Balassi Kiadó

EMBLÉMÁNK A TUDÁS FÁJA

A Balassi Kiadót alapítói 1992-ben azzal a céllal indították útjára, hogy a humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez.

A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg tanulmányköteteket, monográfiákat kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven egyaránt.

Sorozatai több évtizede élnek és gazdagodnak.

Művészeti kiadványai között számos képzőművészeti album, zenetörténeti kuriózum is található.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

Legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötete volt.

Megjelent könyveiről naprakészen tájékozódhatnak a honlapról: www. balassikiado.hu.

A Kiadó saját könyvesboltjában, a Balassi Könyvesboltban találják az érdeklődők a legnagyobb választékot könyveinkből a legkedvezőbb áron, ezeket webáruházunkban is megrendelhetik azonos kedvezménnyel, akár személyes átvétellel, akár futárszolgálattal házhoz szállítva.

Az Arcanumtól megrendelhető könyvek sajnos nem fedik le teljesen a három évtized teljes választékát, egyes – elsősorban külföldi jogtulajdonosok – nem járultak hozzá a könyveik digitalizálásához, illetve időközben megszűntek, nem elérhetők.

Balassi Kiadó

Könyvek - Történettudomány

Ács Pál - Székely Júlia (szerk.): Identitás és kultúra a török hódoltság korában

Budapest, 2012
Történettudomány

András Kubinyi et al.: Elenchus Fontium Historiae Urbanae III/2

Budapest, 1997
Történettudomány

Arató Krisztina - Koller Boglárka: Képzelt Európa

Budapest, 2013
Történettudomány

Baán István: A XIV-XVI. századi magyar történelem bizánci és kora újkori görög nyelvű forrásai

Budapest, 2013
Történettudomány

Balla Tibor: A magyar királyi honvéd lovasság 1868–1914

Budapest, 2000
Történettudomány

Balogh László - Keller László (szerk.): Fegyveres nomádok, nomád fegyverek

Budapest, 2004
Történettudomány

Balogh László - Kovács Szilvia (szerk.): Térítés – megtérés. A világvallások terjedése Kelet-Európa népei között

Budapest, 2009
Történettudomány

Barta Gábor - Fodor Pál (szerk.): Két tárgyalás Sztambulban. Hieronymus Łaski tárgyalása a töröknél János király nevében. Habardanecz János jelentése 1528. nyári sztambuli tárgyalásairól

Fordító: Barta Gábor - Kun József
Budapest, 1996
Történettudomány

Benits Péter (szerk.): Istvánffy Miklós magyarok dolgairól írt históriája. Tállyai Pál XVII. századi fordításában, I/1.

Fordító: Tállyai Pál
Budapest, 2001
Történettudomány

Benits Péter (szerk.): Istvánffy Miklós magyarok dolgairól írt históriája. Tállyai Pál XVII. századi fordításában, I/2.

Fordító: Tállyai Pál
Budapest, 2003
Történettudomány

Benits Péter (szerk.): Istvánffy Miklós Magyarok dolgairól írt históriája. Tállyai Pál XVII. századi fordításában, I/3.

Fordító: Tállyai Pál
Budapest, 2009
Történettudomány

Bessenyei József (szerk.): Zay Ferenc: János király árultatása – Kis Péter: Magyarázat – [Bánffy György]: Második János… török császárhoz menetele,

Budapest, 1993
Történettudomány

Bethlen János: Erdély története 1629–1673

Budapest, 1992
Történettudomány

Bonfini, Antonio: A magyar történelem tizedei

Fordító: Kulcsár Péter
Budapest, 1995
Történettudomány

Bozóki András - Sükösd Miklós (szerk.): Magyar anarchizmus 1884–1919. A magyarországi anarchizmus történeti forrásaiból

Budapest, 1998
Történettudomány

Braham, Randolph (szerk.): Tanulmányok a holokausztról V.

Budapest, 2011
Történettudomány

Braham, Randolph L. (szerk.): Tanulmányok a holokausztról II.

Budapest, 2002
Történettudomány

Braham, Randolph L. (szerk.): Tanulmányok a holokausztról III.

