Balassi Kiadó

EMBLÉMÁNK A TUDÁS FÁJA

A Balassi Kiadót alapítói 1992-ben azzal a céllal indították útjára, hogy a humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez.

A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg tanulmányköteteket, monográfiákat kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven egyaránt.

Sorozatai több évtizede élnek és gazdagodnak.

Művészeti kiadványai között számos képzőművészeti album, zenetörténeti kuriózum is található.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

Legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötete volt.

Megjelent könyveiről naprakészen tájékozódhatnak a honlapról: www. balassikiado.hu.

A Kiadó saját könyvesboltjában, a Balassi Könyvesboltban találják az érdeklődők a legnagyobb választékot könyveinkből a legkedvezőbb áron, ezeket webáruházunkban is megrendelhetik azonos kedvezménnyel, akár személyes átvétellel, akár futárszolgálattal házhoz szállítva.

Az Arcanumtól megrendelhető könyvek sajnos nem fedik le teljesen a három évtized teljes választékát, egyes – elsősorban külföldi jogtulajdonosok – nem járultak hozzá a könyveik digitalizálásához, illetve időközben megszűntek, nem elérhetők.

Balassi Kiadó

Könyvek - Művelődéstörténet

  • 1
  • 2
Albertus Magnus: Az állatokról

Fordító: Magyar László András
Budapest, 1996
Művelődéstörténet

Balázs Mihály - Keserű Gizella (szerk.): György Enyedi and the Central European unitarianism in the 16–17th Centuries

Budapest, 2000
Művelődéstörténet

Békés Enikő: Asztrológia, orvoslás és fiziognómia Galeotto Marzio műveiben

Budapest, 2014
Művelődéstörténet

Benderli, Gün: A szív emlékezni és meséli vágyik. Terített asztalok mellett

Fordító: Tasnádi Edit
Budapest, 2019
Művelődéstörténet

Berecz Ágnes (szerk.): „Semmi újságot írni nem tudok”. Ráday Gedeonné Szentpéteri Katalin levelezése

Budapest, 2016
Művelődéstörténet

Birnbaum, Marianna D.: The Orb and the Pen. Janus Pannonius, Matthias Corvinus, and the Buda Court

Budapest, 1996
Művelődéstörténet

Buda Attila: Macskatéka

Budapest, 2014
Művelődéstörténet

Csepregi Zoltán: A reformáció nyelve

Budapest, 2013
Művelődéstörténet

D. Molnár István: Kálvinista csepp a katolikus tengerben

Budapest, 2009
Művelődéstörténet

Davis, Natalie Zemon: Társadalom és kultúra a kora újkori Franciaországban

Fordító: Csaba István - Erdősi Péter - Kappanyos András
Budapest, 2001
Művelődéstörténet

Dénes Iván Zoltán: Választott nemzet. Marczali Henrik élete és munkássága

Budapest, 2022
Művelődéstörténet, Open access

Déry Tibor: Sirályháton – Dr. Nikodémusz Lázár híres útikalandjai

Budapest, 1993
Művelődéstörténet

Domokos György: Ottavio Baldigara. Egy itáliai várfundáló mester Magyarországon

Budapest, 2000
Művelődéstörténet

Endrei Walter et al. (szerk.): Több nemzet vallja magáénak. Tudósok, találmányok és felfedezések a közép-európai régióban

Budapest, 2001
Művelődéstörténet

Farkas Attila Márton: Az alkímia eredete és misztériuma

Budapest, 2001
Művelődéstörténet

Farkas Gábor Farkas: Régi könyvek, új csillagok

Budapest, 2011
Művelődéstörténet

Fazekas Sándor (szerk.): „Jobb aranyat csinált a császárénál is”. A szebeni Nicolaus Melchiornak tulajdonított alkímiai mise és utóélete

