Albert Gábor: Szemere Bertalan leveleskönyve, 1849–1865 (Budapest, 1999)

SZEMERE BERTALAN LEVELESKÖNYVE 1849-1865

Next