Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.

A Kiadó sorozatairól – köztük több mint két évtizede folyamatosan megjelenő is van – honlapunkon (www. balassikiado.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. Álljon itt néhány példa: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.

Könyvek - Könyvészet

Bánfi Szilvia - V. Ecsedy Judit: A magyarországi nyomdászat képes krónikája 1473-1700

Budapest, 2014
Könyvészet

Deé Nagy Anikó: A marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtár ex librisei

Budapest, 2001
Könyvészet

Haiman György - Muszka Erzsébet - Borsa Gedeon:: A nagyszombati jezsuita kollégium és az egyetemi nyomda leltára, 1773

Budapest, 1997
Könyvészet

Haiman György (szerk.): A nagyszombati egyetemi nyomda betűmintakönyve, 1773

Budapest, 1997
Könyvészet

Knapp Éva:: Libellus. Válogatott könyv- és könyvtártörténeti tanulmányok

Budapest, 2007
Könyvészet

Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig

Budapest, 2003
Könyvészet

Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon. A kezdetektől 1730-ig

Budapest, 1998
Könyvészet

Muckenhaupt Erzsébet - Benkő Samu (szerk.): A csíksomlyói Ferences Könyvtár kincsei. Könyvleletek 1980–1985

Budapest, 1999
Könyvészet

Simon Melinda: Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon, 1801-1900 / Hungarian Printers' and Publishers' Devices, 1801–1900

Budapest, 2012
Könyvészet

Simon Melinda: Kiadói és nyomdászjelvények. Hagyomány és korszerűség

Budapest, 2014
Könyvészet

V. Ecsedy Judit: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei 1473–1600

Budapest, 2004
Könyvészet

V. Ecsedy Judit - Pavercsik Ilona: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában. 1473–1800

Budapest, 1999
Könyvészet

V. Ecsedy Judit - Simon Melinda: Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon. 1488–1800. Hungarian Printers' and Publishers' Devices. 1488–1800

Budapest, 2009
Könyvészet

V. Ecsedy Judit (szerk.): Rola krakowskich drukarzy w kulturze wêgierskiej / Die Rolle des krakauer Druckwesens in der ungarischen Kultur, / A krakkói nyomdászat szerepe a magyar művelődésben

Budapest, 2000
Könyvészet

V. Ecsedy Judit:: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei, XVII. század. Nyugat és Észak-magyarországi nyomdák

Budapest, 2010
Könyvészet

KBART