Balassa Péter: Segédigék. Esterházy Péter prózájáról - Balassa Péter Művei 3. (Budapest, 2005)

Életműsorozatának harmadik kötetében Balassa Péter Esterházy Péter prózájáról írott elemzéseit közöljük. A negyedszázadot átfogó írások kirajzolják az iro­­dalomkritikus-esztéta Esterházy képét a Termelési regénytől („A szöveg elmondhatósága létkérdéssé lett, önmagának ragozott létkérdésévé - ezt jelenti be Esterházy prózája egy ezerféleképpen cseppfolyós, kánon nélküli és együttélésre képtelen roncsvilág­ban.”) egészen a Harmonia caelestis, sőt a Javított kiadás még súlyosabb morális problémákkal szembesítő kér­déseiig. A születésük időrendjében olvasható írások egyben adalékul szolgálnak az életművel, mások - és önmaga korábbi - értelmezésével folytatott párbeszé­déhez, vitáihoz is. BALASSI KIADÓ 2000 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom