Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.

A Kiadó sorozatairól – köztük több mint két évtizede folyamatosan megjelenő is van – honlapunkon (www. balassikiado.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. Álljon itt néhány példa: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.

Könyvek

József Attila: Kései sirató. Válogatott versek / Complainte tardive. Poèmes choisis

Budapest, 1998
Irodalom

Juhász Ferenc: Az őrangyal és a szél

Budapest, 2003
Irodalom

K. Kabai Lóránt: Nem kijárat

Budapest, 2003
Irodalom

Kabdebó Lóránt: Rögeszmerend. Turczi István művének tragikus derűje

Budapest, 2007
Irodalomtudomány

Káldos János et al. (szerk.): Unitario-ecclesiastica historia Transylvanica I–II.

Budapest, 2002
Vallástudomány

Káldos János et al. (szerk.): Unitario-ecclesiastica historia Transylvanica I.

Budapest, 2002
Vallástudomány

Kálmán C. György: Dehogyis terem citromfán

Budapest, 2019
Irodalomtudomány

Kálmán C. György: Élharcok és arcélek. A korai magyar avantgárd költészet és a kánon

Budapest, 2008
Irodalomtudomány

Kálmán C. György: Te rongyos (elm)élet!

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Kálmán C. György (szerk.): Az értelmező közösségek elmélete

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Kálmány Lajos: Alföldi gyűjtés

Budapest, 2015
Néprajz

Kántor Lajos: A kapu. Ház, utca, város (ország)

Budapest, 2004
Irodalom

Kántor Lajos: Erdélyi sorskerék. Szabédi László és a történelem

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Kántor Lajos: Ki vagy Te, Szilágyi Domokos?

Budapest, 1996
Irodalom

Kántor Lajos (szerk.): Szegényeknek – palota. XX. századi román esszék

Fordító: Borsi-Kálmán Béla - Kántor Erzsébet - Zirkuli Péter
Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Kappanyos András: Bajuszbögre, lefordítatlan műfordítás, adaptáció, kulturális transzfer

Budapest, 2015
Irodalomtudomány

Kappanyos András: Hová tűnt a huszadik század

Budapest, 2013
Irodalomtudomány

Kappanyos András: Kétséges egység. Az Átokföldje, és amit tehetünk vele

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Kappanyos András: Tánc az élen. Ötletek az avantgárdról

Budapest, 2008
Irodalomtudomány

Karafiáth Judit - Tverdota György (szerk.): Acclimater l’autre. La traduction littéraire et son contexte culturel

Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Karsai László: Szálasi Ferenc

Budapest, 2016
Történettudomány

Katz Á. László: Én legyőztem Hitlert

Budapest, 2012
Történettudomány

Kecskeméti Gábor: Római szerzők 17. századi magyar fordításai

Budapest, 1993
Irodalomtudomány

Kemény Gábor: Képekbe menekülő élet. Krúdy Gyula képalkotásáról és a nyelvi kép stilisztikájáról

Budapest, 1993
Irodalomtudomány

Képes Júlia: Vágyba felöltözve, ruhátlan. Válogatás a trubadúrok költészetéből,

Budapest, 1996
Irodalomtudomány

Király Péter: A lantjáték Magyarországon a XV. századtól a XVII. század közepéig

Budapest, 1994
Művelődéstörténet

Király Péter: Magyarország és Európa. Zenetörténeti írások

Budapest, 2003
Zenetudomány

Kis Tamás: Közös bölcsőnk, Európa

Budapest, 2013
Történettudomány

Kiss Gabriella: A magyar színházi hagyomány nevető arcai

Budapest, 2011
Színháztudomány

Kiss György: A piac és az emberi tényező. A rendszerváltoztatás hatása a munka világának szabályozására

Budapest, 1995
Közgazdaságtudomány

Kiss József (szerk.): Petőfi-adattár III.

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Kiss Marianne: Készíts nekem szállást

Budapest, 2003
Művelődéstörténet

Kiss Szemán Róbert: Szláv Pokol Pesten

Budapest, 2011
Irodalomtudomány

Klaniczay Gábor: Az uralkodók szentsége a középkorban. Magyar dinasztikus szentkultuszok és európai modellek

Budapest, 2000
Művelődéstörténet

Klaniczay Gábor - Bellus Ibolya (szerk.): Árpád-házi Szent Margit legrégibb legendája és szentté avatási pere

Fordító: Bellus Ibolya - Szabó Zsuzsanna
Budapest, 1999
Művelődéstörténet

Klaniczay Gábor - Kőszeghy Péter (szerk.): Klaniczay Tibor: Stílus, nemzet és civilizáció

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Klaniczay Gábor - Pócs Éva: Boszorkányok, varázslók és démonok Közép-kelet Európában

Budapest, 2014
Néprajz

Klaniczay Tibor: A magyarországi akadémiai mozgalom előtörténete

Budapest, 1993
Irodalomtudomány

Klaniczay Tibor - Jankovics József (szerk.): Matthias Corvinus and the Humanism in Central Europe

Budapest, 1994
Művelődéstörténet

Kmoskó Mihály: Mohamedán írók a steppe népeiről. Földrajzi irodalom I/1.

Budapest, 1997
Történettudomány

Kmoskó Mihály: Mohamedán írók a steppe népeiről. Földrajzi irodalom I/2.

Budapest, 2000
Történettudomány

Kmoskó Mihály: Mohamedán írók a steppe népeiről. Földrajzi irodalom I/3.

Budapest, 2007
Történettudomány

Kmoskó Mihály: Szír írók a steppe népeiről

Budapest, 2004
Történettudomány

Knapp Éva - Tüskés Gábor: Populáris grafika a 17–18. században

Budapest, 2004
Művészettörténet

Knapp Éva:: Libellus. Válogatott könyv- és könyvtártörténeti tanulmányok

Budapest, 2007
Könyvészet

Kókay György: A könyvkereskedelem Magyarországon

Budapest, 1997
Könyvtártudomány

Kolta Magdolna (szerk.): Orbán Balázs összes fényképe a Székelyföldről

Budapest, 1993
Művelődéstörténet

Komlovszki Tibor: A Balassi-vers karaktere

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Komor Ágnes: Apám, Komor Vilmos

Budapest, 2009
Zenetudomány

Koppány Márton (szerk.): Idegen az ajtóban. Újfajta jelölési rendszerek a huszadik század második felének művészetében és irodalmában

Fordító: Koppány Márton
Budapest, 1999
Művészettörténet

KBART