Budapest, 2017
Művelődéstörténet

Fülöp Zoltán Ottó: A borvíztől a hungarikumig

Budapest, 2021
Művelődéstörténet

G. Etényi Nóra: Hadszíntér és nyilvánosság. A magyarországi török háború hírei a 17. századinémet újságokban

Budapest, 2003
Művelődéstörténet

G. Etényi Nóra - Horn Ildikó: Idővel paloták... Magyar udvari kultúra a 16-17. században

Budapest, 2005
Művelődéstörténet

Hadas Miklós - Zeke Gyula: Egy fölösleges ember élete

Budapest, 2012
Művelődéstörténet

Hanák Péter: A Kert és a Műhely

Budapest, 1999
Művelődéstörténet

Horhi Melius Péter: Herbarium. Az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznairól / Kolozsvár, 1578

Budapest, 2002
Művelődéstörténet

Jakob Glatz: Egy magyar ember őszinte megjegyzései hazájáról

Fordító: Ress László
Budapest, 2013
Művelődéstörténet

Jeszenszky Sándor: A trónörökös mértankönyve

Budapest, 2001
Művelődéstörténet

Jobst Ágnes: Gyógyító csillagok

Budapest, 2000
Művelődéstörténet

Keserű Bálint: Ráció és rajongás. Eszmeforgalom Nyugat-Európától Erdélyig

Budapest, 2018
Művelődéstörténet, Vallástudomány

Király Péter: A lantjáték Magyarországon a XV. századtól a XVII. század közepéig

Budapest, 1994
Művelődéstörténet

Kiss Marianne: Készíts nekem szállást

Budapest, 2003
Művelődéstörténet

Klaniczay Gábor: Az uralkodók szentsége a középkorban. Magyar dinasztikus szentkultuszok és európai modellek

Budapest, 2000
Művelődéstörténet

Klaniczay Gábor - Bellus Ibolya (szerk.): Árpád-házi Szent Margit legrégibb legendája és szentté avatási pere

Fordító: Bellus Ibolya - Szabó Zsuzsanna
Budapest, 1999
Művelődéstörténet

Klaniczay Tibor - Jankovics József (szerk.): Matthias Corvinus and the Humanism in Central Europe

Budapest, 1994
Művelődéstörténet

Kolta Magdolna (szerk.): Orbán Balázs összes fényképe a Székelyföldről

Budapest, 1993
Művelődéstörténet

Kovács István - Petneki Áron (szerk.): Bámulám a Visztulát… Krakkó a magyar művelődés történetében

Budapest, 2003
Művelődéstörténet

Kozák Gyula: A szabadság kicsiny szigete. Művészsorsok a 20. században

Budapest, 2015
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor I., Aachen - Bylica

Budapest, 2003
Művelődéstörténet, Open access

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor II., Calcagnini - Falkoner

Budapest, 2004
Művelődéstörténet, Open access

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor III., falkonéta - halászat

Budapest, 2005
Művelődéstörténet, Open access

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor IV., halételek - Jordán

Budapest, 2005
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor IX, Pálffy - rénes forint

Budapest, 2009
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor V., Jordánszky-kódex - kolostor-építészet

Budapest, 2006
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor VI., kolostorhálózat - Lestyán

Budapest, 2006
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor VII., Lethenyei - műgyűjtemény

Budapest, 2007
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor VIII., műhely - paleográfia

Budapest, 2008
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor X., reneszánsz - Szeben nyomdászata

Budapest, 2010
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor XI., Széchenyi - teuton lovagrend

Budapest, 2011
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor XII., Teutsch - vízjel

Budapest, 2011
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor XIII. Vizkeleti-kódex - Zsombori. Pótlás

Budapest, 2012
Művelődéstörténet

Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor XIV. Mutatók

Budapest, 2014
Művelődéstörténet

Kruppa Tamás: Tradíció és propaganda keresztútján. Fejezetek Báthory Zsigmond udvarának kultúrájából

Budapest, 2015
Művelődéstörténet

  • 1
  • 2

KBART