Balassi Kiadó

EMBLÉMÁNK A TUDÁS FÁJA

A Balassi Kiadót alapítói 1992-ben azzal a céllal indították útjára, hogy a humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez.

A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg tanulmányköteteket, monográfiákat kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven egyaránt.

Sorozatai több évtizede élnek és gazdagodnak.

Művészeti kiadványai között számos képzőművészeti album, zenetörténeti kuriózum is található.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

Legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötete volt.

Megjelent könyveiről naprakészen tájékozódhatnak a honlapról: www. balassikiado.hu.

A Kiadó saját könyvesboltjában, a Balassi Könyvesboltban találják az érdeklődők a legnagyobb választékot könyveinkből a legkedvezőbb áron, ezeket webáruházunkban is megrendelhetik azonos kedvezménnyel, akár személyes átvétellel, akár futárszolgálattal házhoz szállítva.

Az Arcanumtól megrendelhető könyvek sajnos nem fedik le teljesen a három évtized teljes választékát, egyes – elsősorban külföldi jogtulajdonosok – nem járultak hozzá a könyveik digitalizálásához, illetve időközben megszűntek, nem elérhetők.

Balassi Kiadó

Könyvek - Irodalomtudomány

Botka Ferenc (szerk.): Déry Tibor levelezése 1901–1926

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Botka Ferenc (szerk.): Déry Tibor levelezése I/B. 1927–1935

Budapest, 2007
Irodalomtudomány

Botka Ferenc (szerk.): Déry Tibor levelezése I/C. 1936–1944

Budapest, 2007
Irodalomtudomány

Botka Ferenc (szerk.): Déry Tibor levelezése II/A. 1945–1950

Budapest, 2008
Irodalomtudomány

Botka Ferenc (szerk.): Déry Tibor levelezése II/B. 1951–1955

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Botka Ferenc (szerk.): Déry Tibor levelezése II/C. 1956-1960

Budapest, 2010
Irodalomtudomány

Botka Ferenc (szerk.): Liebe Mamuskám. Déry Tibor levelezése édesanyjával

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Botka Ferenc (szerk.): Tere-fere. Kosztolányi Dezső írásai a Bácsmegyei Naplóból 1923–1926

Budapest, 2004
Irodalomtudomány

Csáktornyai Mátyás: Gróbián

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Cseke Péter: Horváth István

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Csörsz Rumen István et al. (szerk.): Balassi Bálint és kora

Budapest, 2004
Irodalomtudomány

Dávid Gyula - Mikó Imre: Petőfi Erdélyben

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Debreczeni Attila (szerk.): Szentjóbi Szabó László összes költeményei

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Demeter Júlia - Nagy Imre (szerk.): Katona József: Vitézi Játékok. A' Borzasztó Torony. Monostori Veron'ka István

Budapest, 2021
Irodalomtudomány, Színháztudomány

Demeter Júlia - Pintér Márta Zsuzsanna (szerk.): Ferences iskoladrámák IV. Csíksomlyói passiójátékok 1763-1774

Budapest, 2022
Irodalomtudomány, Open access

Déri Balázs - Kovács Ilona - Tüskés Gábor (szerk.): II. Rákóczi Ferenc Meditációi

Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Déri Balázs - Kovács Ilona (szerk.): II. Rákóczi Ferenc Fohászai

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Déry Tibor: Gefängnisbriefe. Der Briefwechsel Tibor Derys mit seiner Mutter und seiner Ehefrau, 1957–1960

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Dobos István: Az én színrevitele. Önéletírás a 20. századi magyar irodalomban

Budapest, 2005
Irodalomtudomány

Dömötör Adrienne (szerk.): Három körösztyén leány

Fordító: Szentgyörgyi Rudolf
Budapest, 2018
Irodalomtudomány

Dr. Holló Imre - Erdélyi Lajos: Palackposta az utókornak

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Dudás Mária - M. Pandur Julianna - Trendafilov, Hriszto (szerk.): Bolgár irodalmi antológia 1878-1945

Budapest, 2011
Irodalomtudomány

Dudás Mária - M. Pandur Julianna - Trendafilov, Hriszto (szerk.): Bolgár irodalmi antológia I.

Budapest, 2010
Irodalomtudomány

Eckhardt Sándor: Balassi Bálint

Budapest, 2004
Irodalomtudomány

Enyedi György: Historia elegantissima

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Erdődy Edit: A lélek színpadán. Esszék, tanulmányok, kritikák

Budapest, 2019
Irodalomtudomány

Erdődy Edit: Kertész Imre

Budapest, 2008
Irodalomtudomány

Erdődy Edit: Mándy Iván

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Esterházy Pál: Az boldogságos Szűz Mária szombatja, azaz minden szombat napokra való aetatosságok

Budapest, 1995
Irodalomtudomány

Esterházy Pál: Az egész világon levő csudálatos Boldogságos Szűz képeinek rövideden föltett eredeti / Nagyszombat, 1690

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Farkas János László: A meglett ember. Válogatott tanulmányok

Budapest, 2020
Irodalomtudomány

Fenyő Ervin (szerk.): Széchenyi választása. Széchenyi István és Seilern Crescence levelezése I, 1825–1837

Fordító: Kajtár Mária et al.
Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Flusser, Vilém: Az írás. Van-e jövője az írásnak?

Fordító: Tilmann J. A. - Jósvai Lídia
Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Fogarassy Miklós: Tandori-kalauz

Budapest, 1996
Irodalomtudomány

Földes Györgyi: Akit "nem látni az erdőben" Avantgárd nőírók nemzetközi és magyar kontextusban

Budapest, 2021
Irodalomtudomány

Fráter Zoltán: Áprily Lajos

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Gergye László (szerk.): Kazinczy Ferenc összes költeményei

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Görföl Balázs: Hans Georg Gadamer művészet- és költészetfelfogása

Budapest, 2016
Irodalomtudomány

Gracza Lajos (szerk.): Nem biccentek igent a pusztulásnak. Vujicsics Tihamér emlékére

Budapest, 2007
Irodalomtudomány

Granasztói Pál: Vallomás és búcsú

Budapest, 2007
Irodalomtudomány

Gránicz István: A nyelvészeti poétika útjai és lehetőségei

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Gulyás András (szerk.): Ó, Napkorong, ura a fénynek... Himnuszok az ókori Egyiptomból

Fordító: Grigássy Éva
Budapest, 2007
Irodalomtudomány

Gyertyán Ervin: Visszajátszás

Budapest, 2008
Irodalomtudomány

Gyöngyösi István: Márssal társolkodó Murányi Vénus

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Gyöngyösi István: Új életre hozatott Chariclia

Budapest, 2005
Irodalomtudomány

Gyöngyösi István et al. (szerk.): Porábúl megéledett Főnix avagy Kemény János emlékezete

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

H. Hubert Gabriella et al. (szerk.): Evangélikus és református gyülekezeti énekek, 1601-1700

Budapest, 2016
Irodalomtudomány

Hajdu Péter: Irodalom, történet, titok, idegenség

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Hajnal Mátyás: Szíves könyvecske / Bécs, 1629

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Hajnóczi Gábor (szerk.): A reneszánsz művészet történetének olvasókönyve I. XV. század

Fordító: Babics Zsófia et al.
Budapest, 2004
Irodalomtudomány

KBART