Domokos György - Kuffart Hajnalka - Szovák Márton (szerk.): Vestigia II. Magyar források Itáliából (Piliscsaba, 2018)

A Vestigia Kutatócsoport a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalom­­tudományi karán működik, Domokos György, az Olasz Tanszék docense vezetésével. Célja az olaszországi levéltárak és könyvtárak anyagában a magyar vonatkozású források felkutatása, azonosítása, kutatható adatbázisba gyűjtése. 2010 és 2015 között a csoport tagjai a modenai és milánói állami levéltárak, illetve két nagyobb könyvtár magyar vonatkozású anyagát gyűjtötték adatbankba (vestigia.hu) és 2015-ben jelent meg az első tanulmánykö­tetük Vestigia. Mohács előtti magyar források olasz könyvtárakban mm\. A 2015-2018 kö­zötti időszak kutatásaiból ad válogatást a jelen kötet, amellyel a második támogatott kutatás is indul: 2018 és 2022 között elsősorban a Mantovai Állami Levéltár anyaga lesz a Vestigia Kutatócsoport célkeresztjében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom