Jeney Éva: Nyitott könyv (Budapest, 2012)

Az irodalmat sokáig irodalomnak, az elméletet elméletnek olvastam. Azt hit­tem, ahhoz, hogy az irodalomterápia el­méletének egy lehetséges vázlatát megír­hassam, fel kell függesztenem olvasási szokásaimat. írás közben kiderült, csupán forgatni kell a kaleidoszkópot, hogy mást és mást fürkészhessek abból, ami a biblioterápiát meghatározza: az olvasó, az olvasás, a könyv, a mű, a hatás, a be­szélgetés és az írás kölcsönhatását. Néző­pontjaim az irodalmár nézőpontjai, aki az irodalom jótékony, segítő és gyógyító hatását mindenekelőtt saját olvasmá­nyaiból ismeri.

Next