Balassi Kiadó

EMBLÉMÁNK A TUDÁS FÁJA

A Balassi Kiadót alapítói 1992-ben azzal a céllal indították útjára, hogy a humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez.

A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg tanulmányköteteket, monográfiákat kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven egyaránt.

Sorozatai több évtizede élnek és gazdagodnak.

Művészeti kiadványai között számos képzőművészeti album, zenetörténeti kuriózum is található.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

Legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötete volt.

Megjelent könyveiről naprakészen tájékozódhatnak a honlapról: www. balassikiado.hu.

A Kiadó saját könyvesboltjában, a Balassi Könyvesboltban találják az érdeklődők a legnagyobb választékot könyveinkből a legkedvezőbb áron, ezeket webáruházunkban is megrendelhetik azonos kedvezménnyel, akár személyes átvétellel, akár futárszolgálattal házhoz szállítva.

Az Arcanumtól megrendelhető könyvek sajnos nem fedik le teljesen a három évtized teljes választékát, egyes – elsősorban külföldi jogtulajdonosok – nem járultak hozzá a könyveik digitalizálásához, illetve időközben megszűntek, nem elérhetők.

Balassi Kiadó

Könyvek - Irodalom

  • 1
  • 2
Micsiko japán császárné - Takeda Vako: Először mászom meg a hegyet

Fordító: Gergely Júlia
Budapest, 2001
Irodalom

Milneus, A. A.: Winnie ille Pu

Fordító: Lénárd Sándor
Budapest, 1996
Irodalom

Mózes Huba (szerk.): Kötött formájú költemények antológiája

Budapest, 1997
Irodalom

Pápai Éva: Kutyák. 50 haiku

Fordító: Banja, Nacuisi - Kacian, Jim - Vihar Judit
Budapest, 2019
Irodalom

Pápai Éva: Virágok. 50 haiku

Budapest, 2019
Irodalom

Papp Tibor: Térvers képek

Budapest, 1998
Irodalom

Petrőczi Éva: A bokályos házban

Budapest, 1997
Irodalom

Petrőczi Éva: Szőlő, holdfénynél

Budapest, 1995
Irodalom

Poós Zoltán: Felkészülés kedvenc mondatomra

Budapest, 2000
Irodalom

Pór Péter: Léted felirata. Válogatott tanulmányok

Budapest, 2002
Irodalom

Rába György: Ráismerések

Budapest, 1996
Irodalom

Radajev, Vaszilij: Ének Tyustya fejedelemről

Fordító: Dugántsy Mária
Budapest, 1999
Irodalom

Rejtő István (szerk.): Mikszáth Kálmán összes művei 84. kötet

Budapest, 1992
Irodalom

Rejtő István (szerk.): Mikszáth Kálmán összes művei 85. kötet

Budapest, 1992
Irodalom

Rejtő István (szerk.): Mikszáth Kálmán összes művei 86. kötet

Budapest, 1992
Irodalom

Ri Hocshol: Déliek, északiak

Fordító: Kwon Hyukyang
Budapest, 2011
Irodalom

Ross Károly: Klausz mérnök kicsapongásai

Budapest, 2004
Irodalom

Runciman, Sir Steven: A szicíliai vecsernye

Budapest, 1999
Irodalom

Salamon András: A kutyák nem felejtenek

Budapest, 1996
Irodalom

Schein Gábor: Elhangolás

Budapest, 1996
Irodalom

Schmögner, Walter: Sárkánykönyv / Das Drachenbuch

Budapest, 1997
Irodalom

Soóky Andrea (szerk.): Emlősök. 50 Haiku kortárs japán költőktől

Budapest, 2015
Irodalom

Suhai Pál (szerk.): Tollal és kézzel. Zrínyi Miklós költői és prózai művei

Budapest, 2020
Irodalom, Irodalomtudomány

Suhai Pál (szerk.): Zrínyi Miklós költő művei

Budapest, 2019
Irodalom, Irodalomtudomány

Sütő András: Étoile au bűcher

Budapest, 1999
Irodalom

Szakolczay Lajos: A csavargó esztétikája

Budapest, 1996
Irodalom

Szilágyi Márton: Kritikai berek

Budapest, 1995
Irodalom

Szili József: Zenétlen zene. Versek

Budapest, 2019
Irodalom

Szirák Péter: Az Úr nem tud szaxofonozni

Budapest, 1995
Irodalom

Tandori Dezső: Hosszú Koporsó

Budapest, 1994
Irodalom

Tandori Dezső: Vagy majdnem az

Budapest, 1995
Irodalom

Tatár Sándor: A szénszünetre eljött a nyár

Budapest, 1999
Irodalom

Thassy Jenő: A botcsinálta amerikai

Budapest, 2000
Irodalom

Thassy Jenő: Egyetlen otthonom

Budapest, 2002
Irodalom

Thassy Jenő: Hátraarc

Budapest, 1999
Irodalom

Thassy Jenő: Veszélyes vidék. Átdolgozott kiadás

Budapest, 2006
Irodalom

Troyes, Chrétien de: A Gráál meséje. Perceval

Fordító: Rajnavölgyi Géza
Budapest, 2021
Irodalom

Turczi István: …se nélküled

Budapest, 1994
Irodalom

Vadai István (szerk.): Balassa-kódex

Budapest, 1994
Irodalom

Vujicsics Sztoján: Rasztocsenye

Budapest, 1993
Irodalom

Zeke Gyula: Idősb hölgy három ujja vállamon

Budapest, 1995
Irodalom

Zelki János (szerk.): Már nem sajog. József Attila legszebb öregkori versei

Budapest, 1994
Irodalom

Zsille Gábor: Elúszik, beköszön

Budapest, 2002
Irodalom

  • 1
  • 2

KBART