Jesenšek, Marko: Prekmuriana - Opera Slavica Budapestinensia (Budapest, 2010)

OPERA SLAVICA B U D A P E S T I N E N S I A Linguce SI avi c ce Marko Jesenšek PREKMURIANA Fejezetek a szlovén nyelv történetéből CATHEDRA PHILOLOGIE SLAVICE

Next

/
Oldalképek
Tartalom