Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.

A Kiadó sorozatairól – köztük több mint két évtizede folyamatosan megjelenő is van – honlapunkon (www. balassikiado.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. Álljon itt néhány példa: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.

Könyvek

Bánffy Miklós: Erdélyi történet I–III.

Budapest, 2006
Irodalom

Bánffy Miklós: Milolu. Három kisregény

Budapest, 2007
Irodalom

Bánffy Miklós: Novellák

Budapest, 2008
Irodalom

Bánfi Szilvia - V. Ecsedy Judit: A magyarországi nyomdászat képes krónikája 1473-1700

Budapest, 2014
Könyvészet

Bárdos-Féltoronyi Miklós: Egyházak és államok Köztes-Európában. Geopolitikai töprengések

Fordító: Sajó Tamás
Budapest, 2001
Vallástudomány

Barta Gábor - Fodor Pál (szerk.): Két tárgyalás Sztambulban. Hieronymus Łaski tárgyalása a töröknél János király nevében. Habardanecz János jelentése 1528. nyári sztambuli tárgyalásairól

Fordító: Barta Gábor - Kun József
Budapest, 1996
Történettudomány

Bárth Dániel: A zombori ördögűző. Egy 18. századi ferences mentalitása

Budapest, 2016
Néprajz

Bartis Attila: A séta

Budapest, 1995
Irodalom

Baudrillard, Jean: A Rossz transzparenciája. Esszé a szélsőséges jelenségekről

Fordító: Klimó Ágnes
Budapest, 1997
Filozófia

Baum, Peter - Beke László et al.: Konok

Fordító: Berthonnet, Caroline -Schulcz Katalin et al.
Budapest, 2001
Művészettörténet

Bayo, Gérard: L’autre Rimbaud

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Bayo, Gérard: Un printemps difficile et autres poèmes

Budapest, 2001
Irodalom

Bécsy Tamás: Kalandok a drámával. Magyar drámák 1945–1989

Budapest, 1996
Színháztudomány

Beke László: Médium/Elmélet. Tanulmányok 1972–1992

Budapest, 1997
Művészettörténet

Beke László: Művészet/Elmélet. Tanulmányok 1970–1991

Budapest, 1994
Művészettörténet

Beke László (szerk.): Dadaizmus-antológia

Fordító: Beke László et al.
Budapest, 1998
Művészettörténet

Békés Enikő: Asztrológia, orvoslás és fiziognómia Galeotto Marzio műveiben

Budapest, 2014
Művelődéstörténet

Békés Enikő (szerk.): Janus Pannonius. Válogatott bibliográfia

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Békés Enikő (szerk.): Janus Pannonius. Válogatott bibliográfia. Második, javított, bővített kiadás

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Bél Mátyás: Bél Mátyás levelezése

Budapest, 1993
Irodalomtudomány

Bellus Ibolya: A magyar ókortudomány bibliográfiája 1976–1990,

Budapest, 1996
Ókortudomány

Benedek Katalin (szerk.): A tengeri kisasszony. Ipolyi Arnold kéziratos kéziratos folklórgyűjteménye egész Magyarországról, 1846–1858

Budapest, 2006
Néprajz

Benedek Katalin (szerk.): Estefia, éjfélfia, hajnalfia

Budapest, 2013
Néprajz

Benedek Katalin (szerk.): Fanyűvő Jankó. Palócföld meséi és mondái Nagy Zoltán gyűjtésében

Budapest, 2010
Néprajz

Benits Péter (szerk.): Istvánffy Miklós magyarok dolgairól írt históriája. Tállyai Pál XVII. századi fordításában, I/1.

Fordító: Tállyai Pál
Budapest, 2001
Történettudomány

Benits Péter (szerk.): Istvánffy Miklós magyarok dolgairól írt históriája. Tállyai Pál XVII. századi fordításában, I/2.

Fordító: Tállyai Pál
Budapest, 2003
Történettudomány

Benits Péter (szerk.): Istvánffy Miklós Magyarok dolgairól írt históriája. Tállyai Pál XVII. századi fordításában, I/3.

Fordító: Tállyai Pál
Budapest, 2009
Történettudomány

Berecz Ágnes (szerk.): „Semmi újságot írni nem tudok”. Ráday Gedeonné Szentpéteri Katalin levelezése

Budapest, 2016
Művelődéstörténet

Berkes Tamás: A cseh eszmetörténet antinómiái

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

Berkes Tamás (szerk.): Keresztirányok. Közép- és kelet-európai összehasonlító kultúrtörténet

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Bessenyei György: Időskori költemények

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Bessenyei József (szerk.): A magyarországi boszorkányság forrásai II.

Budapest, 2000
Néprajz

Bessenyei József (szerk.): A magyarországi boszorkányság forrásai, I.

Budapest, 1997
Néprajz

Bessenyei József (szerk.): Zay Ferenc: János király árultatása – Kis Péter: Magyarázat – [Bánffy György]: Második János… török császárhoz menetele,

Budapest, 1993
Történettudomány

Bethlen János: Erdély története 1629–1673

Budapest, 1992
Történettudomány

Bezeczky Gábor: Véres aranykor, hosszú zsákutca

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Birnbaum, Marianna D.: The Orb and the Pen. Janus Pannonius, Matthias Corvinus, and the Buda Court

Budapest, 1996
Művelődéstörténet

Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma

Budapest, 1995
Irodalomtudomány

Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma. Harmadik, javított és bővített kiadás

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma. Negyedik kiadás

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

Bíró Ferenc: Katona József Monográfia

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Bíró Ferenc - Debreczeni Attila et al. (szerk.): Amade László versei

Budapest, 2004
Irodalomtudomány

Bitskey István (kísérő tan.): Formulae puerilium colloquiorum. Dicta Graeciae sapientum. Libellus elegantissimus. Civilitas morum / Debrecen, 1591

Budapest, 2007
Irodalomtudomány

Bódiné Beliznai Kinga: A bíbor méltóság, a sárga árulás

Budapest, 2014
Jogtudomány

Bodnár György: Jövő múlt időben. Tanulmányok, esszék, kritikák

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Bodnár György: Juhász Ferenc

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Bodnár György: Juhász Ferenc. Második, javított, bővített kiadás

Budapest, 2005
Irodalomtudomány

Bodnár György: Kaffka Margit

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Bodor Pál (Diurnus): Apám könyve. Haldoklás anyanyelven

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Bogdán István: Dani

Budapest, 1996
Irodalom

KBART