Vallástudomány

Hanák Péter: A Kert és a Műhely

Budapest, 1999
Művelődéstörténet

Harai Dénes: A katona antropológiája

Budapest, 2014
Hadtudomány

Hazai Attila: Budapesti skizo

Budapest, 1997
Irodalom

Hazai Attila: Feri: Cukor Kékség

Budapest, 1999
Irodalom

Hazai Attila: Szex a nappaliban

Budapest, 2000
Irodalom

Hazai Attila: Szilvia szüzessége

Budapest, 1995
Irodalom

Hebing, Cornelius: Aranyozás és bronzozás

Budapest, 1997
Iparművészet

Heé Veronika - Balázs Andrea (szerk.): Cseh költők antológiája I. Cseh modernek és avantgárd költők

Budapest, 2011
Irodalomtudomány

Heltai János: Alvinczi Péter és a heidelbergi peregrinusok

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Hencsey Gusztáv: Hencsey gyűjtemény

Fordító: Bendik József
Budapest, 2018
Művészettörténet

Hermann Róbert: A Drávától a Lajtáig. Tanulmányok az 1848 nyári és őszi dunántúli hadi események történetéhez

Budapest, 2008
Történettudomány

Hermann Róbert (szerk.): Szószék és csatatér. Politikusi naplók és visszaemlékezések 1848–1849

Budapest, 2000
Történettudomány

Hesz Ágnes - Pócs Éva (szerk.): Orvosistenektől a hortikulturális utópiáig

Budapest, 2016
Néprajz

Hidasi Judit - Vihar Judit (szerk.): Egy magyar lelkű japán Hani Kjóko

Budapest, 2018
Irodalomtudomány

Hofer Tamás (szerk.): Magyarok Kelet és Nyugat közt. A nemzettudat változó jelképei

Budapest, 1996
Történettudomány

Hofmann, Gert: Veilchenfeld

Fordító: Tandori Dezső
Budapest, 1996
Irodalom

KBART