Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.

A Kiadó sorozatairól – köztük több mint két évtizede folyamatosan megjelenő is van – honlapunkon (www. balassikiado.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. Álljon itt néhány példa: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.

Könyvek

Hopp Lajos: Az „antemurale” és „conformitas” humanista eszméje a magyar–lengyel hagyományban

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Hoppál Mihály: A sámánság újjászületése

Budapest, 2013
Néprajz

Horhi Melius Péter: Herbarium. Az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznairól / Kolozsvár, 1578

Budapest, 2002
Művelődéstörténet

Horn Ildikó: Hit és hatalom. Az erdélyi unitárius nemesség 16. századi története

Budapest, 2009
Történettudomány

Horváth Gergely Krisztián: Bécs vonzásában

Budapest, 2013
Történettudomány

Horváth Gergely Krisztián (szerk.): Víz és társadalom Magyarországon a középkortól a XX. század végéig

Budapest, 2014
Közgazdaságtudomány

Horváth Györgyi: Utazó elméletek

Budapest, 2014
Irodalomtudomány

Horváth Iván: Gépeskönyv

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Horváth Iván - Tverdota György: Miért fáj ma is? Az ismeretlen József Attila

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Horváth Károly: A romantika értékrendszere

Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Horváth Lajos: A nyilvános beszéd

Budapest, 2008
Nyelvtudomány

Hubert Gabriella et al. (szerk.): Evangélikus és református gyülekezeti énekek 1601-1700.

Budapest, 2016
Irodalomtudomány

Hugh, Thomas: Hess. Két gyilkosság története

Fordító: Nagy Imre
Budapest, 1994
Irodalom

Hurelbaatar, Urjin: Béklyóháromszög. 50 klasszikus haiku

Fordító: Marek László et al.
Budapest, 2015
Irodalom

II. Piusz pápa: II. Piusz pápa feljegyzései II/1

Fordító: Bellus Ibolya - Boronkai Iván
Budapest, 2001
Történettudomány

II. Piusz pápa: II. Piusz pápa feljegyzései II/2

Fordító: Bellus Ibolya - Boronkai Iván
Budapest, 2001
Történettudomány

Ilyefalvi Emese Éva (szerk.): Ráolvasások. Gyűjtemény a történeti forrásokból, 1188-1850

Budapest, 2014
Néprajz

Imre Mihály: Úton járásnak megírása. Kulturális emlékezet, retorikai-poétikai elvek érvényesülése Szenci Molnár Albert műveiben

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Imre Zoltán (szerk.): Alternatív színháztörténetek. Alternatívok és alternatívák

Budapest, 2008
Színháztudomány

Izikné Hedri Gabriella - Palánkai Tibor (szerk.): Európa ma és holnap. Hogyan készül fel Magyarország a csatlakozásra az Európai Unióhoz?

Budapest, 1998
Történettudomány

Izikné Hedri Gabriella - Palánkai Tibor (szerk.): Európa ma és holnap. Hogyan készül fel Magyarország a csatlakozásra az Európai Unióhoz?

Budapest, 2002
Történettudomány

Jaczkó Sándor (szerk.): A váradi egyház 1524. évi zsinati határozatai

Budapest, 2016
Vallástudomány

Jákfalvi Magdolna: A 20. századi színháztörténeti kánon alakulása

Budapest, 2011
Színháztudomány

Jákfalvi Magdolna: Avantgárd – színház – politika

Budapest, 2006
Színháztudomány

Jákfalvi Magdolna - Nánay István - Sipos Balázs (szerk.): A második életmű. Székely Gábor és a színházcsinálás iskolája

Budapest, 2016
Színháztudomány

Jákfalvi Magdolna (szerk.): Színházi antológia. XX. század

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Jákfalvi Magdolna (szerk.): Tanulmányok Várkonyi Zoltánról

Budapest, 2013
Színháztudomány

Jakob Glatz: Egy magyar ember őszinte megjegyzései hazájáról

Fordító: Ress László
Budapest, 2013
Művelődéstörténet

Jankovich Júlia: Az újjászületett gobelin

Budapest, 2001
Művészettörténet

Jankovics József: Ex Occidente… A 17. századi magyar irodalom európai kapcsolatai

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Jankovics József: Klaniczay-emlékkönyv. Tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Jankovics József - Kőszeghy Péter - Szentmártoni Szabó Géza (szerk.): Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény II. A 16. század magyar nyelvű világi irodalma

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Jankovics József - Németh S. Katalin (szerk.): Der Mythos von Amor und Psyche in der europäischen Renaissance

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Jankovics József - Németh S. Katalin (szerk.): Die Ideologie der Formen

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Jankovits László: Accessus ad Janum. A műértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Jankovits László: Hazugok, fecsegők, álmodozók. Tanulmányok a régi magyar költészetről

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Jen Hai-Csen: A Tea és a Bor vetélkedése

Fordító: Csongor Barnabás - Donga György
Budapest, 1996
Orientalisztika

Jeney Éva: Nyitott könyv

Budapest, 2012
Biblioterápia

Jeney Éva - Józan Ildikó (szerk.): Nyelvi álarcok. Tizenhárman a fordításról

Budapest, 2008
Irodalomtudomány

Jeney Éva - Józan Ildikó (szerk.): Túl minden határon. A magyar irodalom külföldön

Budapest, 2008
Irodalomtudomány

Jeney Éva - Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): A kultúra átváltozásai. Kép, zene, szöveg

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Jeney Éva (szerk.): Szó és betű szerint a világ

Budapest, 2010
Irodalomtudomány

Jesenšek, Marko: Prekmuriana

Budapest, 2010
Irodalomtudomány

Jeszenszky Sándor: A trónörökös mértankönyve

Budapest, 2001
Művelődéstörténet

Jobst Ágnes: Gyógyító csillagok

Budapest, 2000
Művelődéstörténet

Joinville, Jean de - Csernus Sándor et al. (szerk.): Szent Lajos élete és bölcs mondásai

Fordító: Csernus Sándor - Cs. Tóth Annamária
Budapest, 2016
Történettudomány

Józan Ildikó: Hadúr megfizet érte, reméljük! Illyés Gyula és Gara László levelezése 1939–1966

Budapest, 2007
Irodalomtudomány

Józan Ildikó: Mű, fordítás, történet. Elmélkedések

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Józan Ildikó (szerk.): A műfordítás elveiről. Magyar fordításelméleti szöveggyűjtemény

Budapest, 2008
Irodalomtudomány

József Attila: Az istenek halnak, az ember él. Tárgyi kritikai tanulmány Babits Mihály verseskötetéről (Budapest, 1930)

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

KBART