Haiman György - Muszka Erzsébet - Borsa Gedeon:: A nagyszombati jezsuita kollégium és az egyetemi nyomda leltára, 1773 - Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 16. (Budapest, 1997)

A nagyszombati egyetemi nyomda betűmintakönyve, 1773 Hasonmás címen of. the Academy Press ofTyrnavia, 1773 A facsimile Schriftmusterbuch der Akademischen Druckerei in Tyrnau, 1773 Eine Faksimileausgabe *J\\ i

Next