Budapest, 2004
Történettudomány

Büky Barna: Visszapillantás a hidegháborúra

Budapest, 2001
Történettudomány

Clari, Robert de: Konstantinápoly hódoltatása

Fordító: Csernus Sándor - Cs. Tóth Annamária
Budapest, 2013
Történettudomány

Czigány István: Reform vagy kudarc? Kísérletek a magyarországi katonaság beillesztésére a Habsburg Birodalom hadseregébe 1600–1700

Budapest, 2004
Történettudomány

Czigány István - Hankó Ágnes et al. (szerk.): Napló Buda, avagy Offen erős városának híres ostromáról…

Budapest, 1998
Történettudomány

Dobrovits Mihály: Jurták és az Ebesz között

Budapest, 2015
Történettudomány

Felföldi Szabolcs - Sinkovics Balázs (szerk.): Nomád népvándorlások, magyar honfoglalás

Budapest, 2001
Történettudomány

Ferdinandy Mihály: III. Ottó, a szent császár

Fordító: Váróczi Zsuzsa
Budapest, 2000
Történettudomány

Fodor Pál: A szultán és az aranyalma. Tanulmányok az oszmán-török történelemről

Budapest, 2001
Történettudomány

Font Márta: Oroszország, Ukrajna, Rusz

Budapest, 1998
Történettudomány

Font Márta (szrk.): A keresztény nagyhatalmak vonzásában. Közép- és Kelet-Európa a 10–12. században

Budapest, 2005
Történettudomány

Frojimovics Kinga: Szétszakadt történelem. Zsidó vallási irányzatok Magyarországon 1868–1950

Budapest, 2008
Történettudomány

Frojimovics Kinga - Molnár Judit (szerk.): A Világ Igazai Magyarországon a második világháború alatt

Fordító: Novák György
Budapest, 2009
Történettudomány

Gerő András - Jalsovszky Katalin - Tomsics Emőke: Once Upon a Time in Hungary

Fordító: Johanna Kapitánffy
Budapest, 1996
Történettudomány

Gerő András - Jalsovszky Katalin - Tomsics Emőke: Volt egyszer egy Magyarország

Budapest, 1996
Történettudomány

Györffy György: István király és műve. 3. Bővített, javított kiadás

Budapest, 2000
Történettudomány

Györffy György: István király és műve. Negyedik, javított kiadás

Budapest, 2013
Történettudomány

Györffy György: Krónikáink és a magyar őstörténet. Régi kérdések – új válaszok

Budapest, 1993
Történettudomány

Györffy György (szerk.): Árpád-kori oklevelek. 1101–1196

Budapest, 1997
Történettudomány

Györffy György et al. (szerk.): Chartae Antiquissimae Hungariae

Budapest, 1997
Történettudomány

H. Haraszti Éva: A Kossuth-láz Angliában

Budapest, 2003
Történettudomány

H. Haraszti Éva: Horthy Miklós – dokumentumok tükrében

Budapest, 1993
Történettudomány

Hamp Gábor - Horányi Özséb - Rábai László: Magyar megfontolások a Soáról

Budapest, 1999
Történettudomány

Hermann Róbert: A Drávától a Lajtáig. Tanulmányok az 1848 nyári és őszi dunántúli hadi események történetéhez

Budapest, 2008
Történettudomány

Hermann Róbert (szerk.): Szószék és csatatér. Politikusi naplók és visszaemlékezések 1848–1849

Budapest, 2000
Történettudomány

Hofer Tamás (szerk.): Magyarok Kelet és Nyugat közt. A nemzettudat változó jelképei

Budapest, 1996
Történettudomány

Horn Ildikó: Hit és hatalom. Az erdélyi unitárius nemesség 16. századi története

Budapest, 2009
Történettudomány

Horváth Gergely Krisztián: Bécs vonzásában

Budapest, 2013
Történettudomány

II. Piusz pápa: II. Piusz pápa feljegyzései II/1

Fordító: Bellus Ibolya - Boronkai Iván
Budapest, 2001
Történettudomány

II. Piusz pápa: II. Piusz pápa feljegyzései II/2

Fordító: Bellus Ibolya - Boronkai Iván
Budapest, 2001
Történettudomány

Izikné Hedri Gabriella - Palánkai Tibor (szerk.): Európa ma és holnap. Hogyan készül fel Magyarország a csatlakozásra az Európai Unióhoz?

Budapest, 1998
Történettudomány

Izikné Hedri Gabriella - Palánkai Tibor (szerk.): Európa ma és holnap. Hogyan készül fel Magyarország a csatlakozásra az Európai Unióhoz?

Budapest, 2002
Történettudomány

Joinville, Jean de - Csernus Sándor et al. (szerk.): Szent Lajos élete és bölcs mondásai

Fordító: Csernus Sándor - Cs. Tóth Annamária
Budapest, 2016
Történettudomány

KBART