Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.

A Kiadó sorozatairól – köztük több mint két évtizede folyamatosan megjelenő is van – honlapunkon (www. balassikiado.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. Álljon itt néhány példa: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.

Könyvek

Ács Pál: Elváltozott idők. Irányváltások a régi magyar irodalomban

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Ács Pál - Jankovics József - Kőszeghy Péter (szerk-): Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I. Humanizmus

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Ács Pál - Székely Júlia (szerk.): Identitás és kultúra a török hódoltság korában

Budapest, 2012
Történettudomány

Ács Pál et al. (szerk.): Bogáti Fazakas Miklós históriás énekei és bibliai parafrázisai

Budapest, 2018
Irodalomtudomány

Agárdi Péter: Irodalomról vagy más ily fontos emberi lomról

Budapest, 2013
Irodalomtudomány

Agárdi Péter et al. (szerk.): A hetvenes évek kultúrája. Tanácskozás a Fiatal Művészek Klubjában 1980. április 10–12.

Budapest, 2002
Művészettörténet

Albert Gábor: Szemere Bertalan leveleskönyve, 1849–1865

Fordító: Frank Tibor
Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Alberti, Leon Battista: A festészetről / Della pittura, 1436

Budapest, 1997
Művészettörténet

Albertus Magnus: Az állatokról

Fordító: Magyar László András
Budapest, 1996
Művelődéstörténet

Alexander, Jeffrey C.: Szociológiaelmélet a II. világháború után

Fordító: Berényi Gábor
Budapest, 1996
Szociológia

András Kubinyi et al.: Elenchus Fontium Historiae Urbanae III/2

Budapest, 1997
Történettudomány

Andreas Capellanus: A szerelemről

Fordító: Rajnavölgyi Géza
Budapest, 2012
Irodalomtudomány

Arató Krisztina - Koller Boglárka: Képzelt Európa

Budapest, 2013
Történettudomány

Baán István: A XIV-XVI. századi magyar történelem bizánci és kora újkori görög nyelvű forrásai

Budapest, 2013
Történettudomány

Babarczy Eszter: A ház, a kert, az utca

Budapest, 1996
Irodalom

Babó Titti Kristóf: A szegezett árnyu madár

Budapest, 2003
Irodalom

Bagi Zsolt: Az irodalmi nyelv fenomenológiája

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Bakó Boglárka - Papp Richárd - Szarka László (szerk.): Mindennapi előítéletek. Társadalmi távolságok és etnikai sztereotípiák

Budapest, 2007
Szociológia

Bakó Endre: Kiss Tamás

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Bakonyi István: Bella István

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Bakonyi István: Takács Imre

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Bakos Tamás - Bálványos Huba - Preisinger Zsuzsa - Sándor Zsuzsa: A vizuális nevelés pedagógiája a 6–12 éves korosztályban

Budapest, 2001
Művészettörténet

Bakos Tamás - Bálványos Huba - Preisinger Zsuzsa - Sándor Zsuzsa: A vizuális nevelés pedagógiája a 6–12 éves korosztályban. Harmadik kiadás

Budapest, 2003
Művészettörténet

Balassa Péter: Átkelés I. Mi tanulható az Újholdtól?

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Balassa Péter: Átkelés II. Lélekkertészet

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Balassa Péter: Magatartások találkozója

Budapest, 2007
Irodalomtudomány

Balassa Péter: Mindnyájan benne vagyunk. Nádas Péter művei

Budapest, 2007
Irodalomtudomány

Balassa Péter: Segédigék. Esterházy Péter prózájáról

Budapest, 2005
Irodalomtudomány

Balatonyi Judit: A gyimesi lakodalmak

Budapest, 2017
Néprajz

Balázs Mihály: Felekezetiség és fikció. Tanulmányok 16–17. századi irodalmunkról

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Balázs Mihály: Teológia és irodalom. Az Erdélyen kívüli antitrinitarizmus kezdetei

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Balázs Mihály - Keserű Gizella (szerk.): György Enyedi and the Central European unitarianism in the 16–17th Centuries

Budapest, 2000
Művelődéstörténet

Bálint Csanád: A nagyszentmiklósi kincs

Budapest, 2004
Régészet

Bálint István - Roskó Gábor: Kikötői beszélgetések. Keserű mesék felnőtteknek

Budapest, 2005
Irodalom

Balla Tibor: A magyar királyi honvéd lovasság 1868–1914

Budapest, 2000
Történettudomány

Balogh Béla et al. (szerk.): Nagybányai boszorkányperek

Budapest, 2003
Néprajz

Balogh István - Karácsony András: Német társadalomelméletek. Témák és trendek 1950-től napjainkig

Budapest, 2000
Filozófia

Balogh László - Keller László (szerk.): Fegyveres nomádok, nomád fegyverek

Budapest, 2004
Történettudomány

Balogh László - Kovács Szilvia (szerk.): Térítés – megtérés. A világvallások terjedése Kelet-Európa népei között

Budapest, 2009
Történettudomány

Balogh Magdolna: Kiúttalan utakon. A katasztrofista irodalom Közép- és Kelet-Európában

Budapest, 1993
Irodalomtudomány

Balogh Magdolna: Rabul ejtett értelmek

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Balogh Magdolna - Berkes Tamás - Krasztev Péter: Áttűnések. A századforduló irodalma Közép- és Kelet-Európában

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Balogh Tamás (szerk.): Huizinga, a rejtőzködő. Utam a históriához – Hollandia szellemi ismérve – Jan Veth élete és műve

Fordító: Tóth Krisztina
Budapest, 1999
Filozófia

Bálványos Huba: Esztétikai-művészeti ismeretek, esztétikai-művészeti nevelés. Képzőművészet, tárgy- és környezetkultúra

Budapest, 1998
Művészettörténet

Bálványos Huba: Esztétikai-művészeti ismeretek, nevelés

Budapest, 2003
Művészettörténet

Bálványos Huba - Sánta László: Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció

Budapest, 1998
Művészettörténet

Bálványos Huba - Sánta László: Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció. Negyedik kiadás

Budapest, 2003
Művészettörténet

Bálványos Huba (szerk.): Látás és szemléltetés. Szöveggyűjtemény

Budapest, 2003
Művészettörténet

Banerjee, Abhijit V. - Duflo, Esther: A szegények gazdálkodása. A szegénység elleni küzdelem teljes újragondolása

Fordító: Hudecz András
Budapest, 2016
Szociológia

Bánffy Miklós: Drámák

Budapest, 2010
Irodalom

KBART