Balassi Kiadó

EMBLÉMÁNK A TUDÁS FÁJA

A Balassi Kiadót alapítói 1992-ben azzal a céllal indították útjára, hogy a humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez.

A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg tanulmányköteteket, monográfiákat kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven egyaránt.

Sorozatai több évtizede élnek és gazdagodnak.

Művészeti kiadványai között számos képzőművészeti album, zenetörténeti kuriózum is található.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

Legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötete volt.

Megjelent könyveiről naprakészen tájékozódhatnak a honlapról: www. balassikiado.hu.

A Kiadó saját könyvesboltjában, a Balassi Könyvesboltban találják az érdeklődők a legnagyobb választékot könyveinkből a legkedvezőbb áron, ezeket webáruházunkban is megrendelhetik azonos kedvezménnyel, akár személyes átvétellel, akár futárszolgálattal házhoz szállítva.

Az Arcanumtól megrendelhető könyvek sajnos nem fedik le teljesen a három évtized teljes választékát, egyes – elsősorban külföldi jogtulajdonosok – nem járultak hozzá a könyveik digitalizálásához, illetve időközben megszűntek, nem elérhetők.

Balassi Kiadó

Könyvek - Vallástudomány

Bárdos-Féltoronyi Miklós: Egyházak és államok Köztes-Európában. Geopolitikai töprengések

Fordító: Sajó Tamás
Budapest, 2001
Vallástudomány

D. Molnár István: Vallási kisebbség és kisebbségi vallás. Görög katolikusok a régi és mai Lengyelországban

Budapest, 1995
Vallástudomány

Dallos Edina: Napevő, holdfaló. A volgai törökség hiedelemlényei

Budapest, 2020
Néprajz, Történettudomány, Vallástudomány

Domokos György - Kuffart Hajnalka - Szovák Márton (szerk.): Vestigia II. Magyar források Itáliából

Piliscsaba, 2018
Történettudomány, Vallástudomány

Glózer Rita - Mártonffy Marcell - Szöllősy Ágnes: A kölcsönösség struktúrái

Budapest, 2002
Vallástudomány

Győrfy Eszter: Átrajzolt határok. Felekezeti együttélés, vallási és etnikai kötődések Székelyföld és Moldva határán

Budapest, 2021
Vallástudomány

Gyulai Endre: Igazságosabb és testvériesebb világot! A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele a hívekhez és minden jóakaratú emberhez a magyar társadalomról

Budapest, 1997
Vallástudomány

Hamp Gábor - Szöllősy Ágnes (szerk.): Egyház és kommunikáció

Budapest, 2000
Vallástudomány

Hesz Ágnes - Pócs Éva: Present and Past in the Study of Religion and Magic

Budapest, 2019
Néprajz, Történettudomány, Vallástudomány

Jaczkó Sándor (szerk.): A váradi egyház 1524. évi zsinati határozatai

Budapest, 2016
Vallástudomány

Káldos János et al. (szerk.): Unitario-ecclesiastica historia Transylvanica I.

Budapest, 2002
Vallástudomány

Káldos János et al. (szerk.): Unitario-ecclesiastica historia Transylvanica I–II.

Budapest, 2002
Vallástudomány

Keserű Bálint: Ráció és rajongás. Eszmeforgalom Nyugat-Európától Erdélyig

Budapest, 2018
Művelődéstörténet, Vallástudomány

Kis-Halas Judit: Boszorkányok, gyógyítók és a gyűdi Szűz Mária. Az orvoslás piaca az újkori Dél-Dunántúlon

Budapest, 2020
Néprajz, Történettudomány, Vallástudomány

Klaniczay Gábor: A boszorkányüldözés története

Budapest, 2022
Történettudomány, Vallástudomány

Kőszeghy Péter (szerk.): Az keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek

Budapest, 2019
Vallástudomány, Zenetudomány

Morel, Julius: Radikális egyházreform

Fordító: Mente Éva
Budapest, 2007
Vallástudomány

Peti Lehel: „Krisztus ajándéka van bennünk֨”. Pükösdizmus moldvai román, roma és csángó közösségekben

Budapest - Kolozsvár, 2020
Néprajz, Történettudomány, Vallástudomány

Pongrácz Mária (szerk.): A vallások és az európai integráció I.

Budapest, 2000
Vallástudomány

Pongrácz Mária (szerk.): A vallások és az európai integráció II.

Budapest, 2000
Vallástudomány

Riché, Pierre: II. Szilveszter, az ezredik év pápája

Fordító: Somorjai Gabi
Budapest, 1999
Vallástudomány

Serfőző Szabolcs: A sasvári pálos kegyhely története

Budapest, 2012
Vallástudomány

Solymosi László: A veszprémi egyház 1515. évi zsinati határozatai / Constitutiones synodales ecclesiae Vespremiensis anni MDXV

Budapest, 1997
Vallástudomány

Szabó Lajos - Tomka Miklós - Horváth Pál (szerk.): …és akik mást hisznek? Hívek és egyházak egymásról

Budapest, 2000
Vallástudomány

Tóth G. Gábor: Boszorkánypánik és babonatéboly

Budapest, 2020
Néprajz, Történettudomány, Vallástudomány

Újlaki-Nagy Réka (szerk.): Zsidó Székelyek. A bözödújfalusi szombatos közösség emlékezete

Budapest, 2019
Művelődéstörténet, Néprajz, Vallástudomány

Vidacs Bea - Pócs Éva: Faith, Doubt and Knowledge in Religious Thinking

Budapest, 2020
Néprajz, Open access, Történettudomány, Vallástudomány

Zvara Edina: „Az keresztyén olvasóknak”. Magyar nyelvű bibliafordítások és -kiadások előszavai és ajánlásai a 16-17. századból

Budapest, 2003
Művelődéstörténet, Vallástudomány

KBART