Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.

A Kiadó sorozatairól – köztük több mint két évtizede folyamatosan megjelenő is van – honlapunkon (www. balassikiado.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. Álljon itt néhány példa: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.

Könyvek - Vallástudomány

Bárdos-Féltoronyi Miklós: Egyházak és államok Köztes-Európában. Geopolitikai töprengések

Fordító: Sajó Tamás
Budapest, 2001
Vallástudomány

D. Molnár István: Vallási kisebbség és kisebbségi vallás. Görög katolikusok a régi és mai Lengyelországban

Budapest, 1995
Vallástudomány

Glózer Rita - Mártonffy Marcell - Szöllősy Ágnes: A kölcsönösség struktúrái

Budapest, 2002
Vallástudomány

Gyulai Endre: Igazságosabb és testvériesebb világot! A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele a hívekhez és minden jóakaratú emberhez a magyar társadalomról

Budapest, 1997
Vallástudomány

Hamp Gábor - Szöllősy Ágnes (szerk.): Egyház és kommunikáció

Budapest, 2000
Vallástudomány

Jaczkó Sándor (szerk.): A váradi egyház 1524. évi zsinati határozatai

Budapest, 2016
Vallástudomány

Káldos János et al. (szerk.): Unitario-ecclesiastica historia Transylvanica I–II.

Budapest, 2002
Vallástudomány

Káldos János et al. (szerk.): Unitario-ecclesiastica historia Transylvanica I.

Budapest, 2002
Vallástudomány

Morel, Julius: Radikális egyházreform

Fordító: Mente Éva
Budapest, 2007
Vallástudomány

Pongrácz Mária (szerk.): A vallások és az európai integráció I.

Budapest, 2000
Vallástudomány

Pongrácz Mária (szerk.): A vallások és az európai integráció II.

Budapest, 2000
Vallástudomány

Riché, Pierre: II. Szilveszter, az ezredik év pápája

Fordító: Somorjai Gabi
Budapest, 1999
Vallástudomány

Serfőző Szabolcs: A sasvári pálos kegyhely története

Budapest, 2012
Vallástudomány

Solymosi László: A veszprémi egyház 1515. évi zsinati határozatai / Constitutiones synodales ecclesiae Vespremiensis anni MDXV

Budapest, 1997
Vallástudomány

Szabó Lajos - Tomka Miklós - Horváth Pál (szerk.): …és akik mást hisznek? Hívek és egyházak egymásról

Budapest, 2000
Vallástudomány

KBART