Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.

A Kiadó sorozatairól – köztük több mint két évtizede folyamatosan megjelenő is van – honlapunkon (www. balassikiado.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. Álljon itt néhány példa: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.

Könyvek

Koppány Tibor: Kastélyok a végvárak mögött

Budapest, 2014
Művészettörténet

Kós Károly: Erdélyország népének építése, hasonmás és mai olvasata

Budapest, 1996
Művészettörténet

Kotte, Andreas: Bevezetés a színháztudományba

Fordító: Kotte, Edit
Budapest, 2015
Színháztudomány

Kovács Győző: Dobos László

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Kovács Ilona: II. Rákóczi Ferenc emlékiratai

Fordító: Vas István
Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Kovács István - Petneki Áron (szerk.): Bámulám a Visztulát… Krakkó a magyar művelődés történetében

Budapest, 2003
Művelődéstörténet

Kovács József László:: Az Idő rostájában. Miscellanea

Budapest, 2010
Irodalomtudomány

Kovács László - Paládi-Kovács Attila (szerk.): Honfoglalás és néprajz

Budapest, 1997
Történettudomány

Kovács László - Veszprémy László (szerk.): A honfoglaláskor írott forrásai

Budapest, 1995
Történettudomány

Kovács László - Veszprémy László (szerk.): Honfoglalás és nyelvészet

Budapest, 1997
Nyelvtudomány

Kovács László (szerk.): Honfoglalás és régészet

Budapest, 1994
Történettudomány

Kovács Nóra - Osvát Anna - Szarka László: Etnikai identitás, politikai lojalitás

Budapest, 2006
Szociológia

Kovács Sándor Iván: Eleink tündöklősége. Tanulmányok, esszék

Budapest, 1996
Irodalomtudomány

Kovács Szilvia: A kunok története a mongol hóditásig

Budapest, 2014
Történettudomány

Kovács Szilvia - Balogh László (szerk.): Régmúlt idők elbeszélése. A Kijevi Rusz első krónikája

Fordító: Ferincz István
Budapest, 2015
Történettudomány

Kovács Zsuzsa - Németi Tamás: Szeptember 11. Értelmezések, elméletek, viták

Fordító: Kovács Zsuzsa et al.
Budapest, 2002
Történettudomány

Kozák Csaba - Wehner Tibor: Záborszky Gábor. Vizuális és anyagkísérletek. Muráliák

Budapest, 2009
Művészettörténet

Kozák Gyula: A hazugság mindennapi életünkben

Budapest, 2002
Szociológia

Kozák Gyula: A szabadság kicsiny szigete. Művészsorsok a 20. században

Budapest, 2015
Művelődéstörténet

Kozák Gyula: Kész a leltár. Vásárhelyi Miklós

Budapest, 2017
Történettudomány

Kozák Gyula - Soóky Andrea (szerk.): Vajda Júlia

Budapest, 2004
Művészettörténet

Kőbányai János: Riport

Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Köpeczi Béla (szerk.): Bercsényi Miklós válogatott levelei

Budapest, 2004
Irodalomtudomány

Köpeczi Béla (szerk.): Correspondance diplomatique de François II Rákóczi 1711–1735. Choix de documents

Budapest, 1999
Történettudomány

Kőszeghy Péter: Balassi Bálint: Magyar Alkibiadész

Budapest, 2008
Irodalomtudomány

Kőszeghy Péter - Szentmártoni Szabó Géza (szerk.): Balassi Bálint összes versei

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Kőszeghy Péter - Szentmártoni Szabó Géza (szerk.): Balassi Bálint versei

Budapest, 1994
Irodalom

Kőszeghy Péter - Szentmártoni Szabó Géza (szerk.): Balassi Bálint: Szép magyar komédia

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Kőszeghy Péter (szerk.): Balassa Bálint verseinek fragmentuma

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Kőszeghy Péter (szerk.): Balassi Bálint: Beteg lelkeknek való füves kertecske, hasonmás kiadás

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Kőszeghy Péter (szerk.): Balassi Bálint: Beteg lelkeknek való füves kertecske. Az 1572-ben, Krakkóban megjelent kiadás modern helyesíírásra átírt szövege

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Kőszeghy Péter (szerk.): Bornemisza Péter: Tragédia magyar nyelven az Szophoklész Élektrájából

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Kőszeghy Péter (szerk.): Czobor Mihály (?): Theagenes és Chariclia

Budapest, 1996
Irodalomtudomány

Kőszeghy Péter (szerk.): Gyarmati Balassa Bálintnak istenes éneki / Bécs, 1633

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Kőszeghy Péter (szerk.): Gyöngyösi István Levelei és iratai

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Kőszeghy Péter (szerk.): Gyöngyösi István: Csalárd Cupido

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor I., Aachen - Bylica

Budapest, 2003
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor II., Calcagnini - Falkoner

Budapest, 2004
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor III., falkonéta - halászat

Budapest, 2005
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor IV., halételek - Jordán

Budapest, 2005
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor IX, Pálffy - rénes forint

Budapest, 2009
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor V., Jordánszky-kódex - kolostor-építészet

Budapest, 2006
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor VI., kolostorhálózat - Lestyán

Budapest, 2006
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor VII., Lethenyei - műgyűjtemény

Budapest, 2007
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor VIII., műhely - paleográfia

Budapest, 2008
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor X., reneszánsz - Szeben nyomdászata

Budapest, 2010
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor XI., Széchenyi - teuton lovagrend

Budapest, 2011
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor XII., Teutsch - vízjel

Budapest, 2011
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor XIII. Vizkeleti-kódex - Zsombori. Pótlás

Budapest, 2012
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor XIV. Mutatók

Budapest, 2014
Művelődéstörténet

KBART