Balassi Kiadó

EMBLÉMÁNK A TUDÁS FÁJA

A Balassi Kiadót alapítói 1992-ben azzal a céllal indították útjára, hogy a humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez.

A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg tanulmányköteteket, monográfiákat kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven egyaránt.

Sorozatai több évtizede élnek és gazdagodnak.

Művészeti kiadványai között számos képzőművészeti album, zenetörténeti kuriózum is található.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

Legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötete volt.

Megjelent könyveiről naprakészen tájékozódhatnak a honlapról: www. balassikiado.hu.

A Kiadó saját könyvesboltjában, a Balassi Könyvesboltban találják az érdeklődők a legnagyobb választékot könyveinkből a legkedvezőbb áron, ezeket webáruházunkban is megrendelhetik azonos kedvezménnyel, akár személyes átvétellel, akár futárszolgálattal házhoz szállítva.

Az Arcanumtól megrendelhető könyvek sajnos nem fedik le teljesen a három évtized teljes választékát, egyes – elsősorban külföldi jogtulajdonosok – nem járultak hozzá a könyveik digitalizálásához, illetve időközben megszűntek, nem elérhetők.

Balassi Kiadó

Könyvek - Irodalomtudomány

Halmai Tamás: Gergely Ágnes

Budapest, 2012
Irodalomtudomány

Halmai Tamás:: Székely Magda

Budapest, 2011
Irodalomtudomány

Halmai Tamás:: Takács Zsuzsa

Budapest, 2010
Irodalomtudomány

Heé Veronika - Balázs Andrea (szerk.): Cseh költők antológiája I. Cseh modernek és avantgárd költők

Budapest, 2011
Irodalomtudomány

Heltai János: Alvinczi Péter és a heidelbergi peregrinusok

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Hidasi Judit - Vihar Judit (szerk.): Egy magyar lelkű japán Hani Kjóko

Budapest, 2018
Irodalomtudomány

Hopp Lajos: Az „antemurale” és „conformitas” humanista eszméje a magyar–lengyel hagyományban

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Horváth Györgyi: Utazó elméletek

Budapest, 2014
Irodalomtudomány

Horváth Iván: Gépeskönyv

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Horváth Iván - Tverdota György: Miért fáj ma is? Az ismeretlen József Attila

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Horváth Károly: A romantika értékrendszere

Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Hubert Gabriella et al. (szerk.): Evangélikus és református gyülekezeti énekek 1601-1700.

Budapest, 2016
Irodalomtudomány

Imre Mihály: Úton járásnak megírása. Kulturális emlékezet, retorikai-poétikai elvek érvényesülése Szenci Molnár Albert műveiben

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Jákfalvi Magdolna (szerk.): Színházi antológia. XX. század

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Jankovics József: Ex Occidente… A 17. századi magyar irodalom európai kapcsolatai

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Jankovics József: Klaniczay-emlékkönyv. Tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Jankovics József - Kőszeghy Péter - Szentmártoni Szabó Géza (szerk.): Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény II. A 16. század magyar nyelvű világi irodalma

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Jankovics József - Németh S. Katalin (szerk.): Der Mythos von Amor und Psyche in der europäischen Renaissance

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Jankovics József - Németh S. Katalin (szerk.): Die Ideologie der Formen

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Jankovits László: Accessus ad Janum. A műértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Jankovits László: Hazugok, fecsegők, álmodozók. Tanulmányok a régi magyar költészetről

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Jeney Éva - Józan Ildikó (szerk.): Nyelvi álarcok. Tizenhárman a fordításról

Budapest, 2008
Irodalomtudomány

Jeney Éva - Józan Ildikó (szerk.): Túl minden határon. A magyar irodalom külföldön

Budapest, 2008
Irodalomtudomány

Jeney Éva - Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): A kultúra átváltozásai. Kép, zene, szöveg

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Jeney Éva (szerk.): Szó és betű szerint a világ

Budapest, 2010
Irodalomtudomány

Jesenšek, Marko: Prekmuriana

Budapest, 2010
Irodalomtudomány

Józan Ildikó: Hadúr megfizet érte, reméljük! Illyés Gyula és Gara László levelezése 1939–1966

Budapest, 2007
Irodalomtudomány

Józan Ildikó: Mű, fordítás, történet. Elmélkedések

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Józan Ildikó (szerk.): A műfordítás elveiről. Magyar fordításelméleti szöveggyűjtemény

Budapest, 2008
Irodalomtudomány

József Attila: Az istenek halnak, az ember él. Tárgyi kritikai tanulmány Babits Mihály verseskötetéről (Budapest, 1930)

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Kabdebó Lóránt: Rögeszmerend. Turczi István művének tragikus derűje

Budapest, 2007
Irodalomtudomány

Kálmán C. György: „Dehogy is terem citromfán”. Irodalomelméleti írások

Budapest, 2019
Irodalomtudomány

Kálmán C. György: Dehogyis terem citromfán

Budapest, 2019
Irodalomtudomány

Kálmán C. György: Élharcok és arcélek. A korai magyar avantgárd költészet és a kánon

Budapest, 2008
Irodalomtudomány

Kálmán C. György: Te rongyos (elm)élet!

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Kálmán C. György (szerk.): Az értelmező közösségek elmélete

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Kántor Lajos: Erdélyi sorskerék. Szabédi László és a történelem

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Kántor Lajos (szerk.): Szegényeknek – palota. XX. századi román esszék

Fordító: Borsi-Kálmán Béla - Kántor Erzsébet - Zirkuli Péter
Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Kappanyos András: Bajuszbögre, lefordítatlan műfordítás, adaptáció, kulturális transzfer

Budapest, 2015
Irodalomtudomány

Kappanyos András: Hová tűnt a huszadik század

Budapest, 2013
Irodalomtudomány

Kappanyos András: Kétséges egység. Az Átokföldje, és amit tehetünk vele

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Kappanyos András: Tánc az élen. Ötletek az avantgárdról

Budapest, 2008
Irodalomtudomány

Karafiáth Judit - Tverdota György (szerk.): Acclimater l’autre. La traduction littéraire et son contexte culturel

Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Katona József: Ziska a Calice a' táboriták vezére

Budapest, 2022
Irodalomtudomány

Kecskeméti Gábor: Római szerzők 17. századi magyar fordításai

Budapest, 1993
Irodalomtudomány

Kemény Gábor: Képekbe menekülő élet. Krúdy Gyula képalkotásáról és a nyelvi kép stilisztikájáról

Budapest, 1993
Irodalomtudomány

Képes Júlia: Vágyba felöltözve, ruhátlan. Válogatás a trubadúrok költészetéből,

Budapest, 1996
Irodalomtudomány

Kiss József (szerk.): Petőfi-adattár III.

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Kiss Szemán Róbert: Szláv Pokol Pesten

Budapest, 2011
Irodalomtudomány

Klaniczay Gábor - Kőszeghy Péter (szerk.): Klaniczay Tibor: Stílus, nemzet és civilizáció

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

KBART