Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.

A Kiadó sorozatairól – köztük több mint két évtizede folyamatosan megjelenő is van – honlapunkon (www. balassikiado.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. Álljon itt néhány példa: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.

Könyvek - Történettudomány

Benits Péter (szerk.): Istvánffy Miklós magyarok dolgairól írt históriája. Tállyai Pál XVII. századi fordításában I/2

Fordító: Tállyai Pál
Budapest, 2003
Történettudomány

Bessenyei József (szerk.): Zay ferenc: János király árultatása – Kis Péter: Magyarázat – [Bánffy György]: Második János… török császárhoz menetele,

Budapest, 1993
Történettudomány

Bethlen János: Erdély története 1629–1673

Budapest, 1992
Történettudomány

Bozóki András - Sükösd Miklós (szerk.): Magyar anarchizmus 1884–1919. A magyarországi anarchizmus történeti forrásaiból

Budapest, 1998
Történettudomány

Braham, Randolph L. (szerk.): Tanulmányok a holokausztról II.

Budapest, 2002
Történettudomány

Büky Barna: Visszapillantás a hidegháborúra

Budapest, 2001
Történettudomány

Czigány István - Hankó Ágnes et al. (szerk.): Napló Buda, avagy Offen erős városának híres ostromáról…

Budapest, 1998
Történettudomány

Felföldi Szabolcs - Sinkovics Balázs (szerk.): Nomád népvándorlások, magyar honfoglalás

Budapest, 2001
Történettudomány

Fodor Pál: A szultán és az aranyalma. Tanulmányok az oszmán-török történelemről

Budapest, 2001
Történettudomány

Font Márta: Oroszország, Ukrajna, Rusz

Budapest, 1998
Történettudomány

Györffy György: Krónikáink és a magyar őstörténet. Régi kérdések – új válaszok

Budapest, 1993
Történettudomány

Györffy György (szerk.): Árpád-kori oklevelek. 1101–1196

Budapest, 1997
Történettudomány

H. Haraszti Éva: Horthy Miklós – dokumentumok tükrében

Budapest, 1993
Történettudomány

H. Haraszti Éva: A Kossuth-láz Angliában

Budapest, 2003
Történettudomány

II. Piusz pápa: II. Piusz pápa feljegyzései II/1

Fordító: Bellus Ibolya - Boronkai Iván
Budapest, 2001
Történettudomány

II. Piusz pápa: II. Piusz pápa feljegyzései II/2

Fordító: Bellus Ibolya - Boronkai Iván
Budapest, 2001
Történettudomány

Izikné Hedri Gabriella - Palánkai Tibor (szerk.): Európa ma és holnap. Hogyan készül fel Magyarország a csatlakozásra az Európai Unióhoz?

Budapest, 1998
Történettudomány

Kmoskó Mihály: Mohamedán írók a steppe népeiről. Földrajzi irodalom I/1.

Budapest, 1997
Történettudomány

Kovács Zsuzsa - Németi Tamás: Szeptember 11. Értelmezések, elméletek, viták

Fordító: Kovács Zsuzsa et al.
Budapest, 2002
Történettudomány

Kristó Gyula: A székelyek eredete

Budapest, 2005
Történettudomány

Márton Alfréd: A Kárpát-medence és a steppe

Budapest, 2001
Történettudomány

Mózes Huba: A fejedelemasszony portréjához. Széljegyzetek, dokumentumok

Budapest, 1994
Történettudomány

Pető Andrea: Rajk Júlia

Budapest, 2001
Történettudomány

Pollmann Ferenc: Balszerencse, semmi más? Tersztyánszky Károly cs. és kir. vezérezredes élete és pályafutása

Budapest, 2003
Történettudomány

Randolph L. Braham (szerk.): Tanulmányok a holokausztról I,

Budapest, 2001
Történettudomány

Róna-Tas András (szerk.): Források a korai magyar történelem ismeretéhez

Budapest, 2001
Történettudomány

Szádeczky-Kardoss Samu: Az avar történelem forrásai 557-től 806-ig

Budapest, 1998
Történettudomány

Szűcs Jenő: A magyar nemzeti tudat kialakulása

Budapest, 1997
Történettudomány

KBART