Borbély Szilárd: Mint. minden. alkalom - JAK-füzetek 78. (Budapest, 1995)

[ Némi jövés-menés, fontosko­dás, keresgélés, szöszölés ezzel-azzal, meg ilyenek. A tévé képernyője, kirakatok, szélvédők, meg minden­féle tükröződő felületek, ahogy megsokszorozzák a dolgokat, a dol­gok között lévő dolgokat, és így tovább. Meg még a nyelvtani viszo­nyok elcsúszásai, ahogy nem fedik le a dolgokat, elárulják a szerző hasonmását, aki ezeken a helyeken keresi a szerzőt. Moziban, színház­ban, játéktermekben jár, a másola­tok eredetijét másolja. A nyelvtan viszonyai másolják a szerzőt és a szerző hasonmását másolják és másolják és másolják, és ennyi ez a könyv, nem több. ] Borbély Szilárd 1964-ben szüle­tett Fehérgyarmaton. Debrecenben él, a Kossuth Lajos Tudományegye­tem Régi Magyar Irodalmi Tanszé­kén tanít. Korábbi kötetei: Adatok (Határ- KLTE, 1988), Történet/A bábu arca (Széphalom, 1992), Hosszú nap el (Jelenkor, 1994). JAK

Next