Bollobás Enikő: Vendégünk a végtelenből (Budapest, 2015)

Bollobás Enikő irodalomtörténész, amerikanista, az ELTE Angol-Amerikai Intézetének egyetemi tanára, az MTA doktora, mintegy másfél száz tanulmány szerzője, melyek ma­gyar és nemzetközi tudományos és iro­dalmi folyóiratokban láttak napvilágot. 2005-ben jelent meg a HUSSE-könyv­­díjjal kitüntetett Az amerikai irodalom története című monográfiája (Osiris), 2012-ben pedig az Egy képlet nyomában - Karakterelemzések az amerikai és a magyar irodalomból című szubjektumelméleti munkája (Balassi). A Vendégünk a végte­lenből a szerző hatodik könyve. BALASSI KIADÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalom