Balassi Kiadó

EMBLÉMÁNK A TUDÁS FÁJA

A Balassi Kiadót alapítói 1992-ben azzal a céllal indították útjára, hogy a humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez.

A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg tanulmányköteteket, monográfiákat kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven egyaránt.

Sorozatai több évtizede élnek és gazdagodnak.

Művészeti kiadványai között számos képzőművészeti album, zenetörténeti kuriózum is található.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

Legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötete volt.

Megjelent könyveiről naprakészen tájékozódhatnak a honlapról: www. balassikiado.hu.

A Kiadó saját könyvesboltjában, a Balassi Könyvesboltban találják az érdeklődők a legnagyobb választékot könyveinkből a legkedvezőbb áron, ezeket webáruházunkban is megrendelhetik azonos kedvezménnyel, akár személyes átvétellel, akár futárszolgálattal házhoz szállítva.

Az Arcanumtól megrendelhető könyvek sajnos nem fedik le teljesen a három évtized teljes választékát, egyes – elsősorban külföldi jogtulajdonosok – nem járultak hozzá a könyveik digitalizálásához, illetve időközben megszűntek, nem elérhetők.

Balassi Kiadó

Könyvek - Néprajz

  • 1
  • 2
Balassa M. Iván - Bálint Zsuzsa (szerk.): Koleszár Ferenc mesél. Egy zempléni pásztorember meséi. Egy zempléni pásztorember meséi

Budapest, 2021
Irodalomtudomány, Néprajz

Balatonyi Judit: A gyimesi lakodalmak

Budapest, 2017
Néprajz

Balogh Béla et al. (szerk.): Nagybányai boszorkányperek

Budapest, 2003
Néprajz

Bárth Dániel: A zombori ördögűző. Egy 18. századi ferences mentalitása

Budapest, 2016
Néprajz

Benedek Katalin (szerk.): A tengeri kisasszony. Ipolyi Arnold kéziratos kéziratos folklórgyűjteménye egész Magyarországról, 1846–1858

Budapest, 2006
Néprajz

Benedek Katalin (szerk.): Estefia, éjfélfia, hajnalfia

Budapest, 2013
Néprajz

Benedek Katalin (szerk.): Fanyűvő Jankó. Palócföld meséi és mondái Nagy Zoltán gyűjtésében

Budapest, 2010
Néprajz

Bessenyei József (szerk.): A magyarországi boszorkányság forrásai II.

Budapest, 2000
Néprajz

Bessenyei József (szerk.): A magyarországi boszorkányság forrásai, I.

Budapest, 1997
Néprajz

Dallos Edina: Napevő, holdfaló. A volgai törökség hiedelemlényei

Budapest, 2020
Néprajz, Történettudomány, Vallástudomány

Fél Edit - Hofer Tamás: Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban

Budapest, 1997
Néprajz

Görög Veronika (szerk.): A három út. Varsányi cigány mesék Berki Jánostól

Budapest, 2012
Néprajz

Hagenthurn Endre (szerk.): Segesvári boszorkányperek

Budapest, 2010
Néprajz

Hesz Ágnes - Pócs Éva: Present and Past in the Study of Religion and Magic

Budapest, 2019
Néprajz, Történettudomány, Vallástudomány

Hesz Ágnes - Pócs Éva (szerk.): Orvosistenektől a hortikulturális utópiáig

Budapest, 2016
Néprajz

Hoppál Mihály: A sámánság újjászületése

Budapest, 2013
Néprajz

Ilyefalvi Emese Éva (szerk.): Ráolvasások. Gyűjtemény a történeti forrásokból, 1188-1850

Budapest, 2014
Néprajz

Kálmány Lajos: Alföldi gyűjtés

Budapest, 2015
Néprajz

Kis-Halas Judit: Boszorkányok, gyógyítók és a gyűdi Szűz Mária. Az orvoslás piaca az újkori Dél-Dunántúlon

Budapest, 2020
Néprajz, Történettudomány, Vallástudomány

Klaniczay Gábor - Pócs Éva: Boszorkányok, varázslók és démonok Közép-kelet Európában

