Jankovics József: Klaniczay-emlékkönyv. Tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére (Budapest, 1994)

Klaniczay Tibor (1923-1992) a ma­gyar irodalomtörténet-írás, a régi ma­gyar irodalom és az összehasonlító irodalomtudomány vezéregyénisége, a hungarológiai kutatások kiemelkedő tudósa, a nemzeti kulturális értékek megőrzésének fő szervezője volt az elmúlt évtizedekben. Mint számos magyarországi és külhoni konferencia szervezője és előadója, több külföldi tudományos egyesület, akadémia meg­becsült tagja, jelentős szerepe és elévül­hetetlen érdeme volt abban, hogy a hazai tudományosság bekapcsolódha­tott a nemzetközi tudományos életbe - annak egyenrangú részeseként. Kollé­gái, barátai, tisztelői - köztük a világ reneszánsz- és barokk-kutatásának je­lesei - ezzel a tanulmánygyűjtemény­nyel szerették volna köszönteni őt het­venedik születésnapja alkalmából, 1993. július 5-én. Sajnos e várva várt napot elhatalmasodó betegsége miatt nem érhette meg, így lett a kötetből születés- napi köszöntés és jókívánságok helyett végső tiszteletadás. 1992. május 14-én eltávozott közü­lünk, de a fülekben és a lelkekben még sokáig visszhangzik az a csengőszó, amellyel összehívta, együtt tartotta és munkára serkentette több tudományág művelőit...

Next

/
Oldalképek
Tartalom