Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.

A Kiadó sorozatairól – köztük több mint két évtizede folyamatosan megjelenő is van – honlapunkon (www. balassikiado.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. Álljon itt néhány példa: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.

Könyvek - Irodalom

Babó Titti Kristóf: A szegezett árnyu madár

Budapest, 2003
Irodalom

Bayo, Gérard: Un printemps difficile et autres poèmes

Budapest, 2001
Irodalom

Csőgör András: Versek

Budapest, 1997
Irodalom

Dragomán György: A pusztítás könyve

Budapest, 2002
Irodalom

Filip Tamás: Amin most utazol

Budapest, 2001
Irodalom

Gerevich András: Átadom a pórázt

Budapest, 1997
Irodalom

Gergely Ágnes: Őrizetlenek

Budapest, 2000
Irodalom

Gergely Ágnes: A kastély előtt

Budapest, 2001
Irodalom

Hazai Attila: Budapesti skizo

Budapest, 1997
Irodalom

Hazai Attila: Szex a nappaliban

Budapest, 2000
Irodalom

József Attila: Kései sirató. Válogatott versek / Complainte tardive. Poèmes choisis

Budapest, 1998
Irodalom

Juhász Ferenc: Az őrangyal és a szél

Budapest, 2003
Irodalom

K. Kabai Lóránt: Nem kijárat

Budapest, 2003
Irodalom

Kőszeghy Péter - Szentmártoni Szabó Géza (szerk.): Balassi Bálint versei

Budapest, 1994
Irodalom

Krúdy Gyula: Kánaán könyve 1917–1919

Budapest, 1998
Irodalom

Micsiko japán császárné - Takeda Vako: Először mászom meg a hegyet

Fordító: Gergely Júlia
Budapest, 2001
Irodalom

Pór Péter: Léted felirata. Válogatott tanulmányok

Budapest, 2002
Irodalom

Rejtő István (szerk.): Mikszáth Kálmán összes művei 84. kötet

Budapest, 1992
Irodalom

Rejtő István (szerk.): Mikszáth Kálmán összes művei 85. kötet

Budapest, 1992
Irodalom

Rejtő István (szerk.): Mikszáth Kálmán összes művei 86. kötet

Budapest, 1992
Irodalom

Schmögner, Walter: Sárkánykönyv / Das Drachenbuch

Budapest, 1997
Irodalom

Thassy Jenő: Egyetlen otthonom

Budapest, 2002
Irodalom

Turczi István: …se nélküled

Budapest, 1994
Irodalom

Vujicsics Sztoján: Rasztocsenye

Budapest, 1993
Irodalom

Zsille Gábor: Elúszik, beköszön

Budapest, 2002
Irodalom

KBART