Budapest, 2014
Néprajz

Kunkovács László: Kece, milling, marázsa. Hagyományos halászat természetes vizeinken

Budapest, 2001
Néprajz

Liszt Ferenc: A cigányokról és magyarországi zenéjükről

Fordító: Hamburger Klára
Budapest, 2020
Néprajz, Open access, Zenetudomány

Magyar László András (szerk.): A vámpírokról 1755-1756

Fordító: Magyar László András
Budapest, 2021
Művelődéstörténet, Néprajz

Magyar Zoltán: A csángók mondavilága. Gyimesi csángó népmondák

Budapest, 2003
Néprajz

Magyar Zoltán: A herencsényi mesemondó. Herencsényi mesék, mondák és tréfás népi elbeszélések Bartusné Szandai Teréz előadásában

Budapest, 2004
Néprajz

Magyar Zoltán: A Szilágyság mondahagyománya

Budapest, 2007
Néprajz

Magyar Zoltán: Csinódi népköltészet. Az Úz-völgyi csángók néphagyománya

Budapest, 2009
Néprajz

Magyar Zoltán: Erdélyi népmondák

Budapest, 2022
Irodalom, Néprajz

Magyar Zoltán: Kalotaszegi népmondák

Budapest, 2004
Néprajz

Magyar Zoltán: Mátyás király narratív hagyományköre. Típus- és motívumindex

Budapest, 2017
Néprajz

Magyar Zoltán: Mezőségi népmondák

Budapest, 2012
Néprajz

Magyar Zoltán: Népmondák Erdély szívében. Alsó-Fehér megye mondahagyománya

Budapest, 2008
Néprajz

Magyar Zoltán: Szilágysági Dekameron. Szilágysámsoni tréfás népi elbeszélések és igaz történetek

Budapest, 2019
Néprajz

Magyar Zoltán: Torna felé vezet egy út

Budapest, 2011
Néprajz

Magyar Zoltán: Történetmondás és ökológiai tudás. Egy mesélő ember Farkasokpatakán

Budapest, 2022
Irodalom, Néprajz

Magyar Zoltán - Varga Norbert (szerk.): Ortutay Gyula Zoborvidéki folklórgyűjtése

Budapest, 2018
Néprajz

Magyar Zoltán (szerk.): Őrségi mesék és mondák

Budapest, 2013
Néprajz

Molnár Ádám (szerk.): A sámánhit emlékei. Török népek

Fordító: Dévényi Levente - Kocsis Zoltán
Budapest, 2003
Néprajz

Pakó László - Tóth G. Péter (szerk.): Kolozsvári boszorkányperek 1564-1743

Budapest, 2014
Néprajz

Pál-Antal Sándor - Kiss András et al. (szerk.): A magyarországi boszorkányság forrásai III.

Budapest, 2002
Néprajz

Peti Lehel: „Krisztus ajándéka van bennünk֨”. Pükösdizmus moldvai román, roma és csángó közösségekben

Budapest - Kolozsvár, 2020
Néprajz, Történettudomány, Vallástudomány

Pócs Éva: Hiedelemszövegek

Budapest, 2012
Néprajz

Pócs Éva (szerk.): Áldás és átok csoda és boszorkányság

Budapest, 2004
Néprajz

Pócs Éva (szerk.): Áldozat, divináció, istenítélet. Vallásetnológiai fogalmak tudományközeli megközelítésben

Budapest, 2018
Filozófia, Néprajz

Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben

Budapest, 2008
Néprajz

Pócs Éva (szerk.): Eksztázis, álom, látomás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben

Budapest, 1998
Néprajz

Pócs Éva (szerk.): Lélek, halál, túlvilág. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben

Budapest, 2001
Néprajz

Pócs Éva (szerk.): Mágikus és szakrális medicina

Budapest, 2010
Néprajz

Pócs Éva (szerk.): Maszk, átváltozás, beavatás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben

Budapest, 2007
Néprajz

Pócs Éva (szerk.): Mikrokozmosz – makrokozmosz. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben

Budapest, 2002
Néprajz

  • 1
  • 2

KBART