Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.

A Kiadó sorozatairól – köztük több mint két évtizede folyamatosan megjelenő is van – honlapunkon (www. balassikiado.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. Álljon itt néhány példa: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.

Könyvek - Színháztudomány

Bécsy Tamás: Kalandok a drámával. Magyar drámák 1945–1989

Budapest, 1996
Színháztudomány

Enyedi Sándor: Színészek, színházak, városok. A határon túli magyar színházművészet kislexikona

Budapest, 2005
Színháztudomány

Imre Zoltán (szerk.): Alternatív színháztörténetek. Alternatívok és alternatívák

Budapest, 2008
Színháztudomány

Jákfalvi Magdolna: A 20. századi színháztörténeti kánon alakulása

Budapest, 2011
Színháztudomány

Jákfalvi Magdolna: Avantgárd – színház – politika

Budapest, 2006
Színháztudomány

Jákfalvi Magdolna - Nánay István - Sipos Balázs (szerk.): A második életmű. Székely Gábor és a színházcsinálás iskolája

Budapest, 2016
Színháztudomány

Jákfalvi Magdolna (szerk.): Tanulmányok Várkonyi Zoltánról

Budapest, 2013
Színháztudomány

Kiss Gabriella: A magyar színházi hagyomány nevető arcai

Budapest, 2011
Színháztudomány

Kotte, Andreas: Bevezetés a színháztudományba

Fordító: Kotte, Edit
Budapest, 2015
Színháztudomány

Lenz, Jakob Michael Reinhold: Megjegyzések a színházról – A katonák – A nevelő avagy a házi nevelés előnyei

Fordító: Neményi Róza
Budapest, 1997
Színháztudomány

Máté Gábor: Első lépések

Budapest, 2014
Színháztudomány

Mátrai Diána Eszter: A csavartól a spirálig

Budapest, 2013
Színháztudomány

P. Müller Péter: Test és teatralitás

Budapest, 2009
Színháztudomány

Réz Pál (szerk.): Lucifer a katedrán. Kosztolányi Dezső színpadi játékai

Budapest, 1997
Színháztudomány

Sinkó László: Bognár László beszélgetései Sinkó Lászlóval és Sinkó Lászlóról

Budapest, 2001
Színháztudomány

Soóky Andrea (szerk.): Irén, te édes

Budapest, 2018
Színháztudomány

Soóky Andrea et al. (szerk.): Irén, Te édes! In memoriam Psota Irén

Budapest, 2018
Filmművészet, Színháztudomány

Szabó Székely Ármin: Zsámbéki Gábor három rendezése

Budapest, 2013
Színháztudomány

Szinetár Miklós - Kozák Gyula: Így kell ezt! …Vagy másképp. Szinetár Miklós elmondja életét Kozák Gyulának

Budapest, 2003
Színháztudomány

Szűcs Katalin Ágnes: Rendszerváltás a színházban

Budapest, 2017
Színháztudomány

Turnai Tímea: A színpadi látvány művészi útjai

Budapest, 2017
Színháztudomány

Turnai Tímea: Szenvedélyem a hivatásom Jánoskúti Márta jelmeztervező

Budapest, 2017
Színháztudomány

Várszegi Tibor: Az ittlét öröme. A színpadi mű hermeneutikája

Budapest, 2005
Színháztudomány

Zöldi Gergely - Soóky Andrea: Katona József Színház. 1982–2002

Budapest, 2002
Színháztudomány

KBART